Je was erbij > Overzicht

4de Interscholen Cup - De Panne- 05/05/2004

Naar aanleiding van de 4de Interscholen Cup die plaatsvond op 5 mei 2004 schetsen wij graag nog even het ontstaan ervan :

Op 2 mei 2001 kwam Sandrino Callebout, toenmalig jeugdsecretaris bij K.R.C., op het idee een voetbaltornooi in te richten voor alle lagere scholen uit De Panne.
De opzet was de jeugd warm te maken voor de voetbalsport. Alle scholen waren enthousiast om deel te nemen aan het evenement. Héél veel jongens en meisjes bekampten elkaar in dit tornooi en ook de ouders reageerden positief.

Uit het succes van dit eerste tornooi groeide de gedachte dit elk jaar te organiseren, weliswaar met de medewerking van de sportdienst onder leiding van Tony Matsaert. De samenwerking met K.W.S. Adinkerke werd doorgetrokken zodat de jaarlijkse organisatie beurtelings bij K.R.C. en K.W.S. lag. Het tornooi kreeg de naam "Interscholen Cup" mee.

Op de foto staan (van links naar rechts): Tony Matsaert, Sandrino Callebout en Ronny Vanacker.

Door de grote inzet van alle partijen groeide deze Interscholen Cup ondertussen uit tot een jaarlijks sportief evenement. De leerlingen zetten graag hun beste beentje voor in deze competitie. Elke school wil immers de beste zijn en uitpakken met de titel!

Graag willen wij het Gemeentebestuur van De Panne, de Schepen van sport Dhr. Robert Butsraen, de directie,de leerkrachten en alle leerlingen van het Immaculata Instituut, de Vrije Basisschool Sint-Pieter, de Tuimelaar en de Gemeentelijke Basisschool bedanken voor hun medewering aan deze Interscholen Cup. Onze bijzondere dank gaat uit naar Dhr. Ronny Vanacker en Dhr. Tony Matsaert; het is door hun enthousiasme en inzet dat deze Interscholen Cup blijft voortbestaan. Tot slot graag onze dank aan alle medewerkers van K.R.C. De Panne en K.W.S. Adinkerke. We hopen dat we in de toekomst opnieuw op ieders medewerking kunnen rekenen.

Met sportieve groeten, Sandrino Callebout

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.