Je was erbij > Overzicht

Dorpsdienst Nestor : ook belangstelling uit het buitenland - Poperinge - 07/10/2004

Sinds de aansluiting van een aantal nieuwe lidstaten binnen de Europes Unie op 1 mei 2004, trachten een aantal van die landen op hun thuisfront werk te maken van tal van sociale voorzieningen.

Zo tracht men ook in de vroegere oostbloklanden een netwerk van thuiszorgvoorzieningen, zowel professioneel als met vrijwilligers te organiseren. Totnogtoe gebeurde dit vaak vanuit instellingen of ziekenhuizen in de grote steden. Het platteland wordt daarbij soms over het hoofd gezien en is dikwijls zeer moeilijk bereikbaar.

Om hieraan tegemoet te komen tracht de Vlaamse overheid in samenwerking met CM-Internationale, strukturen te ondersteunen die met deze problematiek bezig zijn. In het kader van deze werkzaamheden zijn momenteel een aantal beleids- en instellingsverantwoordelijken uit die nieuwe lidstaten op studiereis in België. (Flandria project, organisatie “onderlinge hulp” en ziekenfondsen).

Op donderdagavond 7 oktober ontving het OCMW van Poperinge in hun raadszaal aan de Veurnestraat 22 een delegatie uit Polen. Vanuit de provincie Malopolska (bekendste stad Krakow) en de provincie Kujawski-Pomorski (bekendste stad Inowroclaw) werden zes mensen uitgenodigd om de werking en het concept van dorpsdienst Nestor van naderbij te leren kennen.

Vermits men in deze provincies een gelijkaardige niet-professionele thuiszorgbegeleiding met vrijwilligers wil opstarten, leek het hen interessant zich over Nestor te informeren en onze praktische werking te komen bekijken.

Van links naar rechts herkent u : Monika Konopa-Dudek, Karolina Kotlarz, Magda Czajkowska, Maja Nuckowska, Malgorzata Trudy, Ewa Kaminska

De gehele avond werd door Dhr. Descan (CM-Internationale, Project Flandria Polen) voorzien van vertalingen waar nodig.

De Poolse delegatie luistert aandachtig naar de uitleg over dorpsdienst Nestor

In naam van de dorpsdienst en het OCMW van Poperinge werden de gasten achteraf nog op een kleine verwelkoming getrakteerd door OCMW-voorzitter Sofie Laheye en Nestor-voorzitter Wilfried Laureys.

Polen en Poperingenaars in overleg over de rurale gelijkenissen tussen Krakow en de Westhoek.

Poperinge 7 oktober 2004, Van de Moortel Gerry, coördinator dorpsdienst Nestor

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.