Je was erbij > Overzicht

Propere en veilige fietspaden nodig! - Koekelare - 03/07/2005

Gezinsbond doet grote schoonmaak

Afgelopen week organiseerde de Gezinsbond Koekelare een ludieke actie langs de Kortemarkstraat die ze voor een groot stuk zelf heeft schoon gemaakt. Hiermee wil de Gezinsbond de schepen van Openbare Werken aanmoedigen werk te maken van veilige en propere fietspaden. De Gezinsbond vindt ook dat de fietser in Koekelare te weinig aandacht krijgt. Daarom nam de gezinsbond zelf het initiatief in handen en maakte zelf een groot deel van de Kortemarkstraat schoon.

Met 15 was het gezelschap afgezakt naar de Sporthalle vanwaar de betrokkenen zouden vertrekken om een daad van burgerschap te stellen of hiermee eveneens stelling te nemen.

Georges Pollentier: „De Gezinsbond Koekelare heeft ook enkele eisen die ze op zeer korte termijn wil ingewilligd zien. Ze wil onder andere dat het steengruis van het fietspad langs de Kortemarkstraat wordt verwijderd. Daarnaast moeten de twee fietspaden langs de Oostmeetstraat volledig vrij worden gemaakt van vergroeiingen, zodat men het fietspad volledig kan benutten. Op lange termijn moet dit gemeentebestuur er voor zorgen dat alle fietspaden gedurende het hele jaar benut kunnen worden. Er moet dus regelmatig langs het fietspad een kleine strook worden afgeraspt. Een ander punt is het nakijken van de rioleringen op vele plaatsen zodoende dat het water goed kan afvloeien, maar er ook voor zorgen dat de putjes in sommige fietspaden worden opgevuld. Een ander heikel punt is het afval die we op fietspaden vinden. We vragen daarom ook meer vuilnisbakken in de centra en nabij de scholen om afval langs de wegen te verminderen.” De gezinsbond is in Koekelare al heel lang bezig met de vraag naar een goed en degelijk fietsbeleid. In een memorandum van 1971 hadden ze al aandacht voor de fietser. In 1979 lanceerden ze de actie fietspaden in Koekelare en in hun tijdschrift Celkern vragen ze elk jaar opnieuw aandacht voor een fietsvriendelijk beleid in de gemeente Koekelare. „De fietsers moeten echter ook zelf een verantwoordelijke houding aan de dag leggen. Mogen wij vragen dat elke fietser ervoor zorgt dat zijn fiets volledig in orde is? Mogen wij vragen dat de kinderen en de volwassenen het fietsreglement respecteren? Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een duidelijk signaal wordt gegeven bij het veranderen van de rijrichting. En als laatste: mag de gezinsbond ook vragen aan de ouders van de kinderen om geen afval langs de bermen te werpen en dit thuis eens samen te willen bespreken. Dit zijn allemaal punten die van belang zijn, willen we onze gemeenschap vandaag en morgen leefbaar houden. Daartoe kan elke burger ook een individuele bijdrage leveren.” (AVK)

„Langs de Kortemarkstraat liggen al maanden kleine keitjes op het fietspad. Op andere plaatsen zoals de Catstraat en de Oostmeestraat groeit het gras gewoon over het fietspad.Deze 15-mensen vatten de koe bij de horens en zijn alvast gestart met de grote schoonmaak van onze gemeente.” (foto Andy Vermaut)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document