Je was erbij > Overzicht

Een medaille voor Raf Seys - Koekelare - 03/04/2004

Erelid van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen

Onlangs huldigde de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in Jezus-Eik (nabij Brussel) onze Koekelaarse schrijver Raf Seys. Seys is een bekend auteur uit Koekelare en een merkwaardig man, die zich zijn hele leven heeft ingezet voor datgene wat waardevol is. Een van de betrachtingen van Seys was Koekelare op de cultureel-toeristische kaart te zetten en dat stukje Vlaanderen aan de wereld bekend te maken. Op 17 maart 2003 werd hij 75 jaar. Die verjaardag ging zonder veel trompetgeschal voorbij. Het is precies in datzelfde jaar dat Raf Seys man en muis verraste door een merkwaardige en zeer waardevolle verzameling aan zijn geboortedorp te schenken. En dat is ook de vereniging van Vlaamse Letterkundigen niet ontgaan.

Frank Decerf van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen vzw vertelt:” Van de hand van Raf Seys zijn heel wat interessante publicaties verschenen rond geschiedkundige en heemkundige thema’s zoals bijvoorbeeld: “Pieter Lansens in een landschap van histories en miseries (2001) of “Sagen van Pieter en Theofiel Lansens” (2002). Een andere parel is de geïllustreerde gids voor een voettocht door het slagveld van de Peene:”De Slag aan de Peene, 1677”. Maar hij publiceerde ook gedichten, verhalen, liedjesteksten, kindertoneel, huldeboeken, monografieën, wandelgidsen en nog veel meer. Raf was ook de grote promotor van de heemkring Coclariensia en veel cultuurhistorisch bronnenmateriaal werd door hem veilig verzameld en bewaard,” aldus Frank Decerf. Raf is altijd geïnteresseerd in het lot van de gewone man en hij is volgens Decerf een groot kenner van wat in de streek van Koekelare, de Fransmans werd genoemd. Dit waren West-Vlaamse seizoensarebeiders die in het noorden van Frankrijk de bietenoogst binnen brachten. Mede door de inzet van Raf Seys is in Koekelare een uniek museum uit de grond gestampt. Frank Decerf:”Aan dit museum schonk de auteur uit zijn privé-collectie onder andere: schilderijen, bronzen beelden, bas-reliëfs van de Oostenrijkse kunstenaar Jozef Müller, beelden in eik en diverse tekeningen plus werktuigen die de Fransmans toen gebruikten. De totale waarde van deze schenking bedraagt 31.000 euro,” aldus Frank Decerf. Naast de plaatselijke geschiedenis is Raf gebeten door de persoon en het werk van de Duitse kunstenares Käthe Kollwitz. Frank Decerf:”Toen haar zoon Peter in 1914 aan het front stierf, zou uit dat leed het beeld groeien dat vandaag de dag nog altijd op het Duitse militaire kerkhof van Vladslo is te zien. Toen later een kleinzoon van haar in 1942 aan het Oostfront de dood vond, zou zij de gruwel van de oorlog, de sociale ellende en het universele moederleed inherent aan haar werk maken. Zo wordt Raf Seys internationaal erkend als een eminente Kollwitz-kenner en werd vaak in het buitenland als gastspreker gevraagd. Käthe Kollwitz zou immers nooit over de hele wereld bekend geworden zijn, zonder de inzet van Raf Seys. Daarom verdient Raf het om erelid te worden van onze vereniging.” Raf Seys kon op deze vereremerking die plaatsgreep in Jezus-Eik nabij Brussel zelf niet aanwezig zijn en dit wegens een begrafenis van een vriend. Daarom kreeg hij de medaille per post opgestuurd.

Käthe Kollwitz zou zonder de inzet van Raf Seys nooit over de hele wereld bekend geworden zijn. Raf pronkt met zijn medaille als erelid van de vereniging van Vlaamse letterkundigen.

Foto en info Andy Vermaut.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.