Je was erbij > Overzicht

Eerstesteenlegging De Wijzer - Zonnebeke - 19/03/2005

Op zaterdag 19 maart 2005 vond de eerstesteenlegging plaats van De Wijzer, de Vrije Basisschool te Zonnebeke.

Er werd gestart met een ontvangst in de Lucaszaal te Zonnebeke door directeur Geert Vermeulen.

Onthulling eerste steen door ere-inspecteur EH De Luycker.

Van links naar rechts: EH Jan Vanhove, zuster Martina, directeur Geert Vermeulen, EH De Luycker en de heer Vervaeck.

Daarna volgde een rondleiding door het gebouw dat een bebouwde oppervalkte zal hebben van ± 2.000 m², goed voor een investering van ± 3 miljoen EUR. De school telt momenteel 245 leerlingen.

Hieronder wat extra info omtrent het project en de school - Bron: Persbericht De Wijzer.

Dankbaar om het verleden…

Ons oud vertrouwd adres : Ieperstraat 54

Het adres waarop we nu wonen heeft alles te maken met de aanwezigheid van de zusters van Ten Bunderen in Zonnebeke. De eerste aanwezigheid van de zusters op Zonnebeekse bodem dateert van 1884. Na de eerste wereldoorlog werd in de Ieperstraat een klooster gebouwd. De zusters namen de zorg voor mensen ter harte. In de loop der jaren ontstond een moederhuis, een rusthuis en een school.

Het moederhuis verdween eind jaren 50 van de vorige eeuw. Het bejaardentehuis werd omgebouwd tot een modern Rust en Verzorgingstehuis. De zusters bouwden ook een nieuw klooster. De deuren van het Moorsleedse kloostergebouw werden in 2004 definitief dichtgetrokken en de zusters kwamen zich vestigen in het nieuwe klooster dat zich op hetzelfde domein als het RVT bevindt.

Gesubsidieerde Vrije Basisschool…

De zusters richtten ook onderwijs in. In hetzelfde gebouwencomplex aan de Ieperstraat 54 ontstond een school. Heel lang was het een school voor kleuters en meisjes. Lange tijd maakten de zusters ook een deel uit van het dagelijkse leven in de school. Zuster Denise Verhaeghe was de laatste 'school-actieve' zuster. Ze was ook een aantal jaren directrice van de school. Ze werd opgevolgd door mevrouw Anne-Marie Pattyn, die op haar beurt in 1997 opgevolgd werd door huidig directeur Geert Vermeulen.

… wordt De Wijzer

Vanaf 1 september 1998 veranderde het onderwijslandschap in Zonnebeke grondig. Zowel de gemeentelijke als de vrije school werden volwaardige basisscholen. Vroeger vulden ze elkaar aan, nu konden kinderen van 2,5 tot 12 jaar in één school blijven.

De Vrije Basisschool had een blauw-oranje logo. Een meisje hield er een kleuter bij de hand. De vlag dekte perfect de lading. Na de wijziging was dit niet meer zo. Het schoolteam stak de koppen bijeen. De Wijzer werd de nieuwe naam. Een logo werd ontworpen. Op 6 juni 1999 waren we fier ons logo te kunnen voorstellen. De laatste bladzijde van dit bundeltje geeft wat toelichting bij ons logo.

Plannen voor een nieuwe school

Al jaren voor de verandering van het onderwijslandschap was in de schoot van het schoolbestuur een idee gerijpt. De oude gebouwen aan de Ieperstraat 54 voldeden niet echt meer aan de eisen waar een moderne school moet aan voldoen. Een nieuwe school zou er komen. De Petruszaal zou moeten wijken. Samen met de ruimte erachter zou dit de locatie van de nieuwe school worden.

Scholen bouw je echter niet zomaar. Vadertje Staat betaalt mee en men moet dus een hele administratieve molen in gang zetten. Begin 1998 werd die molen in gang gezet. In september 2004 kon met de werken begonnen worden.

Hoopvol voor de toekomst…


De Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Wijzer is klaar voor de toekomst. De kleuterafdeling kon zich na de hertekening goed leefbaar houden. Tegenover vroeger kromp het kleuteraantal met één derde. De laatste jaren zitten steeds een 90-tal kleuters in onze kleuterafdeling. De lagere afdeling is na de hertekening haast verdubbeld in aantal. 10 jaar geleden telden we 85 leerlingen, vandaag volgen 155 leerlingen onze lagere afdeling.

Hoewel een degelijke opvoeding en een kwaliteitsvol onderwijs onze voornaamste troeven zijn, hopen we dat onze nieuwe gebouwen een extra stimulans zullen zijn om ons leerlingenaantal op niveau te houden.

De werken vorderen goed

In september 2004 startte de firma Vuylsteke uit Meulebeke met de werken. De winterprik van begin maart zorgde voor wat vertraging. Toch zijn de werken nog goed op schema.

Verhuis volgend schooljaar

We voorzien de verhuis ergens midden het schooljaar 2005-06. Volgend schooljaar dus. Of die verhuis in de kerst- of krokusvakantie zal vallen, zal afhangen van de vordering van de werkzaamheden. Eens we verhuisd zijn, nodigen we iedereen opnieuw uit voor een grootse en feestelijke opening van de nieuwe school.

Info

Informatie over onze school is altijd te bekomen :
" telefonisch : 051 77 90 95
" op onze website : www.dewijzer.be
" vragen kunnen ook naar info@dewijzer.be

De Wijzer.

Sinds 6 juni 1999 wordt de Vrije Gesubsidieerde Basisschool van Zonnebeke 'De Wijzer' genoemd.

De Wijzer - de naam.

De Wijzer wil een wijzer zijn voor jonge, zich ontwikkelende mensen.
"Ontwikkeling van hoofd, handen en hart. We wijzen onze leerlingen de weg naar een volledige ontplooiing en ontwikkeling. Zowel de cognitieve, de psychomotorische als de dynamisch-affectieve dimensie in de persoonlijkheid krijgen de nodige aandacht.
"Een wijzer naar geloof. Onze jonge mensen krijgen de kans om kennis te maken met het christelijke gedachtegoed en om de katholieke levenshouding in het eigen leven als waardevol richtsnoer te integreren.
" Een wijzer naar de informatie-maatschappij. Iedereen moet de kans krijgen om mee te springen op de informatiesnelweg. De Wijzer maakt er één van haar prioriteiten van.
"Een wijzer naar… De Wijzer beoogt ook de nodige openheid om zich steeds te blijven aanpassen. Het wijzen is nooit af, maar evolueert mee met de veranderende maatschappij.

Ongetwijfeld komt ook spontaan de associatie met 'wijs-wijzer' boven. De Wijzer is een plaats waarvan iedereen hoopt dat je er wat (levens)wijzer wordt.

In onze naam vinden we nog :

"Wij. De leerlingen, leerkrachten en ouders van onze school vormen een groep. Iedereen heeft het gevoel erbij te horen, een deeltje van het geheel te zijn. 'Wij' wijst op de betrokkenheid, de verbondenheid van elk individu met een groter geheel.
"Ze. Wijst op de anderen. Een mens leeft niet alleen, je hebt de anderen nodig. We willen onze jonge mensen wegen wijzen om sociaal vaardige mensen te worden.

De Wijzer - het logo.

"De kleuren : blauw en oranje. We kozen deze kleuren om de band met het verleden uit te drukken. Het vorige logo was ook blauw-oranje. Hiermee behouden we al het goede uit het verleden. We vergeten niet dat er in het verleden een stevige basis voor de toekomst gebouwd werd.
"Het blauwe veld met de letters 'de W' staat symbool voor het schoolgebouw. Nu nog het oude gebouw. Over enkele jaren nemen we dit logo zeker mee naar ons nieuwe huis, pal in het centrum van het dorp.
"Het kruisteken onder het 'schoolgebouw' benadrukt de christelijke fundamenten waarop ons onderwijs gebouwd is. De school wordt erdoor gedragen.
"Losse blauwe en oranje blokjes stellen de leerlingen voor die naar onze school komen. Afwisseling in kleur en plaatsing van de blokjes duidt op de verscheidenheid bij onze leerlingen. Elk ontwikkelt er volgens eigen mogelijkheden en naar eigen aard.
"Ondertitel 'Vrije Basisschool' benadrukt nog eens duidelijk wat je bij 'De Wijzer' kunt verwachten. We vinden het belangrijk om ook deze naam in ons visitekaartje te laten verder leven.
"De witte achtergrond staat symbool voor de samenleving waar de school een deel van uitmaakt. Wit als teken dat wij geloven dat er na een goede vorming en ontwikkeling hoop is dat de jonge mensen van nu, de volwassenen van morgen, er een fijne toekomst zullen kunnen uitbouwen.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.