Je was erbij > Overzicht

Mega in PZ Spoorkin - 17/01/2005

De volledige maand januari 2005 wordt er binnen de volledige zone SPOORKIN voor het vijfde jaar op rij les gegeven in de zesde leerjaren omtrent MEGA ofwel Mijn Eigen Goed Antwoord. In de praktijk is het dikwijls zo dat scholen, ouderverenigingen, serviceclubs, lokale preventieplatforms of sociaal-cuturele verenigingen contact zoeken met een politiedienst om werk te maken van preventie. De problemen waarmee jongeren en adolescenten in deze tijd te kampen hebben worden door de burger en de samenleving als ernstig ervaren.

Gezien het experimenteergedrag, roken, alcohol-en druggebruik steeds meer op jongere leeftijd voorkomt en het spectaculair toeneemt in de aanvangsjaren van het secundair onderwijs, wordt op alle beleidsomeinen en -niveaus van het maatschappelijk welzijn over preventie gesproken en initiatieven genomen.

Het MEGA-project wil kinderen en jongeren ondersteunen in het zoektocht naar een 'eigen goed antwoord' op de ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij staan.

De lessen gegeven door een politie-inspecteur gaan over de veiligheid van de jongeren en over het gebruik en misbruik van genotsmiddelen. De andere lessen worden gegeven door de leerkracht zelf. Uit de lessen volgen enkele positieve evoluties: leerkrachten worden vlugger aangesproken over grote en kleine zorgen van leerlingen, het project heeft een gunstige invloed op het klasklimaat (pesten wordt bespreekbaar en wordt soms opgelost) en de onderwerpen aangehaald in het lessenpakket worden bespreekbaar binnen het gezin.

Voor de ouders wordt er een ouderavond voorzien op 28 februari 2005 in de gebouwen van de politie te Veurne, Zuidburgweg 10. Tijdens de uiteenzetting gaan we dieper in op ondermeer de productkennis, de fasen van verslaving, hoe je als ouder kan reageren en bij wie je allemaal terecht kan.

De Mega-agent van de zone Spoorkin, Inspecteur Tourlouse Stephanie

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.