Je was erbij > Overzicht > HOME

Wisselbeker F. Hofkens - Ieper - 28/01/2004

7e Wisselbeker Francy HOFKENS.
Competentiecentrum Steunmaterieel en -Producten
IEPER - 28 Jan 2004

Deze veldloopwedstrijd is genoemd naar 1ste Wachtmeester Francy HOFKENS, een geliefde collega en vriend, die het leven verloor in november 1994. Ondanks een sluimerende ziekte die uiteindelijk zwaar toesloeg, bleef hij een voorbeeld voor iedereen : actief en sportief tot op zijn laatste dienstdag. Deze militaire veldloop is opengesteld voor alle militairen van de verschillende componenten. Er zijn individuele klassementen voorzien voor de heren veteranen en senioren, en voor de dames. Daarenboven is er ook de interkorpsencompetitie, waarvan de wisselbeker gaat naar de best geklasseerde eenheid.

Het terrein is van historische waarde. Het parcours ligt immers ter hoogte van de vroegere kazematten, de "Hoorn van Antwerpen" en vlak bij de vesting van onze peterstad, ontworpen door VAUBAN en waarvoor de werken startten in 1678. Zoals u wellicht weet, heeft de stad IEPER een grote militaire geschiedenis. De vestingstad IEPER beschermde ten tijde van Lodewijk de veertiende het koninkrijk FRANKRIJK tegen vijandelijke aanvallen. Van hieruit hebt u trouwens een mooi beeld op de vestingen. U loopt door een landschap dat nog altijd getekend wordt door de bommen en granaatinslagen van de Eerste Wereldoorlog. Naar verluidt zou een van de generaals hier ooit gezegd hebben :"Misschien hebben we hier niet de geschiedenis veranderd, maar dan toch wel de aardrijkskunde."

En dat deze aardrijkskundige verandering de kuiten van de deelnemers dreigt te teisteren staat buiten kijf. Om en bij de 300 atleten hebben zich voor deze cross ingeschreven en zullen letterlijk hun beste beentje voorzetten om het beste uit zichzelf te halen. Vermeldenswaard is eveneens het feit dat de FLAC, de Flanders Atletiekclub, op zondag 25 Jan 2004 op dit eigenste terrein zijn grote prijs van de stad IEPER georganiseerd heeft.

Toch nog even het resultaat van onze militaire veldloop van verleden jaar meegeven :

- Bij de dames kaapte Isabella SLUYSMANS de eerste prijs weg.
- Bij de veteranen stond Marc HERREZEEL op het hoogste schavot.
- En bij de senioren verdiende Fabien LIETAERT het goud.

NOG WAT CIJFERS

Bij de organisatie van onze vorige zes edities noteerden we telkens de volgende winnaars :

* Bij de dames : in 1998 Nadine DECOUTERE
in 1999 Corrinne DEBAETS
in 2000 Mieke SEMINCK
in 2001 Isabella SLUYSMANS
in 2002 alweer Isabella SLUYSMANS
en vorig jaar nog maar eens Isabella SLUYSMANS

* Bij de heren veteranen : in 1998 Gustaaf DEVRINDT
in 1999 Elmar SMESSAERT
in 2000 Gustaaf DEVRINDT
in 2001 Jean STIENEN
in 2002 alweer Jean STIENEN
en in februari 2003 won Marc HERREZEEL

* Bij de heren senioren : in 1998 Koen ALLAERT
in 1999 Rudi BOESMANS
in 2000 Rudi BOESMANS
in 2001 Koen ALLAERT
in 2002 Vincent TERNET
en bij onze laatste editie zegevierde Fabien LIETAERT

* De winnaars van de wisselbeker waren respectievelijk :
1 Bn Para
de School voor Transmissietroepen/6TTr
het 1 Bn Para
het 4 Bn QG Tr
in 2002 nogmaals het 4 Bn QG Tr
en verleden jaar met groot overwicht het 11 Bn Gn

Ook dit jaar konden we rekenen op de welgekomen deelname van sporters uit onze eigen eenheid : Nancy DECLERCK, Hans VANDELANOITTE, Chris SIX, Bernard ROSSEL, Herman VANNIEUWENHUYZE, Cris GOETHALS, Serge TETAERT, Eddy MISSANT, Yvan VANHOENACKER, Luc VANDERHEYDEN, Ronny VANDAMME, Kurt WAELKENS, Peter CINJAERE, Johan BEELE en supervedette Geert LIEFHOOGHE, die na een paar jaren afwezigheid wegens blessureleed er weer fris en monter bij staat, klaar om de eerste prijs weg te kapen voor het Iepers competentiecentrum in zijn categorie

Nog enkele informaties over de voorbije weersomstandigheden:

in 1999 was het relatief winderig, in 2000 konden we bogen op een mager winterzonnetje terwijl we het tijdens onze editie in 2001 moesten stellen met een klefferige waterzon op een drassig terrein.
Het jaar 2002 zal bij de deelnemers nog wel blijven hangen zijn. Toen doorploegden onze atleten op een winderige dag een doornatte ondergrond.
Verleden jaar zorgden ze hierboven voor een uiterst zonnige dag en
Voor de 7de Ed werd een koude winderige en natte dag voorspeld,
met een romantisch sneeuwtapijt.

Ook dit jaar leek de strijd voor de wisselbeker een bittere veldslag te zullen worden. In vergelijking met de vorige uitgaves konden enkele eenheden als favoriet naar voor geschoven worden, namelijk :
- de vierde Gpg CIS
- het derde bataljon Para Commando
- en het elfde Genie-bataljon

De uitslag voor de wisselbeker "Francy HOFKENS" wordt berekend aan de hand van volgende resultaten : de beste dame, de beste 2 veteranen en de beste 2 senioren van dezelfde eenheid. Door het optellen van de plaatsen bekomen we een klassering die de uiteindelijke winnaar zal bepalen.
Op deze zevende editie kwamen een 300-tal atleten aan de start, uit alle hoeken van het land. Hun talrijke aanwezigheid hier en het goede verloop van de wedstrijd was in grote mate te danken aan de initiatiefnemer,
Adjt DEKEERSMAKER, het organisatietalent van onze sportmonitor, Adjt DELEU en 1SgtChef VANDEVENNE, samen met hun ploeg en de welwillende medewerking van de voorzitter van de Flanders Atletiekclub, de heer GOUDESEUNE.

Om 12.30 uur vertrokken de dames voor een omloop van 4.500 m.
Vanaf 13.00 uur waren de heren veteranen (+40-jarigen) aan de beurt voor een omloop van 6 Km.
Om 13.45 uur startten de heren senioren voor een wedstrijd over een afstand van 7.500 m.

De klassering voor de wisselbeker werd opgemaakt door optelling van de behaalde plaatsen per deelnemer en per categorie.

46 eenheden en enkele individuele deelnemers van het burgerpersoneel waren ingeschreven voor de wedstrijd.

20 ploegen kwamen in aanmerking voor de wisselbeker interkorpsen.

De commandant van het Competentiecentrum, Luitenant-kolonel van het Vliegwezen, Ingenieur Paul BRUYNOOGHE, reikte de medailles uit aan de dames :

Derde plaats: Greet VERTOMMEN van de 10de Wing Tac
Tweede plaats: Kathya DEWILDE van de School Logistiek
Eerste plaats: Bianca DEBEL van de Groepering MP

De korpsadjudant, Adjt Chef LEGEIN verzorgde de uitreiking van de medailles in de categorie "Heren Veteranen":

Derde plaats: Eric FILEE van het CompetentieCentrum CIS
Tweede plaats: Jean STIENEN van ACOS Ops & Trg
Eerste plaats: Ivan DEGRIECK van 2KSOO

In de categorie "Heren Senioren" werden de medailles overhandigd door
Arlette HOFKENS.

Derde plaats: Frank BOLLEN van 2KSOO
Tweede plaats: Sam PANNEMANS van CMO 1
Eerste plaats: Benjamin BARBIER van het 4 Bataljon Genie


Voor het uitreiken van de Wisselbeker werd mevrouw Viviane VERSTRAETEN, weduwe van F. HOFKENS en tevens Erebrigadier van het CompetentieCentrum SteunMaterieel en -Producten, uitgenodigd.

De winnaar van de wisselbeker "Francy HOFKENS" werd het
4de Bataljon Genie (NAMUR) !

Mevouw VERSTRAETEN hield eraan ook een trofee te schenken aan de eerst geklasseerde per categorie van het Competentiecentrum voor Steunmaterieel en -Producten.

Nancy DECLERCK werd beste dame van het Centrum.

De Korpsbrigadier, Stephan DIERICK overhandigde de trofee aan de beste veteraan: Ronny VANDAMME.

Mijnheer SUFFYS, Schepen van Sport te IEPER, overhandigde de trofee aan de best geklasseerde senior: Geert LIEFHOOGHE.

Als blijken van dank werden Viviane en Arlette in de bloemetjes gezet door de organisatoren: Rudy DEKEERSMAKER en Carl DELEU.

Na een intensieve periode van herstructurering binnen Defensie en in een tijd waarbij meer en meer eenheden joint kunnen worden genoemd, bekennen we niet alleen kleur binnen onze organisatie maar evenzo op het veld. De sportieve militairen en burgers maken toch nog altijd de verplaatsing om hun beste beentje voor te zetten hier in de Westhoek, waarvoor onze dank.


Dank aan Rudi Cruydt voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.