Je was erbij > Overzicht

Cursus fruitbomen - Voormezele - 23/02/2005

Vorming landschapsonderhoud georganiseerd in het kader van het project 'Boeren en burgers in de kering' door Proclam vzw (www.proclam.be). In samenwerking met Milieuzorg in de landbouw, Regionaal landschap Westvlaamse Heuvels, Regionaal landschap Ijzer en Polder en Natuurpunt.

Woe 9/02/2005 - Infoavond hoogstamfruitbomen: theorie
" aanleg
" onderhoud 20.00-22.00u Esenkasteel Diksmuide Jos Ramaekers
18 aanwezigen, 10 landbouwers en 8 vrijwilligers

Er werd vooral aandacht besteed aan de aanplant en het verzorgen van de hoogstamfruitbomen. Enkele rassen van appels, peren, pruimen en kersen werden toegelicht: wat zijn hierbij hun kenmerken, wat zijn hun gevoeligheden,…. De lesgever had enkele 'levende' voorbeelden mee. Op die manier konden de aanwezigen hun voorkeur ook uitspreken na een proeftest.

Woe 16/02/2005 -Infoavond hoogstamfruitbomen: theorie
" verschillende rassen
" ziektes
" subsidiemogelijkheden 20.00-22.00u Esenkasteel Diksmuide Jos Ramaekers
20 aanwezigen, 10 landbouwers en 10 vrijwilligers

Op deze cursus werd vooral stilgestaan bij de snoeitechniek van de hoogstamfruitbomen. Gouden regel hier bleek te zijn: 'Snoei is en blijft nodig, zeker in de eerste jaren!' Naargelang de ouderdom van de boom is er een ander type snoei vereist, zo heb je de plantsnoei, kort na aanplanten; de vormsnoei, vanaf het jaar na aanplant, de onderhoudssnoei en de restauratiesnoei.

Veel aandacht ging uit naar de vormsnoei. Vormsnoei van jonge bomen dient steeds te gebeuren in de winter (vanaf half november tot eind maart) bij droog maar niet te koud weer. Algemene basisregel bij vormsnoei is: hoe harder de boom groeit, hoe minder de boom gesnoeid moet worden. Indien immers te veel wordt gesnoeid, wordt de scheutvorming nog meer gestimuleerd.

Tenslotte werd het aspect gezondheid in de fruitbomen even toegelicht: algemene stelregel hier luidt: voorkom allereerst het probleem: zorg voor een goede uitgangssituatie (goede bodemstructuur, humusgehalte, zuurtegraad,…). Koop daarom liefst ziekteresistente rassen (RGF of ENR rassen). In tweede instantie: probeer het probleem te beheersen, schakel hiervoor bijvoorbeeld nuttige helpers in zoals oorwormen. Deze bieden heel wat hulp bij het bestrijden van bladluizen of andere zuigers. Indien al deze maatregelen niet helpen, schakel dan de bestrijding in, gebruik hier het liefst ecologisch verantwoorde middelen.

Woe 23/02/2005 -Infoavond hoogstamfruitbomen: demonamiddag praktijk
" achterstallig onderhoud
" vormsnoei jonge bomen
" onderhoudssnoei 14.00-16.30u Luc Goossens
Slijpstraat 1
8902 Voormezele Johan Simoen
Aanwezigen: 15 aanwezigen, 5 landbouwers, 10 vrijwilligers

De demo rond snoeien van bomen ging door op het bedrijf van Luc Goossens. Hij teelt fruit en maakt ook sappen (zie www.tuinsappen.be). Het werd duidelijk dat het snoeien van fruitbomen is geen exacte wetenschap en er bestaan verschillende visies rond. De lesgever raadde aan om jonge bomen weinig te snoeien (behalve waterlot) en de takken uit te spannen om de boom vorm te geven.

Voor meer info of vragen: Kelly.Mermuys@west-vlaanderen.be of tel: 051/261445 (Proclam) of Karolien.Desmedt@west-vlaanderen.be of tel: 051/51 94 37
(ankerpunt milieuzorg)

Het project 'Boeren en burgers in de kering' wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Dit project is een initiatief van VLM, ALT, AMINAL, afdeling Algemeen Milieu-en Natuurbeleid en AMINAL, cel doelgroepenbeleid van het directoraat-generaal.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.