Je was erbij > Overzicht

Feest Sint-Barbara - Koekelare - 03/12/2006

Naar goede traditie werd in Koekelare Sint-Barbara gevierd. Het is en blijft het feest van de vrijwillige brandweermannen. www.westhoek.be was erbij. Vincent Devisscher is de nieuweling die het korps vervoegde. Tevens werden diverse mensen gehuldigd, denken we aan Pascal Flameyn die effectief brandweerman wordt, Jan Geldof, Stijn Goethals en Tom Vanhooren die opklimmen naar korporaal, Marc Borra en Marc Sinnesael die het tot sergeant schoppen en Willy Boone die bevorderde van sergeant naar adjundant-korpssecretaris.Tevens is ook Patrick Soete tot brandweerman benoemd. De volgende mensen kregen een eervolle vermelding en een geschenk voor hun inzet. Te beginnen met Willy Haest die welgeteld 192 kaarten verkocht voor de kaarting van de brandweer, verder Geert Christiaan die het leslokaal in orde houdt en uiteraard (the big chief) die als commandant van het brandweerkorps fungeert. Ook Willy Boone werd nog eens extra vermeld en dit voor zijn inzet als secretaris.

Verder stelde de brandweercommandant dat er een inhaaloperatie op het vlak van materiaal nodig is. Een 4-tal voertuigen zijn ouder dan 21 jaar. Ook benadrukte hij dat de brandweer zich meer en meer moet bekwamen in oefeningen. Naast de algemene oefeningen die elke maand plaatsgrijpen, werd ook de kans geboden om nog intenser te oefenen in beperkte ploeg. Ook werd zoals het reeds een traditie is, geoefend door persluchtdragers in de rookkelder te Oostende en zijn er 2 sessies binnenbrandbestrijding voor totaal van 12 brandwachten nog dit jaar voorzien in het oefenhuis in Roeselare. Hier kan er werkelijk geoefend worden bij reële hitte en vuur. En Patrick Desoete kreeg nog een extra cadeau op de feestavond. Voortaan heeft hij nu een eigen deurbel. Jan Pauwels en Eric Vandersyppe keken er naar en zagen dat het goed was.

(tekst en foto's Andy Vermaut)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.