Je was erbij > Overzicht

Massale belangstelling voor opendeur Slagers-traiteursschool - Diksmuide - 23/04/2006

Op 23 april jl. stonden de deuren van Slagers-traiteursschool - Diksmuide weer wagenwijd open voor het publiek. De hypermoderne afdeling slagerij en didactische winkel met haar hoog kwalitatief opleidingspeil van de leerlingen lokten weer duizenden nieuwsgierigen naar deze tweejaarlijkse opendeurdag. Meteen een nieuwe topdag voor de school en voor de ganse vleessector. Vooral de schitterende sierschotels, etalagestanden en de demonstraties door de enthousiaste leerlingen lokten weer veel volk. De attaché van Minister-president Yves Leterme, peter van de mini-onderneming "Wokkie-Tokkie", kwam de opendeurdag officieel openen. Ook veel ouders en tal van binnen- en buitenlandse-vakorganisatie-delegaties kwamen massaal de sfeer snuiven en lieten zich graag informeren door de vakleraars. Ook opmerkelijk veel oud-leerlingen kwamen eens koekeloeren, waarschijnlijk niet louter om nostalgische redenen maar om kennis te maken met de nieuwste vaktechnieken en het vernieuwde machinepark.

Dat er op deze opendeurdag ook telkens tal van mogelijkheden zijn om één en ander te nuttigen is een bijkomende troef. En uiteraard konden de bezoekers tevens kennis maken met alle andere afdelingen van de school, en met het leerlingenhotel, zeg maar de veel gezelliger en modernere versie van wat vroeger het internaat genoemd werd.

Enthousiaste vakleraars en leerlingen zorgen voor een permanente evolutie en vernieuwing

Onze opendeur is dan ook telkens weer opnieuw een opsteker voor de vleessector, die op die dag in een positief daglicht wordt gesteld. Na jaren van negatieve berichtgeving en dalende interesse, heeft de sector blijkbaar een nieuw elan gekregen en is er ook weer meer belangstelling voor de opleiding van slager-traiteur. De problemen uit het verleden hebben gezorgd voor een uitzuivering van de sector en alleen wie nog werkt volgens de strenge HACCP-normen, houdt stand. Kwaliteit, vakmanschap, creativiteit, innovatie, onderzoek en managementvaardigheden staan centraal tijdens de opleiding !
Er wordt ook veel aandacht besteed aan hygiënische en veilige arbeidsomstandigheden en technologische vernieuwingen. Als je het aan de leerlingen zelf vraagt, hebben zij het ook vaak over de gezellige werksfeer in de gloednieuwe praktijklokalen en didactische winkel. Wij bieden de leerlingen en cursisten alle mogelijkheden om hogerop te komen.


De school werkt met haar unieke nieuwbouw volledig volgens de Europese HACCP-richtlijnen en met zijn bijzondere pedagogische aanpak door o.a. het introduceren van het methodeonderwijs en het begeleid zelfstandig leren is de Slagers-traiteursschool - Diksmuide de enige in zijn soort !

Het beroep van slager is nog steeds een knelpuntberoep, want alle gediplomeerde slagers-traiteurs krijgen onmiddellijk verschillende werkaanbiedingen. De hele sector smeekt immers om gediplomeerden. Zowel de zelfstandige slagers, de warenhuizen met hun slagerijafdelingen en de vleesindustrie hebben gediplomeerd personeel van doen. Om die reden werd er trouwens dit schooljaar een premie van 235 Euro gegeven aan elke leerling die de slagersopleiding volgt. Volgend schooljaar krijgen alle nieuwe leerlingen diezelfde premie.

Het slagers-traiteuronderwijs van de toekomst

In de cursussen speelt de actualiteit een grote rol. Zo vormt de veranderende vraag van de klant vaak het uitgangspunt en wordt ingespeeld op nieuwe eettrends en een aangepast assortiment. Slagers-traiteurs die over voldoende vakkennis en sociale vaardigheden beschikken, kunnen op een adequate wijze inspelen op veranderingen. Denk bv. aan medewerkers die zich tot productie- en kwaliteitsadviseur ontwikkelen en specialist inzake wettelijke maatregelen zoals hygiëne, HACCP… De snelle ontwikkelingen in de sector geven duidelijk aan dat ingrijpende veranderingen binnen de opleiding noodzakelijk zijn.

Innovatie en klantgericht maatwerk zijn de sleutelbegrippen die hoog in het vaandel van de slagers-traiteursopleiding moeten staan!

In de nieuwbouw volgen niet alleen de leerlingen slagerij van de Middenschool en het KTA praktijklessen, maar ook de leerlingen van het Deeltijds Onderwijs Slagerij en de cursisten Vleesbewerker - Winkelverkoop van de VDAB en IPV (Instituut voor Professionalisering van de Voedingsindustrie).

Een opleiding voor jongeren van 12 tot 19 jaar

In de Middenschool (1 ste en 2de jaar) wordt kennis gemaakt met de basistechnieken van het beroep. Het Ieren herkennen van de verschillende delen van de dieren, het maken van allerhande spekslagerijproducten en het inoefenen van diverse versnijdingstechnieken vormt de basisopleiding van de kandidaat-slager in de tweede graad (3de en 4de jaar), In de derde graad (5de, 6de en 7de jaar) krijgen de leerlingen van de slagerijafdeling een volwaardige traiteuropleiding. Ook garneren en etaleren, verkoopkunde, marketing, management en bedrijfsbeheer komen hier ruimschoots aan bod. In het 5de jaar maken de leerlingen kennis met de techniek van het slachten. Via stages en praktijk winkelverkoop kunnen de leerlingen dan de opgedane kennis en vaardigheden oefenen.

Erkend als Regionaal Technologisch Centrum (RTC) voor vleestechnologie

Aan de Slagers-traiteursschool en het KTA Diksmuide lopen twee RTC-projecten: het project Kennis- en Opleidingscentrum Vleestechnologie (rond moderne vleesbewerkingstechnieken) en het project Link-mechanica (over moderne computergestuurde machinetechnieken CNC),
Op deze wijze worden het onderwijs en de bedrijfswereld dichter bij elkaar gebracht. Via deze projecten worden school en bedrijf beter op elkaar afgestemd door bv. het gebruik van nieuwe machines, opleidingen voor het gebruik van nieuwe, hoogtechnologische apparatuur, onderzoek, bemiddeling, financiering enz.
Door het openstellen van dit project kunnen zowel jongeren als volwassenen uit de regio met deze technologie vertrouwd geraken. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van deze opleidingscel. Dit is dan ook de doelstelling van het RTC.

Onze school versterkt één van zijn sterke troeven en de verankering van de opleiding van deze technologie in de regio is een bijkomend voordeel. We kunnen duidelijk stellen dat dit project het imago van de vleessector vooral bij jongeren in een gunstig daglicht stelt.

Heb je ambities om slager-traiteur te worden… neem gerust contact op !

Slagers-traiteursschool KTA - Diksmuide met Leerlingen'OTEL'
Jongens en meisjes vanaf 7 jaar kunnen gebruik maken van het moderne internaat met zijn individuele kamers en diverse ontspanningszalen
Kaaskerkestraat 22
B-8600 Diksmuide
Tel. 051-51.92.51 - Fax 051-51.92.58
www.ktadiksmuide.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.