Je was erbij > Overzicht

Diamanten huwelijk - Hoogstade - 10/04/2005

Op zondag 10 april 2005 werden Urbain Delava en Augusta Vandecasteele uit Hoogstade uitgebreid in de bloemen gezet tijdens het feest van hun 60e huwelijksverjaardag. Ze huwden net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het feest ging door in feestzaal De Kroon te Hoogstade, eigendom van brouwer Dochy en toendertijd uitgebaat door garagehouder Bille, maar het leek in weinig opzicht op de feesten van vandaag. Het feestmenu was niet om vandaag de dag over naar huis te schrijven: de ene menugang bestond uit konijn.

Maar, de oorlogsomstandigheden hadden ook hun charmes: niemand mocht voor 5 uur in de morgen op straat te zien zijn ... Gusta herinnert zich goed dat alles nog 'op de bon' was en dat ze zelfs met veel moeite voldoende stof voor een huwelijkskleed konden bemachtigen. Maar ook hierin had ze 'geluk bij een ongeluk'; haar toekomstige man was kleermaker.

Urbain werd geboren in 1924 te Hoogstade en heeft nooit ergens anders gewoond. Oorspronkelijk in een deel van de woning met het huidige nummer 48, waar op 30 mei 1940 een Franse bom insloeg en een einde maakte aan het leven van zijn vader die er het beroep van kleermaker uitoefende. Een zware klap voor de 16-jarige jongeman, die toen reeds in de 'vakschool' te Oostakker zelf het beroep van kleermaker aanleerde en deze studies beëindigde in 1942.

Augusta Vandecasteele werd in 1923 geboren in een bakkersfamilie te Oudekapelle, maar de ouders van Gusta namen in 1937 een oude bakkerij over in Hoogstade. Gusta was als enige dochter met 14 thuis gebleven van school om brood rond te voeren met de fiets en ze dacht dat dit haar leven wel te kunnen verder doen. De bakkerij was gelegen zowat rechtover het huis waar Urbain woonde en toen kwam er bijlange nog niet zoveel verkeer door Hoogstade-dorp.

Urbain zette zijn beste beentje voor. Hij leerde zelfs een tijdje voor bakker, maar was daar blijkbaar niet voor in de wieg gelegd. Gusta verandere mentaal van stiel en koos voor Urbain die pas 21 was. Dit hield in dat ze voortaan in de textielsector terecht kwam en in 1952 zelfs een textielwinkel opende. Na 2 jaar samen wonen bij de moeder van Urbain, in 1947, kreeg Gusta een zoon, Jacques, die op zijn beurt het beroep van bakker voortzette, maar niet te Hoogstade. Het gezinnetje verhuisde naar een leegstaand café, het huis nr. 38 in dezelfde straat, momenteel gekend als "Nuus huus". In 1953 konden ze dit uiteindelijk kopen van burgemeester-brouwer Feys, die enkele jaren vruchteloos gepoogd had om van Gusta cafébazin te maken ... Wie weet zou dit geen goede zaak geweest zijn voor de brouwer?

Na dertig jaar was voor Urbain de zelfstandige kleermakersstiel niet meer rendabel. Urabin moest zich tevreden stellen met bandwerk in een afdeling van het textielbedrijf Inbelco te Veurne. In 1979 werden voor hem de problemen met de rug te groot om nog verder het tempo van fabriekswerk te volgen.

Een verdiende rust drong zich op en in 1984 ging Urbain met vervroegd pensioen. Ook Gusta, vanaf haar 14e in de weer, had er niets op tegen om het wat rustiger aan te doen. Ze bleef evenmin gespaard van ziektes, maar op vandaag, na 60 jaar huwelijk, vinden we twee mensen die tevreden terug kijken op een boeiend leven en fier zijn op hun geslaagde zoon en op hun 2 kleinzonen (28 en 25 jaar) en kleindochter (24 jaar) en die samen zouden willen oud worden in "Nuus huus".

Bron: Infoblad Alveringem mei-juni 2005.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.