Je was erbij > Overzicht

50 cent project KTA - Diksmuide - 16/12/2006

Het 50 cent project, misschien heb je er al over gehoord, of misschien niet, feit is wel dat MS en KTA Diksmuide jullie hartelijk welkom heten op deze persconferentie met als inzet de voorstelling van het allernieuwste project van deze dynamische school. Jullie, dat zijn in eerste instantie de persmensen, directieleden, leerkrachten, leerlingen maar ook de mensen van vzw De Helpende Hand samen met Xavier, Anita en Amber, Basisschool de Klaproos uit Zillebeke, Ieper en last but not least sponsors & sympathisanten.

In de volgende minuten zou ik graag het project voorstellen, de doelstellingen formuleren en een paar woordjes uitleg geven over de verwachtingen.

Wat is nu eigenlijk het 50 cent project zie ik enkelen onder jullie denken? Wel, om eerlijk te zijn is het project in feite een uit de hand gelopen brainstormsessie tijdens een les niet-confessionele zedenleer. Ik verklaar mij nader: tijdens een les rond 'verbondenheid' opperen een aantal leerlingen de idee om een liefdadigheidsactie op poten te zetten, zogezegd zo gedaan, rechtstreeks gevolg is wel dat ik hier 'zenuwachtig' mijn ding mag doen voor een volle zaal, dankjewel lieve leerlingen. Neen, alle gekheid op een stokje, het is mede dankzij de inzet en de ideeën van de leerlingen niet-confessionele zedenleer van het 3de technische dat ik hier met de nodige trots het 50 cent project mag voorstellen.

Waar velen in een eerste opwelling dachten aan een optreden van de beroemde rapper 50 cent hier in Diksmuide, denken reeds velen nu aan de solidariteitsactie met als voornaamste doel kinderen met fysische en psychische problemen financieel te ondersteunen.

Geen sinecure, maar na doelgericht voorbereidend werk, kunnen de projectmedewerkers uiteindelijk op een structuur terugvallen die deze onderneming tot een succes kan maken. Deelnemersformulieren en lidkaarten opstellen, rekeningnummer aanvragen, een website klaarstomen,… zijn maar een aantal van die voorbereidende bezigheden waar we moesten rekening mee houden. Maar goed, hier zitten we nu. In samenwerking met vzw De Helpende Hand uit Beerst en BS De Klaproos hebben wij een formule bedacht waarbij gedurende 25 lesweken, zijnde van 6 november 2006 t.e.m. 31 mei 2007, alle deelnemers of leden zo je wil, elke week € 0,50 cent sparen. Eind mei heeft zodoende uiteindelijk elk lid € 12,50 cent gespaard. Om praktische redenen werd een spaarplan opgesteld. Zo kan men kiezen om het bedrag te verdelen over drie stortingen of het volledige bedrag eenmalig te storten op het speciaal daartoe bestemde rekeningnummer. Iedereen, maar dan ook iedereen, kan aan het project deelnemen. De leerlingen spreken zoveel mogelijk mensen aan met de vraag of ze zich lid van het project willen maken. Dit zijn natuurlijk in de eerste plaats de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders, maar ook mensen van buiten de school komen in aanmerking. Bedrijven die het project ondersteunen, komen met hun logo trouwens op de website van het project, www.ktadiksmuide.be/50cent Ook leden worden trouwens uit erkentelijkheid op de website vermeld. De ruimte op het wereldwijde web wordt beheerd en geüpdatet door de leerlingen zelf in samenspraak met de leerkracht toegepaste informatica.

Waarom nu een project uitgesponnen over enkele maanden? In feite kozen we bewust voor een project dat een langere periode behelst omdat we op die manier alles iets rustiger konden aanpakken en de mensen vertrouwd maken met het project. Het spreekt voor zich dat we nog een aantal piekmomenten zullen inlassen waar we met ons project naar 'buiten' zullen komen, maar we hopen ook langs deze weg de mensen te stimuleren om zich in te schrijven of lid te maken.

Geld storten, allemaal goed en wel, maar waar gaat het geld nu uiteindelijk naartoe? Even een korte schets:

"Amber was ongeveer vijf jaar toen leukemie werd vastgesteld. Na een zware, intensieve behandeling is Amber momenteel een nabehandeling van 72 weken gestart. Het spreekt voor zich dat dit voor de ouders een harde financiële dobber is. Iedereen hoopt dat Amber na deze periode genezen zal zijn en we hen op deze manier wat kunnen ondersteunen.

"Gilles werd geboren met problemen aan de dunne darm. Hij heeft ondertussen een zware transplantatie ondergaan in een gespecialiseerd ziekenhuis in Parijs. Daar de kosten ontzettend hoog oplopen zou steun heel welkom zijn. Even wat cijfers: voor de operatie was het een vereiste om drie maanden te resideren in de lichtstad, hetgeen hen per maand aan huur voor een appartementje op € 3.750 kwam te staan. Over de medische kosten zullen we hier maar best zwijgen…

"Basisschool De Klaproos in Ieper biedt sedert dit jaar aangepast onderwijs voor kinderen met een autisme spectrum stoornis tussen 2,5 en 13 jaar. De single van 'Breek de stilte' van Stef Bos opende heel wat deuren, maar elk duwtje in de rug voor gemotiveerde medewerkers kunnen we enkel op gejuich onthalen.

Als we deze situaties aanschouwen, kunnen we bezwaarlijk spreken van een ver-van-mijn-bed show. Dit zijn échte situaties met in de hoofdrol échte mensen. Daarom alleen al verdienen die mensen of projecten onze volle aandacht. Wanneer je met een project start, stel je jezelf vanzelfsprekend een aantal doelen.

Wat zijn nu onze doelstellingen? In feite stellen we drie grote doelen voorop!

1. In eerste instantie is het financieel ondersteunen van de hulpbehoevende kinderen onze prioriteit. Als uitgangspunt van het project is dit logisch.

2. In tweede instantie is het betrekken van alle leerlingen bij deze problematiek een niet onbelangrijke zaak. Enerzijds worden de jongeren geconfronteerd met het feit dat 'gezondheid' niet voor alle kinderen dezelfde betekenis heeft. Niet alle jongeren staan stil bij het feit dat je gezondheid misschien wel je 'kostbaarste' goed is. Anderzijds worden de leerlingen ook actief betrokken bij de werking van het project. Leerlingen worden op alle niveaus betrokken, gaande van het formuleren van ideeën, beheren van de website en de rekening, opvolgen administratieve taken tot het aanspreken van potentiële leden of sponsors. Tevens wordt het project geïntegreerd in tal van lessen zoals daar zijn informatica, economie, levensbeschouwing, enz.

3. In derde instantie is het ons doel om MS/KTA Diksmuide in een positief daglicht te stellen. Te vaak krijgen wij een etiket opgekleefd dat niet strookt met de waarheid. Wij willen aantonen dat onze school, een instelling is met een hart, dat bij ons op school leerlingen met een positieve ingesteldheid vertoeven, leerlingen die verder kijken dan hun neus lang is, kortom 'jongeren van de wereld'.

Verwachtingen

Wat zijn nu onze verwachtingen? Het is en blijft zeer moeilijk of delicaat om verwachtingen in cijfers uit te drukken. Het is dan ook niet de bedoeling om een streefdoel te stellen, laat staan dat we hier met cijfers goochelen, maar nu kan ik reeds niet zonder trots melden dat er al meer dan 50 personen of sponsors zich lid hebben gemaakt van het 50 cent project. Vanzelfsprekend kunnen de mensen hier vanavond aanwezig zich ook lid maken om op die manier het project nog een extra duwtje in de rug te geven. Het uiteindelijke opzet is om eind mei het project af te ronden en op een happening over te gaan tot de plechtige overhandiging van het ingezamelde geld aan de desbetreffende kinderen en/of projecten.

Ten slotte zou ik graag alle mensen bedanken voor hun komst, en hun steun aan het 50 cent project. Afsluiten zou ik willen met de gevleugelde woorden "Ga en vertel het verder", ware het niet dat we nog een streepje muziek te goed hebben en aansluitend een hapje met een naar verluidt uitstekend Italiaans drankje. Ik zou zeggen geniet ervan…

Middenschool en Koninklijk Technisch Atheneum Diksmuide organiseren het 50 cent project in samenwerking met vzw De Helpende Hand en MPI Westhoek, basisschool De Klaproos.

Hieronder de nodige gegevens van de desbetreffende organisaties: Jochen Nolf, projectmedewerker, Vlamingstraat 12G - 8970 Poperinge, 0476/99.28.45, 50centproject@gmail.com

www.ktadiksmuide.be/50cent - Rekeningnr. 001-5043049-95

Redactie en foto's: Bertrand Vande Ginste

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.