Je was erbij > Overzicht

Directeur-generaal mevr. Vanhecke op bezoek in De Lovie - Poperinge - 03/02/2005

Op 3 februari 2005 bracht Mevrouw Vanhecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Vlaanderen , een uitgebreid bezoek aan De Lovie. Zij bezocht er samen met een viertal medewerkers de twee vestigingsplaatsen van de School van De Lovie (Spalier voor leerlingen opleidingsvorm 1 en Kwadrant voor leerlingen opleidingsvorm 2) , verschillende leefentiteiten voor minderjarige en meerderjarige bewoners en het dagcentrum Het Huis in het Park 2. Zij leerden heel wat bij over het buitengewoon onderwijs en de aanpalende zorgpartners.

Mevrouw Mieke Vanhecke is relatief nieuw in haar functie als directeur-generaal van het VSKO ( Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs) . Ondanks haar ruime ervaring op verschillende vlakken waren het buitengewoon onderwijs en de nauwe partners in dit veld voor haar illustere onbekenden. Zij ging dan ook graag in op de uitnodiging van De Lovie om een uitgebreid bezoek te brengen aan ons dienstverleningscentrum.We startten de dag met een duiding van de doelstellingen van De Lovie. Zorg en onderwijs aanbieden vanuit een grote deskundigheid en betrokkenheid op de mens met een verstandelijke handicap.

We bezochten Spalier, onze school voor leerlingen opleidingsvorm 1 waarbij algemene en sociale vorming voorop staat. Zij namen een kijkje in twee klassen . Eén klas was aan het werk rond lichaam, relaties en seksualiteit. Een hele uitdaging om aan jongeren met ernstig mentale handicap dit rijke thema te duiden. In de tweede klas konden zij zien hoe wij op een geïndividualiseerde en gestructureerde manier les geven aan jongeren met autismespectrumstoornissen. Begeleiding van deze jongeren vraagt meer dan louter onderwijs. In De Lovie werken klas en leefgroep dan ook zeer nauw samen om een kwaliteitsvolle ondersteuning uit te bouwen. Het bezoek aan de leefgroep Ter Dale 2 , waar jongeren met complexe problematiek verblijven, illustreerde zeer treffend deze nood aan integrale zorg.

De innerlijke mens werd versterkt in Molenwegel-Briekendreef, een woning voor volwassenen, gelegen in het centrum van Poperinge. De leerlingen van Kwadrant bereidden een lekker maal stonden er garant voor attente bediening. Een huzarenstukje dat zeker bij elkeen, letterlijk en figuurlijk, in de smaak viel.
Om na te gaan hoe deze leerlingen tot zo'n puike arbeidsprestaties komen, liepen we langs in Kwadrant. Ook hier een boeiend bezoek met duiding van de verschillende lesinhouden ( beroepsgerichte vorming, algemene en sociale vorming) . Ook de werkwijze hoe de School van De Lovie stages inricht voor die leerlingen kwam uitgebreid aan bod.

We rondden de namiddag af met een bezoek aan Het Huis in het Park 2, een dagcentrum voor mensen met een ernstig meervoudige handicap. We leerden er hoe deze broze mensen een zinvolle dag kunnen doorbrengen.
Mevrouw Vanhecke en haar medewerkers kregen alle voorgeschotelde info netjes mee in een informatiemap, vergezeld van een keramiek kunstwerk uit onze winkel het Steengoed idee . Als dank bedacht zij elk van ons - tot onze verrassing - met drie zoenen. Zelf was zij vragende partij om nogmaals langs te komen. En wij? Wij zijn er klaar voor. We krijgen immers niet elke dag een zoen van een directeur-generaal.

Hieronder enkele foto's van dit bezoek.

Foto 1: mevr. Vanhecke in Spalier, school voor leerlingen van opleidingsvorm 1.

Foto 2. mevr. Vanhecke, met Luc Decramer - algemeen directeur, Peter Van Damme - schooldirecteur en leerlingen van Kwadrant die instonden voor het middagmaal én een puike bediening aan tafel.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.