Je was erbij > Overzicht

Actie Groen! West-Vlaanderen - Ieper - 27/12/2006

Nieuwe energie voor gemeenten en provincie

Bij het begin van de nieuwe legislatuur roept Groen! West-Vlaanderen de gemeente-besturen en de provincie op om energie te besparen en gebruik te maken van hernieuwbare energie. Door maximaal te investeren in energie-efficiëntie, slim om te gaan met energieverbruik en resoluut te kiezen voor hernieuwbare energie kunnen gemeenten, de provincie en hun inwoners veel geld besparen, terwijl het milieu er beter van wordt.

De opwarming van de aarde is een feit en de olieprijzen rijzen de pan uit. Kyoto begint aan onze voordeur. Beslissingen rond energie zijn geen ver-van-ons-bed-show. Meer werk, een properder milieu en een lagere energiefactuur: het kan allemaal samen. Ook de lokale overheid moet voluit gaan voor meer energiebesparing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Elke gemeente kan werk maken van een nieuw en gedurfd energiebeleid: kiezen voor energiebesparing, windmolens en zonnedaken, om te beginnen op gemeentelijke gebouwen. En elke gemeente moet ervoor zorgen dat de mensen kunnen investeren in zuiniger verwarming en stroomgebruik, in meer isolatie, nieuwe energiebronnen. Wellicht zijn de inwoners enthousiaster wanneer de lokale overheid de inspanningen op dit vlak ondersteunt en zelf het goede voorbeeld geeft.

Voorstellen van Groen! voor de lokale overheden

Zelf energie besparen en milieuvriendelijk produceren

"Elke overheid heeft er belang bij om zuinig met energie om te springen. Niet alleen in het belang van het milieu, ook van de eigen portemonnee. De energieleveranciers houden voor de gemeentelijke financiële meerjarenplannen bvb. rekening met een verdubbeling van de gasprijs de komende jaren. Groen! stelt daarom voor dat elke gemeente voor de eigen infrastructuur een lokaal Kyoto-plan opmaakt, met een doel van (minstens) 7,5% besparing van het eigen energieverbruik.

"Energie van de zon is gratis. Elke gemeente heeft een sporthal of zwembad waar een grote behoefte is aan warm water. Een deel van deze behoefte kan met een zonneboiler opgevangen worden. De Vlaamse regering lanceerde recent eind september een nieuw subsidie-reglement om dergelijke investeringen aan te moedigen. Aan de gemeentebesturen om er gebruik van te maken. Ook elektriciteitsproductie met zonne-energie is mogelijk. Recent werd het dak van de firma IRS in Deinze bekleed. met een nieuw type flexibele zonnepanelen. Ook op gemeentelijke gebouwen is dit mogelijk. Investeren in zonnepanelen wordt nu nog te dikwijls gezien als een extra investering, terwijl het met een creatieve aanpak bij nieuwbouw het enige bouwmateriaal kan zijn dat opbrengt in plaats van geld te kosten.

"West-Vlaanderen is de provincie met meest potentie voor windenergie. Met amper 45 windmolens in de hele provincie gebruiken we die potentie nog niet. De meeste lokale besturen beperken zich tot het uiten van bezwaren als er een voorstel komt van een energieproducent. Terwijl met een actief beleid in vele West-Vlaamse gemeenten een geschikte locatie voor een of meerdere windmolens kan gevonden worden. Met een recente omzendbrief werden de mogelijkheden voor de inplanting van windmolens immers verruimd. In Eeklo nam de gemeente het initiatief, het windmolenproject brengt voor de gemeente geld op en heel wat Eeklonaars zijn aandeelhouder van de energieproducent die de molens plaatste. Welk West-Vlaams gemeentebestuur volgt dit voorbeeld in de komende legislatuur? Bij de provincie is het zoeken naar geschikte locaties voor windenergie een actie uit het milieubeleidsplan (actie 93), maar de uitvoering ervan blijft achterwege.

Een interessante campagne op dit vlak is de 'Display Campaign' (www.display-campaign.org). Dit is een internationaal netwerk van steden die in hun eigen publieke gebouwen aan energiebesparing doen en hun ervaringen uitwisselen.De campagne anticipeert op een Europese richtlijn over energieprestatie van gebouwen. De enige Belgische stad die momenteel mee doet aan deze campagne is Charleroi.

Energiezuinig bouwen en wonen bij de inwoners stimuleren

"Het bouwen of verbouwen van een woning is het moment om energiezuinige keuzes te maken. Maar klaar zien in het aanbod van materialen en technieken is niet zo eenvoudig. Onafhankelijk en kosteloos advies via een 'energiewinkel' kan mensen helpen om de juiste keuzes te maken en zo het milieu en hun eigen portemonnee te ontzien. De Gentse milieu-advieswinkel doet dit al een aantal jaren, ondertussen sprongen vele Oost-Vlaamse gemeenten mee op de kar en bieden hun inwoners een aantal uren gratis advies aan. Ook in West-Vlaanderen kan iets dergelijks uitgebouwd worden, als de provincie en gemeenten samen het initiatief nemen.

"De gemeente subsidieert 'energie-audits' voor bestaande woningen. Premies voor energiebesparende maatregelen zijn er immers genoeg, er moeten websites opgezet worden om door de bomen het bos nog te zien. Lokale overheden kunnen met subsidiëren van energie-audits wel zorgen dat de inwoners weten welke investeringen in hun geval meest rendabel zijn. En zo zorgen ze ervoor dat het geld dat in energiebesparende maatregelen gestoken wordt, ook goed besteed is. Op voorstel van Groen! treedt in Izegem op 1 januari 2007 een dergelijk reglement in werking (in bijlage).

"Voor elke gemeente wordt een klimaatscore opgemaakt die het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per inwoner weergeeft. Op deze wijze kunnen de inwoners hun energieverbruik vergelijken met het gemiddelde en kunnen de beleidsverantwoordelijken "hun duurzaam energiebeleid" evalueren en waar nodig bijsturen.


Op 27/12/2006 voerde Groen! in Ieper actie om de aandacht te vragen van alle nieuwe gemeentebesturen uit onze streek, voor het energieprobleem. De actie vond plaats aan het bezoekerscentrum van de Palingbeek, waar reeds enkele voorbeelden van alternatief energiegebruik in werking zijn. Hieronder een foto:

Info en foto: Kathleen Bevernage.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.