Je was erbij > Overzicht

Themawandeling - Ieper - 12/10/2005

Deze eenmalige themawandeling werd georganiseerd in het kader van de Dag van de Vrijzinnigheid. Zij bracht ons naar plaatsen die ons iets leren over vrijdenkers, vrijzinnigen en levensbeschouwelijke verdraagzaamheid in de geschiedenis van onze stad. Punt van vertrek was het Centrum voor Morele Dienstverlening, Korte Torhoutstraat 4,

het nieuwe steunpunt voor de vrijzinnigheid in stad en streek dat pas vorig jaar de deuren opende. Van daar ging het naar de stedelijke begraafplaats aan de Zonnebeekseweg. Deze kwam tot stand in 1791, kort nadat men verboden had om nog langer in en om de kerken te begraven. Enkele jaren later vond hier de eerste burgerlijke begraving - weliswaar onder dwang - plaats.

Hier rusten ook enkele notoire en minder notoire Ieperse vrijzinnigen zoals Arthur Stoffel, "Bulte" Capron en Léonce Van Alleynnes. Via de Menenpoort, een gedenkteken waarvan bewust godsdienstige referenties geweerd werden, gaat het naar het stadhuis en St George's Memorial Church. Deze anglicaanse kerk kon pas recentelijk klokken plaatsen. Immers, bij de oprichting in 1927 had de plaatselijke katholieke geestelijkheid hiertegen bezwaren geopperd. Via de gebouwen van de voormalige gemeenteschool De Looie bereikten we de omgeving van de Sint-Niklaaskerk - nu het Onderwijsmuseum. In deze buurt bevond zich in het begin van de 19de eeuw de Ieperse vrijmetselaarsloge Amicitia. Van het rijksonderwijs in onze stad getuigt de monumentale gevel van de "Ecole Moyenne" in de Montstraat. Via de D'Hondtstraat, waar ooit het Collège de l'Union stond, bereiken we opnieuw de Grote Markt. Aan deze liberaal gezinde school, de opvolger van het Stedelijk College, gaf eind 19de eeuw
een piepjonge Camiel Huysmans les.

Info en foto's: Norbert Gadeyne.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document