Je was erbij > Overzicht

Grote onderscheiding voor wandelnetwerk Heuvelland - Kemmel - 24/01/2005

Op maandag 24 januari 2005 werden in het gemeentehuis De Warande te Kemmel de resultaten voorgesteld van de enquête met betrekking tot het Wandelnetwerk Heuvelland. Hieronder een aantal foto's:

Lien Phlypo, coördinator bij Westtoer, zorgde ervoor dat alles in goede banen verliep.

Burgemeester Heens van Heuvelland: "De open ruimte is een van de grootste troeven van Heuvelland. En het wandelnetwerk is een instrument voor nieuwe impulsen rond erfgoed, natuur, ... zonder dat er bijkomende infrastructuur noodzakelijk is. De gemeente Heuvelland is bijzonder positief over het gerealiseerde wandelnetwerk. Ik dank dan ook iedereen die heeft meegewerkt aan dit project."

Luc Gobin van Toerisme Vlaanderen stelde dat wandelen een belangrijke vorm van openluchtrecreatie is. Hij vervolgde: "Toerisme Vlaanderen beschikt over duidelijke richtlijnen voor de ontwikkeling van recreatieve lusvormige wandelroutes. Deze richtlijnen zijn een garantie voor kwaliteit en voor een eenvormige bewegwijzering. We willen inspelen op de vraag van de recreant naar actieve en creatieve vrijteijdsbesteding waarbij de wandelaar geen voorgekauwd traject voor de voeten krijgt, maar zich zelf vrij kan bewegen in het netwerk van paden."

Het wandelnetwerk Heuvelland is een van de twee proefprojecten van Toerisme Vlaanderen dat hiervoor 160.000 EUR veil had.

Daarna was het de beurt aan Geert Vandewynckel, schepen van toerisme. Vooraleer poëtisch te worden, testte hij voor alle zekerheid eerst de afstandbediening.

"Stilte en rust van het landschap maken van Heuvelland tot wat het is: diversiteit verbonden door het landschap is onze sterkte. We hebben aandacht gehad voor de 75 km onverharde wandelwegen in onze gemeente. We willen de trage wegen herwaarderen. Cruciaal was het voorbereidend werk van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Alle routes en paden werden in het geografisch informatiesystemeem GIS ingebracht en aldus gedigitaliseerd. Onze gefaseerde manier van werken en een goeie communicatie met alle betrokken partijen hebben geleid tot een zeer goed resultaat", aldus de enthousiaste schepen.

Daarna gaf hij toelichting bij een aantal "missing links" waar er door overleg opmerkelijke resultaten konden geboekt worden. Zo werden onderstaande paaltjes pas geplaatst nadat de landbouwer zijn bieten had gerooid.

Koen De Four van Westtoer lichtte de resultaten van de enquête toe. Bijna 450 geldige antwoorden toonden o.a. volgende resultaten:

* 54% van de wandelaars is tussen 35 en 54 kaar; 37% is ouder dan 55 jaare
* 76% komt uit West-Vlaanderen waarvan 40% uit de Westhoek, 36% uit de Leiestreek en 18% uit de regio Brugge
* 89% wandelt in gezelschap
* 96% maakt lusvormige tochten
* de gemiddelde wandelafstand is 9 km, maar 30% maakt langere tochten
* de keuze voor het vertrekpunt wordt vooral bepaald door de parkeermogelijkheid, de ligging nabij logies en de aantrekkelijkheid van de omgeving
* 96% is tevreden tot zeer tevreden over het netwerk; dit is een zeer goede score

Enkele aandachtspunten:

* rustpunten langsheen het traject
* aantal eet- en drankgelegenheden is beperkt
* bebording kan soms beter
* wandelsluizen moeilijk met kinderwagen of buggy
* de leesbaarheid van de kaart zullen we verhogen
* en de praktische informatie verder verbeteren

Het proefproject is aldus zeer geslaagd te noemen. Het is een kwalitatieve aanvulling op het bestaande aanbod. Maar de resultaten kunnen niet zomaar getransponeerd worden naar om het even welke regio.

Stefaan Gheysen was de slotspreker. Hij dankte eerst alle partijen die aan het project hadden meegewerkt en gaf toelichting bij het project "Rando" dat werk wil maken van grensoverschrijdende routegebonden recreatie via wandel-, fiets- en ruiterrecreatie. En dit door middel van het onthaal en informeren van de recreanten, en gemeenschappelijke communicatie en commercialisatie, het inzetten van ICT en internet en grensoverschrijdende vorming.

Auteur Pieter Aspe maakte de winnaar bekend van de wedstrijd verbonden aan het beantwoorden van de enquête.

De winnaar Jean-Marie Vermussche uit Middelkerke.

De heren wilden ook maar al te graag op de foto met Vanessa Flame, één van de kandidates uit de serie "De Perfecte Moord" dat zich ook in de Westhoek afspeelt.

Tenslotte enkele beelden van de receptie.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.