Je was erbij > Overzicht

André Tommelein neemt afscheid van sportraad - Koekelare - 18/06/2005

André Tommelein zetelde op 11 mei 2005 voor de laatste keer als voorzitter van de Koekelaarse Sportraad. André Tommelein is geboren op 8 november 1947 en komt uit een sportieve rennersfamilie! De Moerenaar zette zich jaren onbezoldigd in voor Koekelare en zijn omgeving. Vandaag, vertrekt de man voorgoed als voorzitter uit de Sportraad van Koekelare. Tommelein heeft zich jarenlang als een echte freak ingezet voor het sportgebeuren in de regio. Hij hielp als vrijwilliger mee op Vlaanderen Loopt en is praktisch op elke sportwedstrijd van het Houtlandcriterium te zien, waarbij hij meestal zeer actief mee helpt… Zo zal hij ook op de Nacht van Vlaanderen dit jaar voor de 10de maal de borstnummers controleren voor de marathon –en de ultraloop… Het is een man die ook houdt van organiseren en bewondering verdient… Laat ons dan ook nog de Motevissers van Koekelare niet vergeten.... het Belgische kampioenschap van destijds in Koekelare... Het zijn allemaal zaken waar Tommelein als sterke kracht mee hielp en helpt en waarin hij kan omschreven worden als een Brabants trekpaard, altijd vooruit, nooit achteruit...

Het is welletjes. Adieu Koekelare

Ja, ja….In 1978 werd Tommelein lid van de Sportraad van Koekelare en dit als vertegenwoordiger van „De Motevissers” onder schepen Albert Vanryckeghem. Na enkele jaren werd hij verkozen als ondervoorzitter ietwat hij 15 jaar zou blijven. In 1998 diende Tommelein de voorzitterstoel aan te nemen, om de Sportraad niet te ontbinden. De toenmalige secretaris Ronny Vanryssel hield het immers voor bekeken. Na het ontslag van Raf Proot en Marc Lievens, was er geen enkele belangstelling meer in de post van voorzitter. In 2000 werd André opnieuw eensgezind verkozen als voorzitter. Dit zorgde echter voor problemen omdat de Moerenaar immers niet op het grondgebeid van Koekelare woonde en dit in tegenstrijd was met de regelgeving van de provinciale sportraad. Om André Tommelein als voorzitter te behouden, diende men de statuten te veranderen. Een verstandige keuze zo blijkt, want Tommelein zorgde nog 5 jaar voor heel wat animo in het sportgebeuren in de regio. Het aantal verenigingen dat toetrad tot de sportraad verhoogde onder zijn toeziend oog met een 10-tal clubs. Ondertussen werd André Tommelein vorig jaar nog gehuldigd door de gouverneur, de voorzitter van de provinciale sportraad Guido Gielen en gedeputeerde Titeca Decraene. Hij kreeg er een zilveren plaket voor zijn verdiensten die hij voor het sportgebeuren in Koekelare heeft gedaan. Dit milderde toch de pijn van de “perte totale” en financiële aderlating van zijn Mercedes 200 die hij in 1998 tijdens zijn vrijwilligerwerk op een frontale botsing op de Sint-Maartensloop verloor.

Hoe komt het toch dat een Gistelnaar in Koekelare zo actief is?

„Ik ben 15 jaar (van 1965 tot '80) secretaris geweest van golfbiljartclub „Wie doet wat" die in het Rozenhof was gevestigd. Door deze biljartclub raakte ik meer en meer vertrouwd met Koekelare. In 1980 vroeg het Feest- en Sportcomité aan mij om mee te werken aan het Belgische kampioenschap Wielrennen in 1980. In „Ons huis” had ik twee jaar daarvoor de Motevissers opgericht met Gilbert Nowynck en Danny Vermet. Zodoende bleef ik actief en in 1983 startte ik de 1e Sint-Maartenloop vanuit de gelegenheidszaal (Ter Bassenwei later Elko, nu GB-partner).”

Hoe kijk je nu naar Koekelare na al die jaren?

„Ik ken Koekelare op en top, want heb er meer dan 1000 vergaderingen meegemaakt. Ik heb in Koekelare veel geleerd rond organisatietechnieken en dit alles door mijn leermeester Gilbert Beuckelaere (+). Vooral voor wat de Sint-Maartensloop en de organisatie van koersen, hielden wij een duo-bijeenkomst voor de vergadering van het Feestcomité. Zijn dood was een zwaar verlies, want Gilbert had de feeling en de relaties in alles. Een primus kwam te sterven, maar gelukkig werd zijn dood opgevangen door Robert Vande Caveye die voor Koekelare meer dan zijn best deed en doet. Ik laat alles niet vallen voor Koekelare, maar een „duiveltje-doet-het-al” zal ik niet langer zijn. Ik blijf voorlopig nog lid van de VZW De Motevissers, maar het secretariaatswerk is ook voor mij gedaan.”

Waar ben je echt trots op?

„Ik heb jaren in de Sportraad gepleit voor een sportfunctionaris. Die is er gekomen in samenwerking met de Jeugdraad met de volle medewerking van Lut Vandecasteele. Ik ben ook fier op het in stand houden en opbouwen van een Sint-Maartensloop. Straks staat de 23e Sint-Maartensloop voor de deur. Het slabeur en zware werk is voor mij echter voorbij. Als organisator is dit voor mij het laatste jaar. Een 10-tal jaar geleden kregen we grote concurrentie met de Käthe Kollwitzloop en de Mokkerloop. Maar na enkele jaren hielden ook deze organisatoren het voor bekeken. Een droom die Koekelare nog zou moeten waarmaken, is opnieuw een wedstrijd voor beroepsrenners organiseren. Een mooie ervaring destijds was ook het duel in de Moerse stratenloop in 1999 en 2000 tussen boksers Dirk Wallyn en Geert Blieck. Dit zorgde voor nationale persartikels betreffende dit duel in een loopwedstrijd “dwars door Doeveren". Het hoogtepunt voor mij was ook het binnenhalen van de licentie voor het Belgische kampioenschap Duatlon. Na de weigering van Koekelare als haven voor deze organisatie, vond ik een achterdeurtje. Door mijn vrienden Walter Devooght en Eric Vanacker uit Ruddervoorde erbij te betrekken, kon ik de wedstrijd toch laten in Koekelare laten doorgaan en dit onder noemer van Duatlonclub Ballie Brugge. Ander hoogtepunten waren de „Milleniumfeesten” in 2000 en de „Eeuwelingenstoet” die dankzij Walther Holvoet in Koekelare kon plaatsgrijpen.

Wie ben je in de voorbije jaren echt dankbaar?

„Mijn echtgenote Marie José Verbeerst. Dankzij haar kon ik al die jaren naar alle vergaderingen gaan. Ze heeft veel tot in de late winteruurtjes op mij moeten wachten. Mijn dochters Petra, Anja en Sandra hebben altijd geholpen aan de voorbereidingen van organisaties. Ze hielpen mij bij de realisatie van mijn dromen. Ik ben trouwens iedereen dankbaar die met mij de voorbije jaren constructief heeft samengewerkt.”

Waar had je in de voorbije jaren echt een hekel aan?

„Ik heb een hekel aan mensen die alleen maar kritiek geven en zelf niets organiseren of doen. Ik heb een hekel aan mensen die enkel naar een vergadering komen om iets af te schieten. Zelf hebben ze echter nooit tijd om echt de handen uit de mouwen te steken.”

Hoe zie je de toekomst evolueren?

De tijd van de vrijwilligers voor sportorganisaties die tevreden zijn met één of twee bierbonnetjes en enkele “pistolets” is voorbij. Na onze generatie zullen veel organisaties verdwijnen.

Welke tips en trucs heb je voor de nieuwe voorzitter?

„Ik wens Rik Dubois (mijn opvolger) veel succes en ik hoop dat hij met de nieuwe legislatuur het voorzitterschap verder zet en zich niet stoort aan diegenen die enkel alles willen afschieten, maar zelf nooit iets georganiseerd hebben. Ik hoop dat hij erin slaagt om de ooit bloeiende Omnisportdag met wijlen Dirk Terriere als secretaris, terug uit de grond te stampen. Dit was een organisatie welke 10-tallen jaren bloeide en die zeker een vervolg zou moeten kennen. Ik ben drie jaar uit het bestuur van de Sportraad geweest en dit omdat ik toen als Moerenaar niet meer mocht zetelen. Ik betreur het nog altijd dat deze organisatie ondertussen niet meer tot stand komt. Het is een stille droom waarvan ik hoop dit nog als supporter van de sportraad te kunnen meemaken. Ik bewonder weliswaar wel de inzet van Eveline Denecker, de nieuwe sportfunctionaris.” (Andy Vermaut)

-----------------------

Alles vindt men vandaag vanzelfsprekend

De Weekbode noteerde ook enkele reacties van mensen uit zijn omgeving. We klopten aan bij zijn echtgenote, persmedewerker Roger Willems, de nieuwe voorzitter Rik Dubois van de Sportraad en zijn vriend Robert Vande Caveye, voorzitter van het Feestcomité.

Echtgenote Marie-José Verbeerst (55)

-"Ik ben zeer tevreden dat hij afscheid neemt van de Sportraad. Ik heb hem altijd wel gesteund in zijn projecten. HIj zal nu meer thuis zijn. Zo kunnen we samen eens gaan fietsen en een weekendje er van onder muizen. Dat doen we graag. We houden enorm van de Ardennen. Hij heeft zijn leven gegeven voor de sport en veel gemist van de kindertijd van onze kinderen en dit alles voor de sport.Ik heb de gedrevenheid van André altijd geapprecieerd, maar nu is het welletjes. Er komt een nieuwe generatie aan. Het is nu voor de jonge mensen en ondertussen kunnen we extra tijd maken voor onze twee kleinkinderen Aranka Cordy (14) uit Ichtegem en Gaetan Poppe (10) in Oostende.” (Andy Vermaut)

Persmedewerker Roger Willems (68)

„Ik ken André al jaren en dit van de stichting van de Sint-Maartensloop.In de Sportraad ken ik hem ook al een 10-tal jaar. André Tommelein heeft als voorzitter van de Sportraad de bestaande initiatieven voortgezet en lichtjes gewijzigd. André had de beste bedoelingen, maar had niet altijd de middelen. In een Sportraad is er niet veel geld. Het is nu nog maar sinds de komst van schepen Dirk Ampoorter dat we meer mogelijkheden hebben. André Tommelein volgde wel in de mate van het mogelijke de provinciale initiatieven. Hij was er graag bij en ging er graag naar toe. Het mooie aan André is dat hij als niet Koekelarenaar, zich via de vissersclub, de Sint-Maartenloop van het Sport-en Feestcomité en de Sportraad ingezet heeft voor Koekelare. Een van zijn grote ontgoochelingen was het niet verlenen van toelage voor de doortocht van de Nacht van Vlaanderen in Koekelare.Daarnaast herinner ik mij André als een goede en stipte organisator. Hij tracht alles zo goed mogelijk te doen en doet het gewoon. Hij heeft enorm veel voor de Sportraad gedaan.” (Andy Vermaut)

Nieuwe Sportraadvoorzitter Rik Dubois (52)

“Als voorzitter heeft André Tommelein enorm goed zijn best gedaan. Hij heeft de uitreiking van sportman en sportvrouw in samenwerking met de schepen van Sport Dirk Ampoorter een nieuw elan gegeven. Deze uitreiking is in tegenstelling met vroeger een hele aangename en toffe avond geworden om te beleven. André was altijd gedreven en had zelfs aandacht voor de senioren. Ik zal dit in de toekomst zeker trachten verder te zetten. Het voorzitterschap van de Sportraad in Koekelare is een moeilijke taak. Het is als voorzitter immers niet eenvoudig om de individuele ledenclubs als geheel onder de koepel van de Sportaad naar buiten te laten komen.” (Andy Vermaut)

Voorzitter Feestcomité Robert Vande Caveye (65)

“Ik heb het altijd eigenaardig gevonden dat iemand van Moere voorzitter werd van de Sportraad in Koekelare. Was dit door gebrek aan plaatselijk talent of initiatief? Ik weet het niet. Ik was wel zeer verrast toen ik vernam dat André zijn ontslag gaf. André is mij bekend als een zeer actief en neutraal lid van het feest –en sportcomité die altijd zijn taken tot in de puntjes vervult. Ik veronderstel dat hij dit in de Sportraad precies zo deed. Hij heeft me toch gezegd dat hij het in de toekomst in het algemeen wat rustiger aan zal doen. Misschien heeft hij met de sportraad een gebrek aan respect en medewerking ervaren… Maar…daar mag je als medewerker van verenigingen echter niet op rekenen. Alles vindt men vandaag immers vanzelfsprekend.” (Andy Vermaut)

Tekst en foto's: Andy Vermaut

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document