Je was erbij > Overzicht

Bewonersplatforms bijeen - Veurne

Het begon allemaal heel voorzichtig. lnspraakmogelijkheden creëren voor de burgers in de beleidsuitstippeling van de stad is geen gemakkelijke zaak. Er was serieus denkwerk voor nodig, maar uiteindelijk kwam het initia tief bewonersplofforms tot stand. In den beginne waren er open vergaderingen per wijk. De mensen werden warm gemaakt om op te komen voor hun eigen omgeving. Niet alleen om te klagen over loszittende tegels in het voetpad, lawaai bij de buren,... maar om allen samen, constructief te werken aan een betere buurt. We spreken 2001. Vier jaar later is al heel wat gerealiseerd. In de verschillende wijken zijn er bewonersplafforms geïnstalleerd. Onder de leiding van coördinator en secretaris komen de inwoners regelmatig samen om samen te denken over hun buurt. Ze nemen als leidraad een vooraf opgestelde agenda en brengen verslag uit aan het college van burgemeester en schepenen. Het bestuur probeert dan zo goed en zo kwaad als het kan, rekening te houden met de voorstellen van de bewonersplofforms bij het uitstippelen van het stadsbeleid. Inspraak in de heraanieg van de dorpskern, oplossing voor een lokaal verkeersprobleem, schepenen die uitleg komen geven over projecten die op til staan, ... Dit is een greep uit de zaken die de bewonerplafforms bezig houden.

Op vrijdag 9 december 2005 was het moment gekozen om de balans op te maken. En aan de opkomst was duidelijk te zien dat de bewonersplatforms een mooie toekomst te wachten staat. Voor meer info en contactgegevens van de verschillende bewonersplofforms kan je terecht op www.veurne.be onder de rubriek bestuur.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document