Je was erbij > Overzicht

Heringericht Zwaantje wordt gevierd - Veurne - 29/08/2004

Op 29 augustus 2004 is de herinrichting van het gehucht 't Zwaantje gevierd. De stad Veurne en de Vlaamse Landmaatschappij nodigden daarvoor de inwoners en een schare gasten uit. De burgemeester huldigde de vernieuwde dorpskern officieel in en de Koninklijke Fanfare Houthemnaere blyft te gaere zorgde voor de vrolijke noot. De herinrichting van 't Zwaantje kadert in het landinrichtingsproject De Westhoek. De stad Veurne kon via dit project met subsidies van het Vlaams Gewest en de Europese Unie het dorpje opfrissen en de zuivering van het afvalwater op een kosten- en milieusparende manier aanpakken. Een rietveld bij de woonkern is veel goedkoper dan kilometers leidingen naar een grote waterzuiveringsinstallatie. De Vlaamse Landmaatschappij stelde samen met het studiebureau Grontmij Verschave de plannen op en was bouwheer.

Woonkernvernieuwing

Verfraaiing, verbetering van de verkeersveiligheid en behoud van het authentieke straatbeeld stonden voorop bij de vernieuwing van de woonkern.
De rijweg is zo heraangelegd dat het doorgaand verkeer spontaan de snelheid matigt. De weg is versmald tot een asfaltweg van 4,40 m met een parkeerstrook in kasseien ernaast. De kasseien van roze graniet werden gerecupereerd van onder de oude asfaltlaag. De parkeerstrook dient ook als uitwijkstrook voor voertuigen die elkaar kruisen. Om te vermijden dat de parkeerstrook als rijweg gebruikt zou worden, zijn er enkele onderbrekingen voorzien waar telkens een boom geplant is. Op 50 meter vóór de bebouwing is langs de Beauvoordestraat een wegversmalling met bomen aangebracht zodat het aankomende verkeer zijn snelheid vermindert.

Er is ook voor een nieuw voetpad gezorgd. Het bestaat uit gebakken kleiklinkers die de kleur van de huisgevels benaderen.
Storende elementen zoals vangrails en hoge lichtmasten zijn uit het straatbeeld verwijderd. De vangrails langs de Bergenvaart zijn vervangen door een mooie reling die past in het landschap. De bestaande brug over de Bergenvaart werd aangekleed tot een boogbrug in de baksteen van de streek. Ter hoogte van het rietveld is de oude bakstenen duiker van de Krommegracht onder de Beauvoordestraat gerestaureerd. De laatste bovengrondse elektriciteitsleidingen in de bebouwde kom liggen nu ook onder de grond en er is nieuwe, sfeervolle straatverlichting geplaatst.

Waterzuivering

Ook ondergronds werd 't Zwaantje gerenoveerd. Er ligt nu een gescheiden rioolstelsel om enerzijds het regenwater en anderzijds het afvalwater van de woningen te verzamelen. Het overgrote deel van de huizen is nu al aangesloten via nieuw geplaatste aansluitputjes. Een klein ondergronds pompstation zorgt ervoor dat het vuil water in het rietveld even verder langs de Beauvoordestraat terecht komt. De pompinstallatie wordt van op afstand bediend en beheerd door de stad Veurne en de onderhoudsfirma Flyght.

Het rietveld, dat volledig in het landschap geïntegreerd is, wordt van de straat afgescheiden door een haag van meidoorn en olm. De kleinschalige waterzuivering bestaat uit een ondergrondse gesloten bezinktank en een rietsloot die uit drie compartimenten bestaat. Het rietveld is zeer onderhoudsvriendelijk. De bezinktank en de rietgrachten zullen door de stad Veurne onderhouden worden; de tussenliggende onderhoudsstrook door … de koeien van de aangrenzende weide.

De Vlaamse Landmaatschappij ontwierp de zuiveringsinstallatie op basis van de ervaring die ze de voorbije jaren opdeed met rietvelden in de Westhoek. Er zullen uiteindelijk 27 huizen op aangesloten worden. Het gezuiverde water komt via een stukje Krommegracht in de Bergenvaart terecht.
De totale kostprijs van het herinrichtingsproject bedraagt 900.000 euro. Het Vlaams Gewest kwam tussen voor ca. 74 %, de Europese Unie voor een kleine 7 %. De stad Veurne betaalt ca. 200.000 euro.

Info en foto's: Karolien Bracke, communicatieverantwoordelijke VLM - www.vlm.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.