Je was erbij > Overzicht

Sportproeven brandweermannen - Ieper - 06/11/2004

Vanmorgen werden de sportproeven afgenomen van 6 kandidaat-brandweermannen. Vijf onder hen slaagden voor de diverse proeven. (Onderaan nogmaals de beschrijving van de proeven).

Mevrouw Marijke Zyde, slaagde net niet voor een aantal proeven maar dient eervol vermeld te worden voor haar poging. Zij deed alle proeven mee maar was geblesseerd aan haar enkel waardoor ze toch enige hinder ondervond om haar proeven vlot te kunnen afleggen. Volgend jaar kan ze nog eens haar kans wagen om als nog haar droom te verwezenlijken. De kandidaten ontvangen eerstdaags hun stagecontract voor een jaar en zullen ingedeeld worden in de verschillende secties en voorposten van brandweer Ieper. Een stagiair-brandweerman moet een jaar stage lopen en gedurende dit jaar zijn brevet van brandweerman behalen in een erkend opleidingscentrum van de WOBRA.

Overzicht van de proeven:

A. Voorligsteun

Het lichaam, dat op de handen en op de voeten steunt, vormt een rechte lijn van de schouders tot de hielen terwijl de armen loodrecht op de grond staan. Tijdens de oefening moet de borst de grond lichtjes raken. Armen buigen/strekken : 10 maal

B. Buigen van de armen

In hang aan de boom of de brug, de handen in pronatie, d.w.z. de palm naar binnen. Het toestel wordt op zulkdanige hoogte geplaatst dat de voeten de grond niet raken. Voor de goede uitvoering is vereist dat de kin boven de brug uitkomt : 4 maal

C. Evenwicht

Twee pogingen worden aan de kandidaat toegestaan. Op een boom van 7 tot 10 cm breed, 3,5 m lang, geplaatst op een hoogte van 1,20 m. Vrije manier van op- en afstijgen; de proef wordt gechronometreerd bij het geven van het signaal wanneer de kanidaat zich in evenwicht op de boom gesteld heeft. De chronometer wordt stilgelegd bij het einde van het parcours, voor de kandidaat van het toestel afstijgt, de voet voorwaarts gestrekt op het uiteinde van de boom : in 8"

D. 4 m touw klimmen

Twee pogingen, met een tussenpoos van 15', worden aan de kandidaten toegestaan. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer deze bij het touw staat, de armen langs het lichaam : 15"

E. Beklimmen van de luchtladder (20 m)

Twee pogingen, met een tussenpoos van 15' worden aan de kandidaat toegestaan. De start gebeurt vanaf de voet van de ladder. De kandidaat houdt de armen langs het lichaam en raakt de ladder niet aan voor de start. De ladder staat nergens tegen en heeft een helling van 7O°: in 40".

F. Dragen over 50 meter

Twee pogingen met een tussenpoos van 30', worden aan de kandidaat toegestaan. De proef bestaat in het dragen van een man van hetzelfde gewicht, op 5 kg na, als de drager. Hulpgreep bij een arm en een been. Het startsein wordt aan de kandidaat gegeven wanneer hij de last heeft opgenomen : in 30".

G. Lengtesprong, zonder aanloop

Twee pogingen, met een tussenpoos van 5', worden aan de kandidaat toegestaan. Start : voeten gesloten achter de lijn. De afstand wordt bepaald door het dichtst bij de startlijn achtergelaten spoor, ongeacht met welk lichaamsdeel de grond wordt geraakt : 2 m.

H. Dieptesprong

De kandidaat start vanuit de strekstand en mag geen tussensteun hebben. Het neerkomen gebeurt op een tapijt: 2 m

I. 600 m lopen : in 2'45"

J. Zwemmen : 50 m in 80"

Hieronder een foto van de geslaagden samen met de jury-leden. (gehurkt van links naar rechts: Francis Hessel, Dries Deprez, Geoffrey Devos / rechtopstaand van links naar rechts: Lieven Delva, Luitenant Dirk Vandekerckhove, Luitenant Roger Rommens, Beroepsonderluitenant Bart Pattyn, Sven Masselin).

(Foto: Brandweer Ieper)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.