Je was erbij > Overzicht

Ten Duinen klank- en lichtspel - Koksijde - 15/07/2004

Op kruistocht trekken… Vandaag wellicht actueler dan het in de afgelopen decennia ooit geweest is. Schreeuwende krantenkoppen, ‘hot item’ tijdens praatprogramma’s en nieuwsuitzendingen : kruistocht voor, kruistocht tegen… !!

In alle contexten van onze hedendaagse maatschappij doemt het woord kruistocht telkens weer op, of het nu om milieu, verkeer, gezonde voeding of sociale drama’s gaat. Ook bedrijfsleiders en politici nemen het begrip makkelijk in de mond. Na de tragische gebeurtenissen van 11 september blijft Bush’ oproep tot een ‘Kruistocht tegen het terrorisme’, met alle gevolgen vandien, in ieders geheugen gebrand.

Moderne kruisvaarders als Ghandi, Martin Luther King, Moeder Theresa en andere grote namen vochten figuurlijk voor een stukje ideale wereld, belangeloos en geweldloos streefden ze hun nobel doel na…

Kruistochten… Begrip, maar ook (te) veel onbegrip. Het begon bijna 1000 jaar geleden, toen de katholieke kerk opriep om het beloofde land op de moslims te heroveren. Een lange tocht ter verdediging van het kruis, waarin vele duizenden mensen het leven lieten : edelen en gewone volksmensen, mannen en vrouwen van alle rang en stand, die zich vaak niet bewust waren van minder ‘heilige’ motieven van geestelijke en wereldlijke leiders… Bloedvergieten zonder medelijden, geweld in naam van het geloof. Enkele goede, heel veel slechte herinneringen voor christenen én moslims, gelovigen en ongelovigen omdat ‘God het wou’… De kruisvaarders hebben geschiedenis geschreven, maar het werd een zwarte bladzijde, waarvan de inkt vandaag nog steeds niet volledig droog lijkt.

Kruistochten… Wetenschappers onderzoeken nog steeds hoe de vork precies in de steel zat, terwijl auteurs en filmmakers een meer of minder geromantiseerde versie van de feiten plegen te vertellen. Het blijft een fascinerende inspiratiebron voor jong en oud.

Als aanloop naar de prestigieuze tijdelijke tentoonstelling die in het najaar in de abdijhoeve Ten Bogaerde zal worden gehouden, is Op kruistocht! het thema van het klank- en lichtspel dat deze zomer doorgaat in het prachtige kader van de archeologische site van Ten Duinen 1138. Net als vorig jaar staat conceptieregie ‘Avalon’ uit Wevelgem in voor de realisatie en uitvoering.

Hou je oren en ogen gericht op de abijd op donderdag 15, 22 en 29 juli en donderdag 5, 12 en 19 augustus, telkens om 22.15 uur

Vooraf kan de bezoeker genieten van een geleid bezoek (Nederlands- en Franstalig) aan het Abdijmuseum, en dit vanaf 19.30 uur. De randanimatie op de site wordt verzorgd door meester Stevarius, vuurspuwer.

Info en tickets zijn te verkrijgen op : Abdijmuseum Ten Duinen 1138 – (058) 53 39 50 of tenduinen@koksijde.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.