Je was erbij > Overzicht

10 jaar Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende - Ieper - 28/01/2005

Op vrijdag 28 janauri 2005 vond in de Ieperse Lakenhallen de academische zitting plaats naar aanleiding van 10 jaar Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende.

Verwelkoming door dr. Daniël Debrabandere, voorzitter. Hij begon met de definitie: "Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden.

Hij schetste vervolgens de geschiedenis van de vzw:
* in 1993 werd een visienota samengesteld
* CM Ieper en CM Oostende waren de stimulerende krachten, vooral financieel
* in 1993 werd Christine Malfait als eerste personeeslid aangeworven
* in 1997 werd het samenwerkingsverband of Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende opgericht
* nu zijn er 6 verpleegkundigen, 1 arts, 1 administratieve kracht, 1 netwerkcoördinator en 1 psycholoog.

Gedurende de 10 jaar evolueerde het takenpakket enorm en nam ook het aantal begeleidingen toe. In 2004 werden meer dan 330 patiënten begeleid, waarvan de vzw voor slechts 154 maximaal vergoed werd en voor 50 patiënten een forfait kreeg. "De rest doen we pro deo", aldus de voorzitter die een oproep deed voor meer financiële middelen. Tot slot uitte hij zijn bezorgdheid omtrent een eventuele heropdeling van de regio in de toekomst.

De Ieperse burgemeester Luc Dehaene, die nog volop herstelt van een fietsongeval, was de volgende spreker. "Na de geboorte is het sterven de meest ingrijpende gebeurtenis. Spreken over de dood is not done, maar de dood is zeer nabij. Denken we maar aan de doden door honger, door de tsunami, ... Maar over het afscheid tussen 4 muren, daar wordt niet over gesproken. Gelukkig zijn er mensen die streven naar een warm afscheid", aldus de burgemeester.

Hij prees de vzw Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende voor hun zorg voor levenskwaliteit die hij een professionele opdracht noemde. Dit vereist echter grotere financiële middelen. Vrijwilligers blijven noodzakelijk en onmisbaar, maar hebben professionele ondersteuning nodig. Vele gemeenten uit de regio helpen intussen de werking van de vzw Palliatieve Zorgen financieren door een bijdrage van 0,10 EUR/inwoner. Hij dankte, mede namens zijn collega-burgemeesters, iedereen die zich inzet voor het kwalitatief begeleiden van stervende medemensen.

Gouverneur Paul Breyne behandelde diverse provinciale initiatieven, waaronder:
* het protocol tussen de vertegenwoordigers van de verschillende netwerken
* de educatieve koffer 'afscheid nemen'
* de provinciale website rond palliatieve zorg
* zijn persoonlijke enthousiasthe deelname aan de jaarlijkse wandeltocht.

Hij benadrukte dat een voldoende financiering een noodzakelijke voorwaarde is vor een goede werking. Hiertoe stemde de Provincieraad in november 2004 een motie die ze stuurde aan de minister. "De maatschappij heeft mensen als jullie nodig en vrijwilligerswerk is belangrijk. Maar het zou fout zijn om te denken dat alles vanzelf gaat", besloot hij.

Dr. Wim Avonds schetste aan de hand van een aantal cijfers de evolutie gedurende de laatste 10 jaar. Zijn conclusies waren:
* de palliatieve netwerken moeten we zodanig ondersteunen dat ze zich kunnen concentreren op het bevorderen van goede zorg
* de federaties moeten ondersteund worden
* palliatieve thuiszorg moet vergemakkelijkt worden
* palliatieve zorg in ziekenhuizen moet verder ondersteund en uitgebouwd worden
* alsook de palliatieve zorg in rusthuizen.

Minister-president en Ieperling Yves Leterme wenste de Ieperse burgemeester vooreerst een spoedig hersteL.

"Er zijn de laatste 10 jaar zachte handen bijgekomen. Vlaanderen is uitgegroeid tot een voorbeeldregio. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Goede palliatieve zorg is een recht waarbij we erover moeten waken dat de structuren de werking niet neutraliseren. De kwaliteit van de dienstverlening hangt af van de technische kennis maar in belangrijke mate ook van de genegenheid. Dit gebeurt door de inzet van professionelen en vrijwilligers die nood hebben aan begeleiding", aldus de minister-president.

Tot slot benadrukte hij dat de voorziene regionale afbakening van de zorgregio's aangepast en herbekeken moest worden, want dit staat zwart op wit in de beleidsnota van minister Vervotte.

Een volle zaal voor deze verzorgde viering.

Yves Leterme krijgt een bloemetje,

kijkt op zijn horloge, want hij moet nog naar een andere afspraak,

maar wisselt toch nog vlug enkele woorden met zijn Ieperse vrienden.

Proficiat aan alle mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet in het kader van de vzw Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende. Jullie inzet verdient enorm veel respect en waardering !!

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.