Je was erbij > Overzicht

100 jaar Keunekapel - Sint-Idesbald - 24/10/2005

In 2006 viert een stukje cultureel erfgoed van Koksijde zijn eeuwfeest. De Keunekapel, die een bewogen geschiedenis achter de rug heeft, bestaat 100 jaar. Cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren kon dit niet zomaar ongemerkt laten voorbijgaan. Met de Werkgroep Kunst in Baaltje, het feestcomité van Sint-Idesbald, de handelaarsbond Sint-idesbald en het gemeentebestuur werd een kunstkalender ontworpen met als titel "100 jaar Keunekapelie (1906-2006)".

De Keunekapel werd in 1906 midden de duinen opgericht door de familie Lafosse, grootgrondbezitters uit Brussel die een villa tegenover de kapel bezaten en die in Baaldje eigenaar waren van enkele duinengebieden. De ouders Lafosse bouwden de kapel eigenlijk voor één van hun zonen die priester was en dus elke dag mis moest lezen. Zo moest hij niet elke dag de lange tocht doorheen de zandwegen naar Koksijde-dorp ondernemen. Aannemer Follet uit De Panne richtte de kapel op naar een ontwerp van architect Knein uit Brussel voor de kostprijs van 4.500 frank. Deken Ostyn uit Veurne wijdde de private kapel, toegewijd aan Sint-Idesbald, op 13 juli 1907 in, waarna ze voor erediensten voor de vakantiegangers werd opengesteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende de kapel als parochiekerk voor de Nieuwpoortse vluchtelingen die zich eind 1914 in Sint-Idesbald vestigden. Toen het toerisme in de jaren '30 een enorme opmars kende, werd de kapel te klein en moesten een groot aantal verlofgangers de mis buiten volgen. In 1935 werd ze voor de eredienst gesloten, aangezien er een nieuwe en grotere kapel in de Strandiaan was gebouwd. De Keunekapel werd dan eigendom van een kunstschilder, die ze als atelier gebruikte, maar die niets aan het uiterlijk veranderde. Pas sinds de jaren '40 kreeg de 'Keunekapel' zijn naam. De duinen rondom de kapel waren een favoriete plek voor tal van 'dunekeuntjes'.' Onder impuls van ereschepen Raymond Van Duüren kocht de gemeente de kapel met de omliggende grond in 1979. Bij Ministerieel Besluit van 7 november 1985 werd de kapel een beschermd monument. De restauratie kon starten en eindigde in 1988. In 1995 bestond de Keunekapel 90 jaar. Toen vond in juli een expo plaats over haar geschiedenis. Bezieler was opnieuw dr. Van Duüren die terstond de werkgroep 'Kunst in Baaltje' oprichtte om het culturele leven in Sint-idesbald en vooral in de Keunekapel te coördineren. De werkgroep bestond naast dr. Van Duüren uit huidig schepen van cultuur Herwig Vollon, Annie Van Duüren-Barrat, Greta Delie-Suber, Rita Beun-Craeye, Christine Maréchal, Nicole Chamon-Redey, Dany Kimpe en Bob Rossel. Enkele jaren later was ook de beeldentuin omheen de Keunekapel gerealiseerd onder de hoede van de gemeentelijke dienst Cultuur en de Groendienst. In het beeldenpark staan prachtige kunstwerken van Koksijdse kunstenaars. Vandaag doet de Keunekapel nog altijd dienst als tentoonstellingsruimte.

Info: cultureel ambassadeur en ereschepen Roymond Van Duüren, Strandiaan 273 (tel. 0S8157.30.SO); wnd. cultuurfunctionaris Sarah Willems, Kon. Prinslaan 8 (tel. 058153.39.57, fax 058/51. 0 0. 61, e-post valerie.vandamme@koksijde.be)

V.l.n.r. raadslid Rita Gantois, schepen Greta Suber-Delie, burgemeester Marc Vanden Bussche, VVV-voorzitter Dirk Dawyndt, Philippe Debourse, cultureel ambassadeur en ereschepen Raymond Van Duüren, raadslid Bob Rossel, mevr. Van Duüren, raadsleden Annie Vandenberghe en Guido Decorte.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document