Je was erbij > Overzicht

Heringericht Booitshoeke feestelijk ingehuldigd - 01/07/2004

Op zaterdag 1 juli 2004 werd de herinrichting van het dorpje Booitshoeke gevierd. Begeleid door de fanfare Koninklijke Muziekkring Constant Moreau trokken de inwoners samen met een schare van genodigden door Booitshoeke. De burgemeester van Veurne mocht op de knop drukken om het rietveld dat het afvalwater van de huizen van Booitshoeke zal zuiveren, in werking te stellen. De herinrichting van de dorpskern van Booitshoeke kadert in het landinrichtingsproject De Westhoek. De stad Veurne kon via dit project met subsidies van het Vlaams Gewest het dorpje opfrissen en de zuivering van het afvalwater op een kosten- en milieusparende manier aanpakken. Een rietveld bij het dorp is veel goedkoper dan kilometers leidingen aanleggen naar een grote waterzuiverings-installatie. De Vlaamse Landmaatschappij stelde samen met het studiebureau Grontmij Verschave de plannen op en was bouwheer.

Dorpskernvernieuwing

De Pastoor H. Scherpereelstraat en de omgeving van het geklasseerde Sint-Audomaruskerkje kregen een fraai uitzicht. Een deel van het pleintje voor de kerk en de parkeerstroken zijn in kasseien heraangelegd. Het typische stermotief van gebakken kleiklinkers voor het kerkportaal is in zijn oorspronkelijk patroon heraangelegd. De telefooncel, de brievenbus en de bushalte zijn zodanig verplaatst dat ze het beeld van het kerkplein niet meer storen. Langs de straat is een streekeigen populierenrij aangeplant die mettertijd het karakter van het polderdorpje nog meer zal benadrukken. Alle elektriciteitsleidingen liggen nu onder de grond en er is sfeervolle straatverlichting geplaatst. Ook de verlichting van de kerk is gemoderniseerd en energievriendelijker gemaakt. De toren wordt nu verlicht met grondspots die voor een zogenaamd strijklicht zorgen. Enkele bomen op het kerkhof worden van op de grond belicht.

Waterzuivering

Samen met de bovengrond werd ook de ondergrond van de Pastoor H. Scherpereelstraat gerenoveerd. Er ligt nu een gescheiden rioolstelsel dat het afvalwater van de woningen in de omgeving verzamelt. Een klein ondergronds pompstation naast de kapel zorgt ervoor dat het vuil water in het rietveld even verder terecht komt. De pompinstallatie wordt van op afstand bediend en opgevolgd de stad Veurne en de onderhoudsfirma Flyght.
Het aantal aangesloten woningen is momenteel nog beperkt. Via een sensibiliseringscampagne zullen de bewoners ertoe aangespoord worden om zo spoedig mogelijk aan te sluiten op de nieuw geplaatste aansluitputjes.

Het rietveld, dat volledig in het landschap geïntegreerd is, bestaat uit een ondergrondse gesloten bezinktank gevolgd door een rietsloot (of vloeiveld) die uit 3 compartimenten bestaat. Het rietveld is zeer onderhoudsvriendelijk. De Vlaamse Landmaatschappij ontwierp het op basis van de ervaring die ze de voorbije jaren opdeed met rietvelden in de Westhoek. Er zullen uiteindelijk 13 bestaande huizen en 4 later te bouwen woningen op aangesloten worden. Het gezuiverde water komt in de nabijgelegen polderwaterloop terecht.

De totale kostprijs van het project met inbegrip van de werken aan de nutsleidingen bedraagt 629.052 euro. Het Vlaams gewest kwam voor 70 % tussen, de Europese Unie voor 10 % van de bovengrondse werken en de stad Veurne voor 20 en 30 % voor respectievelijk boven- en ondergrondse werken.

Info en foto's: Karolien Bracke, communicatieverantwoordelijke VLM - www.vlm.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.