Je was erbij > Overzicht

Aanplanting Louftjes bos - Nieuwkerke - 18/11/2005

Foto's van de plantdag op 18/11/2005

Naam

De gemeente Heuvelland lanceerde enkele maanden geleden een oproep naar passende namen voor het bos. Het voorstel van Raymond Six uit Nieuwkerke, nl. 'Louftjes bos', werd gekozen door het College van Burgemeester en Schepenen.

Louftjes bos verwijst naar de naam van de molen die er vroeger in de buurt stond. Deze molen werd in de volksmond Louf's molen genoemd. De kinderen gingen er heen langs het pad naast de huidige brandweerkazerne en achter het huidige containerpark. Ze speelden er tot de bejaarde vrouw uit de buurt hen opmerkte.

Ligging

Het perceel waarop het Louftjes bos aangeplant wordt, situeert zich tussen de Dranouterstraat en de Korte Mooiaardstraat (achter de brandweerkazerne). Het perceel is ongeveer 1,2 hectare groot en sluit aan op het avonturenparcours. Je hebt er een uniek zicht op de heuvels. Vanuit het Louftjes bos zal je verder kunnen stappen naar de Korte Mooiaardstraat langs een nieuwe wandelweg. De ingang van het Louftjes bos is voorzien naast de brandweerkazerne in de Dranouterstraat.

Multifunctioneel

Het Louftjes bos verhoogt in de eerste plaats de spel- en ontmoetingsmogelijkheden van de Nieuwkerkse jeugd. Er wordt onder andere een sneukelhaag aangeplant. Die sneukelhaag moet een breed uitgroeiende haag worden bestaande uit verschillende planten met eetbare vruchten als vlier en fambroos. Naast de sneukelhaag voorziet het plan eveneens de aanleg van een zacht glooiende speelheuvel en een mini-amfitheater. Het amfitheater wordt de ideale ontmoetingsplaats in het Louftjes bos. Aan de noordelijke rand van het bos wordt een strook vrijgehouden zodat het unieke zicht op de heuvelzone behouden blijft. De kronkelende paadjes door het bos kunnen je uiteindelijk van het avonturenparcours langs een wandelpad leiden naar de Korte Mooiaardstraat.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de natuurwaarde. Het bos wordt aangeplant met streekeigen en autochtoon plantgoed. Autochtoon plantgoed is plantgoed waarvan het zaad oorspronkelijk uit onze regio afkomstig was. Het voordeel? Het plantgoed is van nature uit beter bestand tegen mogelijke ziektes of aandoeningen. De nabijgelegen Zwartemolenhoek is trouwens één van de waardevolle oogstplaatsen van dat autochtoon materiaal in onze streek. In het bos worden struikgordels afgewisseld met bomenrijen om zoveel mogelijk afwisseling te bekomen. Hazelaar, lijsterbes, es, zomereik, beuk, meidoorn… zijn maar enkele van de soorten die worden aangeplant. Op vraag van de plaatselijke vlinderkring worden er enkele sleedoornplanten voorzien. De sleedoorn is de waardplant van een uiterst zeldzame dagvlinder die nog relatief veel in onze regio voorkomt, nl. de sleedoornpage. Deze dagvlinder legt zijn eitjes op sleedoornstruiken. Elke nieuwe aanplant met sleedoorn betekent een grotere overlevingskans voor deze kwetsbare soort.

De groene bufferzone die momenteel gerealiseerd wordt door het bedrijf Clarebout Potatoes nv wordt verder uitgebreid door het Louftjes bos. De achterliggende bedrijfsgebouwen worden daardoor volledig in het groen gestopt.

Aanplanting

De basisschool van Nieuwkerke (ongeveer 120 leerlingen) plant een eerste gedeelte van 'hun' Louftjes bos aan op vrijdagmorgen 18 november 2005. Op donderdagmorgen 17 november 2005 bezoekt schepen van milieu Frans Durnez alle klassen om er de kinderen warm te maken voor de aanplanting. Na het aanplanten krijgen alle kinderen een 'plantdiploma', een heerlijke chocolademelk én een melkdessertje aangeboden door VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Opening

Het bos wordt na ongeveer 10 jaar opengesteld voor de spelende jeugd. Eerst krijgen de bomen en struiken de kans om stevig te groeien.

Initiatiefnemers

Het Louftjes bos wordt gerealiseerd door de gemeente Heuvelland, in samenwerking met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en met de enthousiaste steun van de kinderen, leerkrachten en directie van de basisschool van Nieuwkerke-Heuvelland en VLAM.

Meer info?

Contacteer Jan Vandromme, Milieudeskundige van de gemeente Heuvelland, milieu@heuvelland.be, 057/ 450 460

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document