Je was erbij > Overzicht

OPENING VERNIEUWDE ST.-PIETERSWIJK - De Panne - 19/06/2004

reuzen en majoretten
op stap in de St.-Pieterswijk van De Panne

zaterdag 19 juni 2004 wandelden de drie reuzen van De Panne - Alois, Zenobie en Gusta, samen met de Muziekmaatschappij van Woumen met hun majoretten door alle straten van de wijk. En dit dank zij de spontane medewerking van het Koninklijk Feestcomiteit van Panne Centrum ter gelegenheid van de opening van Panne-Kermis.

om 20 uur waren heel wat wijkbewoners verzameld aan de kerk voor de openings-ceremonie. Het gemeentebestuur was ingegaan op de uitnodiging. Gezien burgemeester Vanheste en schepen Van Damme verontschuldigd waren was het schepen van openbare werken Roland Florizoone die de eer had om het lint door te knippen.Groot was zijn verbazing toen hij zag dat het lint een rood/wit gestreepte verkeersbareel was die hij moest doorzagen ! Maar als schepen van openbare werken kweet hij zich prima van deze taak en kreeg er uiteindelijk een daverend applaus voor.
Namens het bewonersplatform dankten Johan Cornelis en Will Vansteene in een heuse Bob de Bouwerstijl het gemeentebestuur, waarop de schepen de vernieuwde St.-Pieterswijk officiëel voor open verklaarde.
BOB DE BOUWER IN DE WIJK

Johan
De St.-Pieterswijk jaren een achterkwartier
van de mooie badplaats De Panne
De bewoners zetten hun wensen op papier
En vroegen haalbare urgentieplanne.

Will
In januari na 't kerstverlof
Vroegen ze Bob de Bouwer
Kun jij het maken
En Bob Seru de Bouwer zei : nou en of !

Johan
Scoop
Lobelle van Brugge
Zorgde voor een piekfijn plan
En schepen Rollie Florizoone
Was onze opperbeste hoofdman.

Will
Samen met Muck Michel Bossant
En Liftie Eliane Vlaminck
Onderzochten ze elke week de toestand
En zagen dat 't goed vooruit ginck

Johan
Bob en zijn maatjes waren plichtsvol
Voor Scoop, Dizzie en Wendy
Was niets hen te dol
Werkten samen met affectie.

Will
Toen kwam de groendienst met groot geschut
Titus, Bert, Hector en Spud
plaatsten in elk bloemenperk
de kroon op het werk.

Johan De wijk is nu reuzechique
Will En avant la musique !

Dit was het sein waarbij het hele gezelschap zich op gang trok voor een doortocht door alle straten van de wijk. Gezien de reuzegrote reuzen en de uitgebreide muziekmaatschappij moest één kort eindje van de Duinenstraat worden overgeslagen.

De bewoners van dit gedeelte kregen op zondag een extra doortocht door de plaatselijke muziekmaatschappij "Nu of Nooit". Zelfs het korte stukje van de Pastoor Dequidtstraat deelde in deze extra doortocht.

De openingswandeling door de wijk werd gevolgd door een kleine stoet sympatisanten te voet of op één wiel (kruiwagen), op twee (fiets),op drie (go-car) of op vier wielen (billekar). Dit feestelijk tintje werd gesmaakt door de wijkbewoners, die hun huizen en voortuinen massaal hadden bevlagd als blijk van sympathie en dank voor de voorbije geslaagde werken.

In de St.-Pieterswijk moet men goed leven, want ondanks dreigende weersvoorspellingen vond de ganse doortocht plaats onder een stralend ondergaande zon. Pas toen de reuzen weer op hun slaapstede waren en iedereen genoot van het schuimend nat in het volkscafé "de Pavillon Belge", pas toen begon het hard te waaien en zetten ze hierboven de hemelsluizen wagenwijd open. Met deze ludieke actie heeft het bewonersplatform de St.-Pieterswijk opnieuw op de kaart van De Panne gezet.

Dank aan Will Vansteene en Johan Cornelis voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.