Je was erbij > Overzicht

100 jaar Kleinveebond Koksijde - 21/10/2005

TOESPRAAK BURGEMEESTER MARC VANDEN BUSSCHE
100 jaar Kleinveebond Koksijde - Vrijdag 21 oktober 2005 - 18.00 u. - Raadzaal gemeentehuis

Beste collega's uit het college,
Gemeenteraad- en OCMWraadsleden,
Geachte voorzitter (Guido Dejaegher), bestuursleden en leden van de Koksijdse Kleinveebond,,
Beste genodigden,

Van harte welkom op het eeuwfeest van de Kleinveebond Koksijde met de naam "VOORUITZICHT IS SPAARZAAMHEID". Een heel bijzondere en unieke vereniging in de gemeente, want onze kleinveebond is de oudste uit de provincie en de enige die in leven bleef in de westhoek en de kust. De leden van de kleinveebond hebben hun vrijetijdsbesteding opgebouwd rond het fokken van kleinvee. Dat dit ook nog de hedendaagse mens aanspreekt blijkt uit het grote succes dat geoogst wordt bij buitenstaanders tijdens deelnames aan diverse tentoonstellingen.

Historiek
Het idee van de "kleinveebond" werd 100 jaar geleden opgeworpen in café "De papegaai" in Koksijde-dorp door enkele geitenkwekers. Er woedde toen een grote sterfte bij het kweken van hertgeiten en de mogelijkheid om dieren te verzekeren kwam als geroepen. De geit gold toen ook als de "koe van de armen". Op 25 februari 1905 werd uiteindelijk de kleinveebond "Vooruitzicht is spaarzaamheid Koksijde" gesticht door voorzitter Honoré Cornille.

De oorlogsjaren legden de activiteiten van de Kleinveebond aan banden, maar met voorzitter Jos Rathé en zijn rechterhand en schatbewaarder Julien Vandewoude werden in 1923 opnieuw prijskampen ingericht. Het ledenaantal nam jaarlijks toe en ook het geitenbestand vermeerderde aanzienlijk.

Helaas kwam ook hieraan een einde door de tweede wereldoorlog. De in 1941 overleden voorzitter Rathé werd achtereenvolgens door zonen Karel en Paul opgevolgd. In 1946 nam Kamiel Saubain het als waarnemend voorzitter over, op 8 oktober 1950 werd hij definitief tot voorzitter verkozen.

Hij had het niet makkelijk want door de algemene welstand werden steeds minder geiten gekweekt. Dit had tot gevolg dat de vereniging op 27 april 1961 ontbonden werd. De kleinveebond van Koksijde sloot zich vervolgens aan bij het provinciaal verbond van kleinveeliefhebbers van West-Vlaanderen en behield zo erkenning op nationaal vlak.

Vanaf dat moment lag de klemtoon op het fokken van raskonijnen. De hr. André Calcoen drukte spoedig zijn stempel op de verenging dankzij zijn uitgebreide kennis als fokker van raskonijnen.

In maart 1974 werd de heer Saubain opgevolgd als voorzitter door de huidige voorzitter de hr. Guido Dejaegher. De kleinveebond onderging toen een ware gedaanteverwisseling : het ledenaantal steeg aanzienlijk en ook de activiteiten namen toe. Zo werd gestart met een jaarlijkse kaarting, een jaarlijks clubkampioenschap en werd een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven. Ook aan avondmarkten en handelsbeurzen werd vaak deelgenomen. In 1995, 1997 en 1999 werden enkele tentoonstellingen gehouden die heel wat media-aandacht kregen. Hoogtepunt was jaarlijks het konijnensouper met telkens meer dan 300 deelnemers.

Op sportief vlak scheerde men ook hoge toppen. 17 leden behaalden de titel van provinciaal kampioen en maar liefst 15 leden kregen de titel van Belgisch kampioen.

Het huidig bestuur van de kleinveebond bestaat naast voorzitter Guido Dejaegher (reeds 31 jaar voorzitter!) uit volgende leden : ondervoorzitter en schatbewaarder André Calcoen, secretaris Edgard Labeau en Georges Calcoen, John D'Hoedt, Marc Labeau, Hilaire Velghe en ook de recent overleden Georges Lycke maakte deel uit van het bestuur. In totaal telt de kleinveebond 80 leden.
Wij zullen deze avond dan ook toasten op jullie eeuwfeest!

Marc Vanden Bussche, burgemeester


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document