Je was erbij > Overzicht

Thierry Deleu laureaat van Ambrozijnwedstrijd - Ieper - 14/05/2005

OOSTDUINKERKENAAR THIERRY DELEU VALT IN DE PRIJZEN!

Na vermeldingen in poëzieprijzen Concept, Mengmettaal en Boontje
LAUREAAT VAN DE INTERNATIONALE AMBROZIJNPRIJS VOOR POËZIE 2004!

Thierry Deleu werd laureaat van de Internationale Ambrozijnprijs voor Poëzie 2004 met de gedichten “Historisch ogenblik” en “Nicht” uit de nog te publiceren bundel De kiemjaren. De proclamatie had plaats op zaterdag 14 mei in de Gotische zaal van het stadhuis (Lakense Stadshallen) in Ieper.

De jury omschrijft de gedichten als (ik citeer): “een frisse taalprikkeling. Leuke vondsten, wat de gedichten speels maakt, maar niet oppervlakkig. Vooral de verwoording spreekt aan, evenals het detaillistische.”

De bekroonde gedichten zijn te lezen in “Ambrozijn”, 23ste jaargang, nr. 1, 2005-2006.

Thierry Deleu werkt mee aan taltijke tijdschriften in binnen- en buitenland, zoals Ambrozijn, Concept, Curtricke, De Brakke Hond, De gekooide roos (N), De Houten Gong, Den Hopsack, De Verfpot, Dichtersweb (N), Digther, Dimensie (N), Gierik/NVT, Het gedichtenplein (N), Het muzenkoeriertje (N), Het Prieeltje (N), Het verboden evangelie van de dichter (N), Krakatau (N), Meander (N), Poetry Alive! (N), Portulaan, Schrijven (N), Ticket Noord en Writers Block magazine (N).

Hij is eredirecteur secundair onderwijs. Van 1970 tot 2000 was hij actief als copywriter, campagneleider en parlementair medewerker. Sedert 1972 is hij voorzitter van de confrérie "Orde van het Zwarte Schaap". In 2004 werd hij tot ridder gewijd in “The Order of the Razorblades”. Van 1995 tot 1999 was hij attaché op het onderwijskabinet van Vlaams minister Luc Van den Bossche en Eddy Baldewijns.

Hij is co-auteur van enkele leerboeken Nederlands ten behoeve van het beroepsonderwijs, onder de titel Ons Taalboek (1968-1972). Tevens redigeerde hij Het Verhaal van 50 jaar Gemeenschapsonderwijs te Waregem (1999).

Na zijn oppensioenstelling verhuisde hij in 2001 van Harelbeke naar Oostduinkerke en woont nu aan de Zandzeggelaan, op enkele stappen van de duinen, het strand en de zee..

Thierry Deleu geniet bekendheid als mede-oprichter van het tijdschrift “Kreatief” (1966-2004), hoofdredacteur van het tijdschrift "Boulevard" (1970-1980), als uitgever van de reeks Schaap Boeken (1981-1987) en als samensteller van enkele bloemlezingen voor het kunstondewijs. Vooral is hij echter bekend als dichter (13 gedichtenbundels). Liefde, dood, erotiek en natuur zijn de voornaamste thema’s van zijn poëzie.

Hij is eveneens de auteur van de biografie Marc Bourry, man van het volk (1986) en de essays Verslag van een literaire ontmoeting met André Velghe (1998), Ik zou liegen als ik het anders zei (2001), Guy van Hoof, dichter zonder kroon ( 2001), à titre Personnel (brievenboek, 2004).

Over zijn literair werk verschenen volgende essays: bij het Pablo Nerudafonds, Aan wat overblijft heb ik genoeg (Guy van Hoof, 1986); bij de VWS in de reeks Bibliotheek van West-Vlaamse Schrijvers, Thierry Deleu, als een jager in zijn grondgebied (2004).

Naar aanleiding van het huldebetoon door de Stad Harelbeke (2000) publiceerde De Gebeten Hond een selectie van zijn beste gedichten, onder de titel In de weelde van de liefde. In 2001 werd hij “cultureel ambassadeur” van zijn Stad.

In 2002 verscheen zijn debuutroman Eindterm. Het eerste deel van de Creuse Trilogie, waarvan in 2003 Amélie Laforêt verscheen en in 2004 de historische roman Arsène du Frêne, heer van La Vallade. Ook deze boeken werden uitgegeven door De Gebeten Hond Harelbeke.

De gelauwerde gedichten komen uit zijn bundel in voorbereiding De kiemjaren. Ook zijn nieuwe roman, Klamme handen, komt vermoedelijk tegen de boekenbeurs 2005 op de markt. Ook het essay “over de wetenschap van het spirituele”, Schoon volk in de hemel, waaraan de auteur jaren heeft gewerkt, is af.

Over Thierry Deleu schrijft zijn uitgever: “Hoe typeer ik hem het best? Enerzijds etaleert hij graag zijn taalvaardigheid (vroeger, op het toneel, nu nog op vernissages, of als gastspreker), maar anderzijds leent hij zich graag tot het inspireren van (kies)campagnes of het redigeren van een tijdschrift en/of boek.

Steeds is hij als mens op zoek enerzijds naar een botsing van ideeën en anderzijds naar een serene omgeving die hem toelaat nieuwe inzichten te verwerven. Hij heeft een ingebouwde schrik voor gettovorming en structuren. Hij is bang voor etikettering, verzuiling, verkleuring, voor het zich ingekapseld voelen door anderen die geleidelijk aan bepalen wat je moet en mag doen en denken.

Zijn gedichten, essays, romans en zijn publicaties in kranten en tijdschriften leggen “iets” bloot van zijn persoonlijkheid, maar alles bij hem is zo omfloerst, omzwachteld door pijnscheuten en lachkruid, door een traan en een lach, veel is schijn, veel is echt, dat de mens Deleu zich niet laat vangen in één beeld.

Zijn oordeel is altijd mild, maar toch lees je tussen de regels (van zijn artikels en/of inleidingen) wel enige aanwijzing, enige terechtwijzing ook, een relativering van standpunten en valse waarden, zijn respect voor vakmanschap, zijn oog voor creativiteit, voor muze en natuurlijk talent.”

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document