Je was erbij > Overzicht

Het Geheugen van Ieper online - Ieper - 29/11/2005

Wellicht heeft u er al over gehoord.
Misschien zat u er op te wachten.
Maar nu is het zover.

De grote drama's op het wereldtoneel
en de kleine gebeurtenissen op het dorpsplein.
Voortaan ligt het verleden van Ieper
vers in ieders geheugen.

Papier is een zwak broertje binnen het erfgoedspectrum. Vooral kranten, ‘wegwerpproducten’ die vaak op minderwaardig papier gedrukt werden, zijn bijzonder kwetsbaar. Geheugen van Ieper wil een lans breken voor ongekend, onbemind en bedreigd erfgoed. Door de kranten en andere archief- en museumstukken op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten, worden twee doelstellingen tegelijk gerealiseerd. De authentieke stukken kunnen in optimale omstandigheden bewaard worden terwijl het publiek gestimuleerd wordt om zelf actief op zoek te gaan naar sporen uit het verleden.

Vóór 1914 bezat Ieper een zeer rijk archief dat tijdens de Eerste Wereldoorlog totaal vernietigd werd. De collectie lokale en regionale dag- en weekbladen van de bibliotheek konden gelukkig gered worden. Zij behoren tot het weinige papieren erfgoed van Ieper dat de “Grote Oorlog” overleefd heeft en vormen aldus een onschatbare bron van historische, economische, sociale en culturele informatie over de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw voor Ieper en omgeving. Hoewel het bestaan van deze (omvang)rijke collectie bij het grote publiek onbekend is, wordt ze toch veel geraadpleegd door historici en heemkundigen. Paradoxaal genoeg is die populariteit juist de grootste vijand van dit fragiele erfgoed. De beschadiging als gevolg van hun veelvuldige consultatie vormt samen met de voortschrijdende verzuring en de schadelijke externe invloeden op het papier een reële en acute bedreiging voor hun voortbestaan. Digitalisering is daarom de aangewezen manier om deze unieke collectie voor het nageslacht te vrijwaren. Dat de kranten naar aanleiding van dit project voor de eerste maal door het archief zuurvrij verpakt, geregistreerd en grondig geïnventariseerd zullen worden, is op zich al een positieve verwezenlijking.

Met een website en gebruiksvriendelijke zoekmethoden willen we het mogelijk maken dat iedereen op eigen tempo en naar eigen interesse kan gaan grasduinen in het Ieperse krantenverleden. De “digitale tentoonstelling” en het “artikel van de dag” zullen de nieuwsgierigheid van de bezoekers prikkelen. De sterkte van een krant is dat ze álle facetten van het maatschappelijke leven verslaat. Sportuitslagen, culturele evenementen, marktprijzen, politieke intriges, genealogische gegevens, reclame van de plaatselijke middenstand, faits divers … voor elk wat wils dus!

De ontsluiting zal uiteraard niet enkel digitaal gebeuren. Er wordt nog gezocht naar andere manieren om de kranten op een ludieke manier onder de aandacht van het publiek te brengen. Verder proberen we onze inspanningen nog te valoriseren door educatieve pakketten te maken voor scholen of historisch, sociologisch en heemkundig onderzoek op basis van deze kranten te stimuleren. Een publicatie rond de advertenties voor huishoudelijke producten of een tentoonstelling rond de karikaturen zou een potentieel ‘afgeleid product’ kunnen zijn.

Hieronder een aantal foto's van de voorstelling op 29/11/2005. Klik hier voor de volledige persmap.

De website is te vinden op www.geheugenvanieper.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document