Je was erbij > Overzicht

Architectuurprijs Koksijde 2004 - 23/02/2005

De gemeente Koksijde beloont met de architectuurprijs 2004 de categorie "vernieuwbouw ééngezinswoningen". De tienkoppige jury koos voor het project "Horizontlaan 11, 8670 Koksijde" van de heer en mevrouw Christophe Bakeroot - Inge Descamps. De villa werd oorspronkelijk ontworpen door architect Gaston Lejeune en bij de verbouwingen werd het authentieke karakter van de woning zoveel mogelijk gerespecteerd door de eigenaars.

Drie kandidaturen werden ingediend in de categorie "vernieuwbouw ééngezinswoningen" : project Willem Elsschotlaan 7a te Koksijde, Bitterzoetlaan 26 Koksijde-Oostduinkerke en het winnende project Horizontlaan 11 te Koksijde.

De woning voor de vernieuwing.

De tienkoppige jury bestond uit burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Joeri Stekelorum, afdelingshoofd technische dienst Siska Stockelynck, afdelingshoofd Vrije Tijd - cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun, Patrick Verbrugge, Erwin Vermeesch, Denis Declerck, Frederik Lahousse, Jan Van Coillie en Carlos Van Louwe en hanteerde in de beoordeling volgende toetsingscriteria: éénvormigheid in stijl, tijdloosheid - vernieuwend, relatie binnen-buiten, integratie in de omgeving, graad van detaillering, gebruik van materialen, meerwaarde voor Koksijde en de relatie met het openbaar domein.

Het project in de Horizontlaan werd unaniem verkozen tot laureaat omwille van de geslaagde verbouwing met behoud van het authentieke karakter. De motivering van de jury: "Het project in de Horizontlaan nummer 11 wordt geprezen omwille van het feit dat men er wonderwel is in geslaagd om de authenticiteit van de woning te behouden. De uitbreiding (garage) is, ondanks de hedendaagsere stijl, volledig geïntegreerd in het geheel. De bouwheer heeft bewust gekozen om de typische raamindeling en andere typische stijldetails te behouden. Het dak werd vernieuwd met kleine pannen waardoor een tijdloos karakter ontstaat. De bestaande relatie binnen-buiten is grotendeel behouden. Het project kan een sneeuwbaleffect tot stand brengen t.a.v. de omliggende woonwijk : deze verbouwing toont aan dat een oudere woning tot een geslaagde leefbare woning kan verbouwd worden. Het is een perfect voorbeeld van hoe het architecturaal patrimonium op een waardevolle manier kan geherwaardeerd worden."

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.