Je was erbij > Overzicht

Opening De Kwelle - Alveringem - 18/03/2005

Op vrijdagavond 18 maart 2005 werd te Alveringem het gemeenschapscentrum De Kwelle officieeel geopend.

Zicht op het gebouw. Het was vroeger een jongensschool, tijdens de Eerste Wereldoorlog een militair hosipitaal, later ook nog parochiezaal en bibliotheek.

De Kwelle is gelegen naast het Verschaevemusem en recht tegenover het Hof van Wyckhuize, het gemeentehuis van Alveringem.

Burgemeester Marc Wackenier van Alveringem hield een toespraak 'recht uit het hart'. Hij dankte alle overheden die meegewerkt hadden aan de renovatie en liet niet na Yves Leterme te herinneren aan de kwelgeest van de N8, de verbinding Ieper-Veurne.

"Grote projecten hebben steun nodig. Denken we maar aan de dorpskervernieuwing te Stavele. De inspanningen inzake natuur moeten samengaan met inspanningen inzake leefbaarheid", aldus de burgemeester.

Schepen van culltuur Gerard Liefooghe was de volgende spreker: "De werken zijn gestart in augustus 2003 en werden voltooid in december 2004. De inbreng van de Kwaliteitskamer betekende een belangrijke meerwaarde. Het geheel herinnert aan het verleden van het gebouw. Zo werd de buitengevel en buitenmuur behouden", aldus de schepen.

De Kwelle biedt plaats aan 200 mensen, heeft een vergaderruimte en een keuken. De renovatie kostte 600.000 EUR. De schepen dankte de Provincie West-Vlaanderen en de mensen van het Streekhuis Esenkasteel. "Zij zijn goede partners van de gemeenten en zorgen ervoor dat de drempel tussen gemeenten en Provincie tot nul wordt herleid ... We zijn ook blij voor de vele verenigingen van Alveringem. Ons bevolkingscijfer bedraagt nu 4.900 mensen en daalt al enige jaren. Inspanningen om de mensen samen te brengen zijn dan ook bijzonder zinvol", aldus Gerard Liefooghe.

Hij verwees ook naar het cultureel samenwerkingsverband 5-art tussen de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Reeds 9 jaar wordt er samengewerkt aan een versterking van het aanbod en aan het verhogen van de participatie van de bevolking. "De Kwelle moet cultuur brengen als opborrelende inspiratie maar ook als zelfreflectie. Het moet een open huis zijn voor iedereen", besloot de schepen.

Daarna was het de beurt aan Proviniegouverneur Paul Breyne: "De provincie doet inspanningen om de leefbaarheid van de plattelandskernen te verbeteren. Alveringem was oorspronkelijk niet opgenomen in de lijst van gemeenten die in aanmerking kwamen voor steun uit het Europees 5B-fonds. Maar de solidariteit van de andere Westhoekgemeenten heeft hieraan verholpen", aldus Breyne. De gouverneur verwees vervolgens naar verschillende reeds gerealiserde projecten en de projecten die in uitvoering zijn. "Hierbij zijn steeds drie zaken noodzakelijk: een goede projectdefintie, een goede kwaliteit en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap... Samen een gemeeschap kunnen vormen is van onschatbare waarde", besloot de gouverneur.

Laatste in de rij was Vlaams Minister-President Yves Leterme: "Ik ben blij in de Westhoek te zijn. Ik ben ook minister van plattelandsbeleid en dit is een volwaardig hoofdstuk in het Vlaams regeerakkoord. Inzake plattelandsbeleid stellen er zich 3 zaken die in evenwicht moeten zijn: 1. het platteland moet een goede plek zijn om te wonen en te leven; 2. het moet ruimte bieden voor ontwikkeling en 3. de open ruimte biedt mogelijkheden voor recreatie, natuur, toerisme, ... Hierbij is het belangrijk dat de overheid zorgt voor een goede dienstverlening, niet teveel regelgeving en voor kwalititeit. Naar de toekomst willen we werk maken van bestuurlijk maatwerk, het accent op kwaliteit en duurzaamheid met respect voor het verleden maar mogelijkheden voor de toekomst", aldus Yves Leterme.

Een aantal panelen geven een overzicht van de werken aan het gebouw.

Officieel moment: onthulling van het infobord.

De officiële foto.

Yves Leterme tekent het gastenboek van de gemeente onder toeziend oog van burgemeester Wackenier.


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.