Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreceptie Voka-Kamer van Koophandel - Ieper - 10/01/2005

Op maandagavond 10 januari organiseerde Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen haar nieuwjaarsreceptie in de Ieperse Lakenhalle.

Regioverantwoordelijke Patrice Bakeroot zorgde voor de verwelkoming: "Voor het eerst in 20 jaar vindt de nieuwjaarsreceptie niet plaats in Westhoek Expo, maar in de Ieperse Lakenhallen. De Kamer is nog steeds erg betrokken bij Westhoek Expo en werkt mee aan diverse pistes die Westhoek Expo een nieuw elan moeten bezorgen. We houden u zeker op de hoogte."

"Voor het eerst kunnen we de opbrengst van de receptie aan een goed doel schenken. Het uitverkozen project is het VCA-veiligheidsproject van het Regionaal Technologisch centrum Westhoek-Middenkust. Het RTC is in de regio Westhoek - Middenkust het samenwerkingsplatform tussen het onderwijs, de arbeidsmarktactoren en de ondernemerswereld en dit ter ondersteuning en ontwikkeling van innovatieve, technische en technologische projecten en opleidingen. Recent werd door de Vlaamse regering voor de komende 3 jaar een gezamenlijk bedrag van 918.762€ toegekend aan de RTC van de Westhoek. Door het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur werd beslist om volgende studiegebieden als prioritair voor de regio te bepalen:

- Mechanica - elektriciteit
- Hout en Bouw
- Voeding en horeca

De opbrengst van deze avond zal dienen om de handboeken die de leerlingen van het technisch onderwijs uit onze regio nodig hebben bij hun veiligheidsopleiding te betalen", aldus nog steeds Patrice Bakeroot.

Een deel van de prominenten: van links naar rechts Yves Leterme (Minister-President Vlaamse Regering), Marc De Hantsetters (regiovoorzitter Kamer), de jarige gouverner Paul Breyne, Luc Dehaene (burgemeester Ieper) en Michel Steverlynck (voorzitter Kamer).

Overhandiging van een cheque ter waarde van 2.000 EUR aan Yvan Cauwelier, voorzitter van het RTC Westhoek-Middenkust.

Jo Libeer kwam terug op de missie en acties van de Kamer in het voorbije jaar en wierp een blik op 2005: "De Kamer is een nabije Kamer door zijn netwerkactiviteiten (1350 deelnemers, afkomstig van 322 bedrijven), zijn vormingsaanbod (286 deelnemers), het professionele account management (215 bezoeken / contacten in 2004) en de ledenwerving (49 nieuwe leden in Ieper-Diksmuide in 2004)."

"De Kamer wil ook wegen op het beleid met het project 'Bedrijfsvriendelijkge gemeente'. De belangrijkste conclusies van het project zijn:

 1. Groot gebrek aan informatiedoorstroming : gemeentebesturen communiceren moeilijk met bedrijven : VOKA - Kamer van Koophandel kan hierin een belangrijke rol spelen
 2. Ruimtelijke ordening is het knelpunt bij uitstek zowel voor bedrijven als gemeenten : geen ruimte voor uitbreiding, lange procedure voor vergunningen
 3. Zowel gemeenten als bedrijven klagen over te lange en te zware administratieve procedures
 4. Bedrijven en gemeenten zijn partners met dezelfde problemen : daarom groot belang van betrokkenheid Vlaamse overheid bij dit project
 5. Actieplan opstellen waardoor een win-win situatie nagestreefd wordt voor gemeenten en bedrijven

Resultaten arrondissement Ieper

 • 20,6% respons op de enquête
 • Globale evaluatie : 3,31 / 5,00 (hoger dan het gemiddelde)
 • Grote tevredenheid over de dienstverlening van de milieudiensten
 • Dienstverlening R.O. scoort heel goed, maar meer dan 1op4 ervaart de procedure voor een bouwvergunning heel problematisch
 • Algemene dienstverlening scoort ook heel goed

Resultaten arrondiss. Diksmuide

 • 23,9 % respons op de enquête
 • Globale evaluatie : 3,10 / 5,00 (hoger dan Vlaams gemiddelde)
 • Dienstverlening rond milieu onder gemiddelde
 • 1/3 bedrijven ervaart dossier bouwvergunning als problematisch
 • Dienstverlening R.O. net op gemiddelde
 • Algemene dienstverlening scoort goed

Verder behandelde hij een aantal vragen die aan de ondernemers op regelmatige basis zullen gesteld worden en die zullen uitmonden in WestIndex. Tenslotte zullen een aantal concrete acties uitgewerkt worden in 2005:

 • Opstart van 5 aktiegroepen : industriezones, toerisme, relaties met technisch onderwijs, voedingssector, relaties met Noord-Frankrijk
 • Een netwerkactiviteit in de Westhoek : speciale aandacht contact met de beleidswereld
 • Professionele vertegenwoordiging werkgevers in = Resco, Euro 6, Westhoek France-Belge

Gastspreker Yves Leterme was bijzonder verheugd te kunnen spreken in zijn Ieper. Hij deelde zijn toespraak in rond 5 aandachtspunten voor economische ontwikkeling voor Vlaanderen:

 1. aandacht voor innovatie
 2. de arbeidsmarkt moet gesaneerd worden; er moet een betere aansluiting zijn met de onderwijsmarkt
 3. infrastructuur
  Hier ging hij dieper in op de A19: "Het probleem is voldoende gekend, onderzocht en bestudeerd. De standpunten zijn gekend. Enkel het belang van de verkeersveiligheid is absoluut. ... De radicale doortrekking van de A19 zoals in de jaren '70 vooropgesteld, is onmogelijk. Met betrekking tot het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog vraag ik begrip en nuance. ... Ik wil vooruitgang in het dossier. De verbinding Ieper-Veurne is een missing link die in het Vlaamse regeerakkoord zwart op wit op papier staat. De realisatie en de afwerking van de delen die het minste tegenstand zullen ondevrinden, moet mogelijk zijn in deze legislatuur.
  De beschikbaarheid van bedrijventerreinen is noodzakelijk. 62ha zijn voorzien te Ieper, Poperinge en Veurne", aldus de Ieperse Minister-President.
 4. Vlaanderen op de internationale markt
 5. het herbekijken van de rol van de overheid.

Enkele beelden van de receptie: Yves Leterme en Michel Steverlynck in gesprek met Alain d'Orgeville van de Chambre de Commerce et d'Industrie d'Armentières-Hazebrouck.

Een bomvolle zaal.

Ook het Thinso-team was present.


Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.