Je was erbij > Overzicht

Bezoek aan de Wereldwinkel - Poperinge - 21/04/2005

Met 15 leden konden we luisteren naar de heer Frans Merveillie die ons uitleg gaf over wat eigenlijk het doel is van de wereldwinkels. Zo konden we vernemen dat Oxfam-Wereldwinkels zich inzet voor een rechtvaardige prijs op de wereldmarkt. De prijs moet hoog genoeg zijn om ook de boeren/producenten een menswaardig bestaan te garanderen. Rechtvaardig is het ook wanneer die produkten op een milieuvriendelijke manier worden geprocuceerd, gezond voor de producent en de consument, onschadelijk voor de mens nu en in de toekomst.

We kregen om te beginnen een kopje lekkere koffie uit Columbia en een reep chocolade gemaakt in België met producten uit Costa Rica. Ondertussen werd een video getoond over de schrijnende situatie van de koffieboeren in Guatemala en de oplossingen die dankzij de Oxfam-wereldwinkels mogelijk zijn.

Frans Merveillie informeerde ons daarna over de noodzaak van Handel uit respect, respect voor de koffie-, wijn- of rijstboer. Deze mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. Het kan niet dat ze met hun productie zichzelf niet kunnen onderhouden, enkel en alleen omdat het Zuiden of de tusenhandelaars het hen niet gunt. De kwaliteit van hun producten staat buiten kijf. Ook de kostprijs is vaak lager dan bij ons. Denken we maar aan de suiker uit de biet en suiker uit het riet. De proef op de som was het proeven van een drie soorten wijn nl: een Carmenère rood, een Lautaro wit en het rode wijntje. Het waren alle drie lekkere wijnen.

Onze KWB-ingesteldheid werd overtuigend aangesproken niet alleen door het wijntje. Er is veel meer te verkrijgen dan koffie, wijn, rijst, en chocolade. Heel mooie kunstwerkjes, T-shirtjes, schoolgerief uit gerecycleerd materiaal enz...een tip voor een cadeautje en eerlijk schoolgerief voor de kroost….

We waren er heilig van overtuigd dat we de vrijwilligers van de wereldwinkel mogen dankbaar zijn dat ze hun tijd voor dit edel doel vrijhouden. Als KWB-ers zouden ieder die er wat voor voelt moeten aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor dergelijke projecten. Wie zich geroepen voelt één adres Frans MERVEILLIE, Saazlaan 31, 8970 Poperinge.

Verslag en foto's: Yvan Vandenbroucke.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.