Je was erbij > Overzicht

Nieuwe bijbelvertaling - Ieper - 25/02/2005

Op vrijdag 25 februari werd in de protetantse kerk te Ieper, Beluikstraat 19, een academische zitting gehouden tot opsluit van de promotie nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling. Hieronder enkele foto's.

Tijdens een krote, maar stemmige plechtigheid in de Protestantse kerk van Ieper werd een exemplaar van de nieuwe bijbelvertaling overhandigd aan gouverneur Paul Breyne. Ook gedeputeerde Jan Durnez, burgemeester Dehaene, leden van het schepencollege, OCMW-voorzitter Marieke Cloet en gemeenteraadslid Els Morlion mochten een exemplaar in ontvangst nemen. Deze plechtigheid met vertegenwoordigers uit diverse kerkgemeenschappen werd bijgewoond door deken Jaak Houwen, synodevoorzitter Guy Liagre van de Verenigde Protestantse kerken van België, dominee Hen van Andel en directeur Pascal Lauwaert van het Vlaams Bijbelgenootschap.

Dank aan Ghislain Lacante, voorzitter Ieperse werkgroep oecumene, voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.