Je was erbij > Overzicht

ACW en Yves Leterme huldigen Gilbert Vanleenhove - Diksmuide - 15/09/2004

Tijdens startavond

Vrijwilligers, militanten en bewegingsverantwoordelijken verdiepten zich tijdens de ACW-startavond, vorige week in Diksmuide, in materies als het lokaal sociaal beleid en betaalbaar wonen. En Vlaams minister-president Yves Leterme bracht een pakkend eerbetoon aan Vlaams volksvertegenwoordiger Gilbert Vanleenhove, die een punt zette achter zijn nationaal politiek engagement…

Vanleenhove was bij de verkiezingen in juni niet langer kandidaat. Als opvolger steunde hij Johan Verstreken, die als nieuwbakken Vlaams volksvertegenwoordiger het volle vertrouwen van de christelijke arbeidersbeweging geniet.

Warme hulde

Vanuit het ACW sprak verbondssecretaris Dirk Wanzeele zijn waardering en dank uit: "Gilbert gelooft sterk in samenwerking, komt uit voor zijn overtuiging maar legt zich ook probleemloos neer bij een meerderheid. Hij zoekt de consensus omdat hij vooruit wil. Dat dwingt respect af en is nodig voor een beleidspoliticus. Gilbert stopt, een beetje paradoxaal, op een moment dat zijn type politicus, die op basis van kennis en dossiers tewerk gaat, opnieuw kansen maakt. Eigenlijk past hij perfect in de nieuwe no-nonsense-stijl van Vlaams minister-president Leterme".

Voor de eigenlijke hulde was Vlaams minister-president Yves Leterme naar de boterstede gekomen. Hij loofde de enorme inzet en dossierkennis van Vanleenhove, die hij een eerlijk, integer politicus noemde wiens deskundigheid in onderwijszaken zelfs in andere politieke partijen wordt gewaardeerd. Ook zijn enorme gedrevenheid in streekdossiers strekt hem tot eer.

We geven graag stem aan de samenleving

Het dankmoment sloot de ACW-startavond af. Daar kregen vrijwilligers en militanten informatie om in elke gemeente van de regio werk te maken van ondermeer betaalbaar wonen en een écht lokaal sociaal beleid. Vorig werkjaar brachten ACW-ers de huisvestingssituatie van hun gemeente reeds in kaart. Nu werken ze aan een onderbouwde visie en komen in de komende maanden gegarandeerd met standpunten en verwachtingen naar buiten.

Ook het nieuwe decreet 'lokaal sociaal beleid' stond in de kijker. Dat legt gemeente- en OCMW-besturen op om een sociaal beleidsplan op te stellen, dat de dienstverlening aan de bevolking beter moet stroomlijnen en de toegankelijkheid verbeteren. Voor het ACW kan dit niet zonder participatie van zorgverleners en zorgontvangers. Tweerichtingscommunicatie is een must. En dat wil het ACW afdwingen. Samen met zijn deelorganisaties verwoordt het ACW de verzuchtingen van de gewone man. Ook andere punten als verkeersveiligheid, milieu, de derde wereld en de vrede kwamen aan bod. Als sociale beweging pakt het ACW precies die problemen aan, waar mensen van wakker liggen.

Bij de foto

Alle aanwezigen op de ACW-startavond ondertekenden de roep naar meer vrede, wereldwijd nav de Vlaamse vredesweek. Ook Johan Verstreken, Yves Leterme en Gilbert Vanleenhove plaatsten hun handtekening. Zij worden geflankeerd door ACV-verbondssecretaris Fernand Jonckheere, ACW-verbondsvoorzitter Trees D'Hondt, Liliane Vanleenhove-Hoste, CM-secretaris Martine Van de Walle en ACW-verbondssecretaris Dirk Wanzeele.

Info en foto's: ACW Regio Oostende-Westhoek.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.