Je was erbij > Overzicht > HOME

Vanuit alle straten naar Lo-Reninge - 04/03/2004

Op 4 maart waren Inge Vervotte en piet Raes te gast in Lo.
Piet Raes, filosoof en medewerker aan de CD&V-studiedienst, die in z'n boek "de kracht van mensen en gemeenschappen", wonderwel verwoordt wat de Christen-democratie vandaag nog kan betekenen. Inge Vervotte, gewezen en vooral geprezen vakbondsvrouw, en zeer gewaardeerd CD&V-politica, die als geen ander aan dat gedachtengoed gestalte kan geven.

Aan de hand van een vraaggesprek konden de circa 140 aanwezigen horen, zien en voelen hoe bezield deze jonge CD&V'ers zijn.
Het hele verhaal navertellen dat deze mondige mensen ons brachten is ,binnen het bestek van dit artikel , een onbegonnen zaak…maar de boodschap was overduidelijk: CD&V koestert mensen en gemeenschappen ; heeft respect voor wat de mensen, in volle verantwoordelijkheid voor zichzelf en de medemens, samen uitbouwen.

En dat gaat van de meest intieme gemeenschap van het huisgezin , over de jeugdbeweging; tot de beroepsvereniging, zeg maar.
De grote fout van de huidige beleidsvoerders is dat ze deze gemeenschappen geen vertrouwen geeft. Onder het motto " het individu moet op alle domeinen van het leven in volle vrijheid zijn of haar gedacht kunnen volgen", wordt alles in wetten en contracten gegoten.
Het gevolg is dat je vrij kunt beslissen over het al of niet beeindigen van je leven, het al of niet laten wegmaken van je kind; het al of niet nuttigen van cannabis…als je maar de wet op euthanasie, de abortuswet of de drugswet indachtig bent.
Het gevolg is evenzeer dat niemand nog zijn beroep kan uitoefenen 'vanuit de buik' want we moeten stapels papieren invullen om duidelijk te maken aan welke normen we beantwoorden…
Vertrouwen hebben in mensen en gemeenschappen staat haaks op zo'n beleid;
Vertrouwen hebben in de kracht van mensen om samen ,vanuit hun eigen kring ,te bepalen hoe ze iets zullen aanpakken , dàt zijn de beginselen die de christen-democraten drijven…
Alle partijen trouwens zouden veel meer moeten uitkomen voor de beginselen die hen drijven. Want nu lijkt het alsof alle partijen voor hetzelfde staan : ze geven de mensen het gevoel dat ze kunnen kiezen tussen hetzelfde of een beetje anders.
Nochtans zijn er tussen de partijen grote ideologische tegenstellingen : personalisme (CD&V), socialisme (S.P.A) en liberalisme (VLD) zijn totaal verschillende strekkingen.

Vrij zijn ,bijvoorbeeld , betekent voor de liberalen "onafhankelijk zijn" (vrij zijn VAN); voor christen democraten betekent dat "vrij zijn TOT (het nemen van bepaalde verantwoordelijkheden).
In diezelfde zin beklemtoonde Inge dat de vorming van een kartel niet betekent dat de partijen
hun eigenheid verliezen. CD&V en NVA trekken samen (sterker) maar als 2 partijen met hun eigen ideologie naar de verkiezingen !
Op de slotvraag hoe het komt dat JL Dehaene die "geenszins kan verward worden met Brad Pitt" onlangs werd uitgeroepen tot meest populaire politicus ; antwoordden Inge en Piet metvolle overtuiging : "Jean-Luc is een gedegen politicus met een intellect als geen ander, die de mensen vertrouwen inboezemt…
Is het dan toch aan zo iemand dat we nood hebben in deze individualistische maatschappij?
Wordt vervolgd op 13 juni.
Bedankt , Inge en Piet

Els Gryspeerdt, CD&V Lo-Reninge

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.