Je was erbij > Overzicht

Koekelaarse molenaars maken het verschil - Koekelare - 17/04/2004

Op zaterdag 17 april 2004 wordt u omstreeks 11u15 verwacht aan de ingang van de 'tuin van de hoop', gelegen achter de brouwerij in Koekelare. De VZW Hovaeremolen bestaande uit voorzitter Gaby Vander Cruysen, ondervoorzitter Hubert Devriendt, secretaris Jean-Marie Lootens en leden Andy Crevits, André Schollier, Roger Wostyn en Eddy en Rudy Willaert zullen er in hun speciale molenaarstenue een begin maken van een kruidentuin. Een legale kruidentuin wel te verstaan. Dit alles om te bewijzen dat legale acties die het gemeenschappelijke park, ons Motepark verfraaien ook mogelijk zijn. Dit alles ook uit een oprechte dankbaarheid voor de gemeente Koekelare en dit alles omdat onze vereniging er ten voordele van de schilderwerken aan de Hovaeremolen op 24 en 25 april een tuinbeurs mag organiseren.

Deze zaak werd met kruidenspecialisten besproken en deze waren allen zeer enthousiast. De vzw Hovaeremolen besloot dan ook nabij de beeltenis van de gekwelde vrouw zichzelf vermeerderende kruidbloemigen met een mooie bloei te planten. Na enkele jaren kan er dan een duidelijk positief spoor zijn van de gehouden tuinbeurzen. Dit jaar zal de VZW Hovaermolen starten met de aanplanting van Duizendblad (Achilea),Vingerhoedskruid (Digitalis), Bergamotplant (Monarda), en Guldenroede (Solidago). Deze actie is bedoeld als positief signaal voor de mogelijkheden die de VZW Hovaeremolen van de gemeente krijgt om in het park 'De Mote' een dergelijke tuinbeurs te organiseren.

Dit uit dank voor de positieve samenwerking die wij van de gemeente Koekelare krijgen. Het is een bescheiden bijdrage van geëngageerde burgers die zelf een stuk bijdragen tot het behoud van het gemeenschappelijke Koekelaarse erfgoed. Niet alleen het patrimonium, maar anderzijds ook het natuurerfgoed dat soms dreigt verloren te gaan. Het is nog altijd mogelijk om via legale kanalen iets bij te dragen tot de gemeenschap. Anderzijds is het ook zo dat deze kruidbloemigen zeer mooi kunnen bloeien met machtig mooie bloemen die een heel ecosysteem helpen in stand houden. Soms beseffen we de pracht en praal niet meer van deze kruiden. Het is de bedoeling dat wij als organisatoren van de tuinbeurs tweejaarlijks proberen wat pracht en praal aan het Koekelaarse mooie park toe te voegen. Het is enerzijds een teruggrijpen naar de esthetiek van de natuur. Anderzijds is het ook de bedoeling om deze planten nabij het kunstwerk met name de gekwelde vrouw te planten. Het is immers zo dat veel vrouwen die geloofden in de kracht van kruiden vroeger op de brandstapel zijn belandt en dit veelal ten onrechte. De geschiedenis mogen we niet verzwijgen, maar we moeten lessen trekken uit wat in het verleden is verkeerd gegaan zonder dat we hiervoor zelf schuld treffen. Anno 2004 weten wij wel beter. Dit onrecht die vroeger schering en inslag was, willen wij een stuk goedmaken.

De aanplanting van deze kruidentuin is onder andere ook een ode aan de gekwelde vrouw. Een ode aan de schoonheid van de vrouw die verbonden was met de natuur en door de start van aanplanting bij deze nieuwe kruidenhoek, willen wij naast onze dankbaarheid ook bewijzen dat iedereen via burgerzin kan bijdragen tot een betere maatschappij. Het zit soms in kleine elementen die we soms al te vaak vergeten. De VZW Hovaeremolen hoopt dan ook via dit initiatief ook de actieve burgerzin te promoten. Als we allen samenwerken, is het mogelijk om tot grootse initiatieven te komen. Kijken we bijvoorbeeld naar de herstelling en restauratie van de Hovaeremolen die ooit in een zeer lamentabele toestand verkeerde. Dankzij de inzet van onze leden van de Hovaeremolen die hiervoor oog hadden, hebben enkele privé initiatiefnemers de handen in elkaar geslagen om er voor te zorgen dat de generatie van morgen niet zou vergeten in welke rudimentaire omstandigheden vroeger mensen zorgden voor brood op de planken.

Openingsuren tuinbeurs op zaterdag 24 april vanaf 10u00 doorlopend tot 18u00 en op zondag 25 april is er om 11u00 een aperitiefconcert in de tent door de Koninklijke fanfare Sint-Joris. De tuinbeurs is ook op zondag al opnieuw open vanaf 10u00 en loopt tot zondagavond 18u00. Meer informatie over de tuinbeurs en deze actie is te verkrijgen bij secretaris vzw Hovaeremolen Jean-Marie Lootens op 051 58 08 41.

Foto's en info Andy Vermaut.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.