Je was erbij > Overzicht

Westhoekvrijwilligers op studiebezoek in Audomarois - 19/04/2006

In de “Campagne Buiten-Gewone Vogels” werken de provincie West-Vlaanderen en de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer&Polder in De Westhoek (van De Panne tot Wervik) samen met vrijwilligers voor de bescherming van algemeen voorkomende, maar toch bedreigde ‘vliegende dieren’.
Bruine kiekendief, Huis- en Boerenzwaluw, Kerkuil, Torenvalk, vleermuizen,… zijn enkele van die soorten. Jaarlijks organiseert de provincie West-Vlaanderen, een bezoek aan vrijwilligers ‘over de grens’. Na een bezoek aan en een tegenbezoek van Zeeuwse vrijwilligers, was het dit jaar de beurt aan Noord-Frankrijk.Eerste halte was in het natuurreservaat de Romelaëre in Clairmarais.Na een wandeling in dit reservaat, waar we ondermeer verschillende Bruine kiekendieven zagen, was het tijd voor een pick-nick.Via Arcques, waar we een beschermingsproject rond Huiszwaluwen bezochtenging de tocht verder naar de Coteaux Calcaires van Acquin-Westbecourt,waar we bij een oude kalsteengroeve (die speciaal is ingericht als overwinteringplaats voor vleermuizen) de nodige uitleg kregen rond vleermuizenbescherming in het Parc Naturel Regional des Caps et Marais d’Opale.Een laatste stop was te Wavrans sur Aa, waar we de kalkgraslanden met jeneverbesstruiken bezochten.Daar zagen we ook een eerste bloeiende orchidee (Keverorchis).


Info en foto's: Luk Dombrecht, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.