Je was erbij > Overzicht

UNIZO Regio Westhoek stelt prioriteiten voor - Diksmuide - 01/12/2006

UNIZO Regio Westhoek: samen werken in het belang van de ondernemers

Op 19 juni 2006 werd UNIZO Regio Westhoek officieel opgericht. UNIZO Regio Westhoek is ontstaan in kader van het project 'UNIZO 2005' die er op gericht is de UNIZO-regio's, hun medewerkers en kantoren nog te versterken met een nog doeltreffender bestuur en meer middelen. Op vrijdag 1 december stelde UNIZO tijdens een academische zitting al de eerste resultaten van deze operatie voor tijdens een academische zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis van Diksmuide in aanwezigheid van Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd Bestuurder UNIZO en Kris Peeters, Vlaams Ministers van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Tijdens een spetterende "Dinner en Dance" achteraf werden meer dan 300 ledenondernemers verwend in Salons St-Germain.

In de Westhoek leidde UNIZO-hervorming tot een samenwerking van 4 bestaande gewesten Poperinge, Diksmuide, Ieper en Poperinge in één structuur UNIZO Regio Westhoek met het behoud van de 4 dienstenkantoren. Samenwerken en handen in elkaar slaan is noodzakelijk in het belang van de zelfstandige ondernemers. Want daar is het ons om te doen. Sterkere ondersteuning van de ondernemers en meer respect en ruimte afdwingen voor zelfstandige ondernemers. Ondernemen op eigen risico en verantwoordelijkheid nemen met eigen middelen, daar staat UNIZO Regio Westhoek voor. Dat onderscheidt UNIZO van andere werkgeversorganisaties waarmee we trouwens maximaal samenwerken voor zover het tenminste het belang van onze doelgroep ten goede komt.

UNIZO Regio Westhoek werkt met 33 deskundige medewerkers actief in de beweging (5) en dienstverlening (28) verspreid over de 4 dienstenkantoren. In deze tijd van complexe dossiers is dat een must. Toch haalt UNIZO de kracht op de eerste plaats uit de representativiteit, steunend op de sturing en de inbreng door de ondernemers en vrije beroepen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als vanuit de bijna 100 aangesloten sectororganisaties. Voor de Westhoek betekent dit concreet dat ruim 200 vrijwilligers actief zijn in 22 lokale UNIZO-kernen, een sterke KMO-werking, regionale beroepsverenigingen, …

In hun toespraak benadrukten Erwin Van der Kelen, voorzitter UNIZO Regio Westhoek en Regiodirecteur Petra Breyne, de troeven van deze regio. UNIZO Westhoek moet mee de ambassadeur zijn van deze regio en mee helpen bouwen aan een duidelijke visie van deze Westhoek die ambitie moet uitstralen. De KMO's, de aanwezige flexibiliteit, creativiteit en innovatie moeten hiertoe verder ondersteund worden en nog meer in de kijker geplaatst worden.

UNIZO Regio Westhoek lanceerde tijdens de academische zitting meteen ook enkele belangrijke aandachtspunten voor de regio en voor het ondernemen in het bijzonder.

Veiligheid

UNIZO pleit ervoor dat lokale overheden, in de komende legislatuur, dringend moet werk maken van maatregelen om de veiligheid van ondernemers te waarborgen.

Ruimte om te ondernemen

UNIZO Regio Westhoek doet ook een oproep om zo snel mogelijk werk te maken zodat de noodzakelijke 400ha bedrijventerreinen voor de komende 15 jaar, ook realiteit worden.

Ondersteuning van creativiteit en innovatie

"In zake innovatie mag deze regio ook niet achterblijven", aldus UNIZO, "en moet de knowhow van UNIZO-initiatieven zoals Innovatiecoach en Quality Coach een belangrijke input leveren voor een innovatiepunt in de Westhoek."

Groeiende druk van distributie

UNIZO doet een oproep naar de nieuwe gemeentebesturen om de ondertekende engagementsverklaring voor een kernenversterkend beleid te respecteren en iedere vorm van grootdistributie kritisch in vraag te stellen.

Toerisme is lokale economie

Eén van de sterkste troeven van de Westhoek, is ongetwijfeld het toerisme. UNIZO zal vanaf 2007 een Commissie Toerisme oprichten die ondernemers actief in deze sector, samen brengt en gemeenschappelijke standpunten in te nemen en acties te ondernemen. UNIZO is verheugd met het nieuw dat Minister Bourgeois opnieuw 12 miljoen zal uittrekken voor de ondersteuning van Toerisme.

Toenemende vraag naar technisch personeel

Er is in onze KMO's een grote vraag naar geschikt technisch personeel. Om tegemoet te komen aan de vraag van de KMO's, heeft UNIZO sedert 1 juli een coördinator binnen Jobkanaal die ondersteunend werkt naar KMO's die medewerkers zoeken in specifieke doelgroepen. Voor UNIZO is diversiteit een oplossing bij het zoeken naar geschikt personeel.

UNIZO pleit tevens voor een short cycle onderwijs die jongeren uit de Westhoek voorbereidt op het Hoger Onderwijs. Met de sociale partners is hier een consensus in RESOC. De ondernemerswereld moet voor UNIZO hier ook een rol inspelen om de praktijkgerichtheid te garanderen en ook hier de brug tussen KMO en Onderwijs te verkleinen. Ondernemers zijn bereid om hun kennis ter beschikking te stellen van onderwijs in de vorm van stages, bedrijfsbezoeken,…

UNIZO waarschuwt ook voor de braindrain: hooggeschoolden moeten maximaal renderen in eigen streek. UNIZO ondersteunt via RESOC acties om dit na te streven.

Hieronder een aantal foto's:


Info en foto: Karl Mortier, Unizo Regio Westhoek.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.