Je was erbij > Overzicht

Uitreiking elektronische identiteitskaarten - Ieper - 30/10/2004

Op zaterdagmorgen 30 oktober 2004 kregen Ieperling Yves Leterme, Minister-president van de Vlaamse regering, en de Ieperse burgemeester Luc Dehaene als eersten in Ieper hun nieuwe elektronische identiteitskaart.

Verwelkoming door Jef Verschoore, schepen voor informatica/e-governement: "De stedelijke administratie is een bedrijf dat zich op de toekomst moet voorbereiden. Wij produceren vooral veel informatie. Daarnaast zijn ook onze mensen en de technologie steeds belangrijker. ... Het project "Hyperlink" wil een kennissysteem opbouwen. Via het project "Citizen-first" willen we de technologie ook naar de mensen brengen. Participatie, vorming en communicatie zullen immers een belangrijke rol spelen".

De schepen liet niet na een oproep te doen aan Yves Leterme: "Wij hebben de steun nodig van Vlaanderen inzake een gemeenschappelijk beleid, de nood aan sturing en samenwerking, de uitbouw van een kenniscentrum E-government, wie is met wat bezig, wat zijn de best practices, ... Als stad hebben wij nood aan een kader, aan timing en uiteraard ook aan financiering. Wij moeten zoveel convenanten afsluiten. Waarom kan er geen convenant inzake dienstverlening van de gemeenten komen?"

Veel belangstelling.

Luc Vanneste, directeur-generaal Instellingen en Bevolking - Rijksregister overhandigde de eerste Ieperse elektronische identiteitskaarten aan Yves Leterme en burgemeester Dehaene.

Jan Deprest van Fedict: "De harde authentificatie van de burger is belangrijk wil het internet op termijn overeind blijven. De nieuwe kaart is snel, efficiënt en foutloos en is voorzien van een digitale handtekening. Enkele reeds operationele federale toepassingen zijn Tax-on-Web, DIV (aanvraag nummerplaten) en het raadplegen van het rijksregister".

Tenslotte nam Yves Leterme zelf het woord. Hij zei blij te zijn en wel om drie redenen: "Ik pleit ervoor om een beetje meer Ieper, meer Westhoek in Vlaanderen te brengen. Via Ieperling Bart Sijnave die betrokken is bij het project slagen we daarin. Ten tweede mag ik hier vandaag 50 kaartlezers wegschenken die Vlaanderen niks kosten. En ten derde siert uw bescheidenheid u, maar uw vraag naar financiering zal ik overmaken aan mij collega Geert Bourgois.".

Yves Leterme besloot met: "We hebben de hoogste bekabelingsgraad van heel Europa. Dit is een troef voor de interactiviteit. We zijn de uitvinders van de bankkaart en de SIS-kaart. De kwaliteit van de backoffice is belangrijk, maar alle mensen moeten meekunnen met dat verhaal. Mensen zijn immers geen PINcode, maar blijven mensen".

Het Ieperse project loopt samen met een aantal privé-partners, namelijk Microsoft, Dell en Zetes.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.