Je was erbij > Overzicht > HOME

Bisschop van Brugge bezoekt de Westhoek - 24/09/2003

Op 24 september was Mgr. Roger Vangheluwe op decanaatbezoek in Veurne-Westhoek. Het is de bedoeling dat de bisschop gedurende de dag de eigenheid van de streek leert kennen. Er werd geopteerd voor een mix van pastorale en streekeigen bezoeken.

's Morgens begint Mgr. Vangheluwe zijn bezoek met het morgengebed in aanwezigheid van de zustersreligieuzen. Het Woon- en Zorgcentrum 'St.-Bernardus'en de Zusters Bernardinnen te De Panne verzorgen dit onthaal. Ons decanaat telt 14 communiteiten en 5 zusters die individueel wonen. Na het morgengebed ontmoet de bisschop er een zestigtal zusters.

Daarna volgt een bezoek aan 'De Rozenkrans' te Oostduinkerke. De Rozenkrans biedt gespecialiseerde begeleiding voor kinderen en jongeren met een mentale handicap, in communicatie met de maatschappij. Als enige school in onze regio zorgen ze niet alleen voor degelijk kleuter, lager en secundair onderwijs, maar ook voor begeleiding bij zelfstandig wonen. Mgr. Vangheluwe gaat in gesprek met kinderen en leerkrachten tijdens zijn bezoek aan een leefgroep, de kleuterklas en de grootkeuken. Daarna wordt dieper ingegaan op de pastorale werking van de school.

Op de middag gaat het richting 'Ter Duinen' te Koksijde. De Hotelschool heeft als gastronomisch vormingscentrum een opmerkelijke Europese reputatie opgebouwd. Tijdens een werklunch wisselt Mgr. Vangheluwe telkens van tafel en praat eerst met leerlingen, actief in de pastorale werkgroep en in de gebouwenraad van het internaat; daarna met de directie en een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

Na een korte rustpauze wordt Mgr. Vangheluwe verwacht op de luchtmachtbasis en het opsporing- en reddingscentrum te Koksijde. Hij bezoekt er de mensen van de controletoren en de meteo. Een helikoptervlucht toont hem ons decanaat vanuit de lucht: de kustlijn, de jachthaven van Nieuwpoort, Veurne en het hinterland. Tussendoor toont het reddingsteam hoe ze te werk gaan bij een noodoproep.

Intussen is het reeds een flink stuk in de namiddag en staat er Mgr. een ontmoeting te wachten met land- en tuinbouwers van alternatieve bedrijven. Dit heeft plaats op 'Het Warandehof', het bedrijf van de fam. Louwagie-Zyde, te Gijverinkhove. Dat de land- en tuinbouw het niet gemakkelijk heeft moet niet meer gezegd worden. Anderzijds is deze sector typisch voor onze streek. We vonden het dan ook belangrijk Mgr. Vangheluwe in te lichten over de eigen problematiek en heel speciaal over de vele inspanningen die gebeuren om alternatieve vormen van inkomsten te vinden. Paul Louwagie voor Westhoekhoeveproducten, Jean-Pierre Mouton, voor de biolandbouw en Guido Lammerant voor het hoevetoerisme stellen hun project voor. Na het proeven van de rabarberschuimwijn en rabarbertaart van hove 'Warandehof' volgt een kort bedrijfsbezoek.

In de vooravond is Mgr. Vangheluwe te gast bij de priesters en paters op rust. In 'De Open Poort' te Eggewaartskapelle gaat hij met hen in gesprek bij een eenvoudige broodjesmaaltijd. In ons decanaat wonen er 27 priesters op rust. Een aantal daarvan zijn nog actief op de parochie, in werkgroepen of als aalmoezenier van een rusthuis, revalidatiecentrum of kliniek. In de kerk van Eggewaartskapelle sluit de grote groep van pastoors en parochiemedewerkers aan voor een gebedswake. Rond het thema 'Kerk: een (t)huis voor mensen?!' wordt er gebeden, nagedacht en gezongen.

De bisschop sluit zijn decanaatbezoek af in 'De Open Poort' met de pastoors en parochiemedewerkers: de leden van federale stuurgroepen, parochiaal teams, parochieraden, proosten of volwassen begeleiders van de jeugdbewegingen en pastoraal werksters in ziekenhuizen.
In een eerste deel, onder het motto 'Onze parochie, een nieuwe uitdaging!??', komen vijf onderwerpen aan bod waar 'parochie' de kerngedachte vormt: de toekomst van kleine parochies, de eigenheid van kustparochies, jeugd en parochie, een team binnen de parochie, de federatie - over de parochiegrenzen heen.
Een tweede deel bestaat uit vrije ontmoeting tussen de bisschop en de aanwezigen, maar vooral tussen de aanwezigen onderling. Er is volop tijd om uit te wisselen rond de voorgestelde thema's.

Voor de bisschop is het zeker een dag waar heel wat kennis opgedaan wordt. Nog belangrijker zijn de kansen tot ontmoeting met de velen die zich dag na dag inzetten vanuit hun idealisme en geloof.

---------------------------------

MONSEIGNEUR VANGHELUWE BEZOCHT ONS DECANAAT
Gezien vanuit de ervaring van de dienstdoende chauffeur.

De eerste zonnestralen van een mooie nazomerdag vallen reeds over de parking in Eggewaartskapelle als een breed glimlachende bisschop door onze deken Paul Moré wordt ontvangen.

Onmiddellijk vertrekken we naar De Panne, terwijl onze bisschop nog wat inlichtingen vraagt over het verloop van de dag. In het R.V.T. Sint-Bernardus worden we opgewacht door een tevreden directeur en een ganse schare kloosterzusters uit het decanaat. Na een sfeervol ochtendgebed krijgen de verschillende communiteiten de gelegenheid om in een gemoedelijke en ontspannen sfeer zich aan Monseigneur voor te stellen. Na een tas koffie spreekt onze bisschop nog enkele woorden van aanmoediging. Intussen is het tijd geworden om stap verder te gaan.

In de Rozenkrans te Oostduinkerke worden we zeer enthousiast ontvangen door de beheerraad, die ons kort en goed vertrouwd maken met het reilen en zeilen van het instituut. Tijdens de rondleiding, die daarop volgt, worden we toch wat stil en kijken bewonderend en soms moeilijk begrijpend naar het prachtige werk van de vele opvoeders. Soms heel ondankbaar maar toch vol enthousiasme zetten zij zich in voor de vele moeilijke gevallen. Op zo'n moment dank je de Heer voor je eigen gezondheid en die van je gezin. Toch vinden we een glimlach terug wanneer we de blijheid zien van de ouderen die in de hof aardappelen mogen rooien. In de feestzaal wordt afscheid genomen. Als we voor het middagmaal naar de hotelschool 'Ter Duinen' in Koksijde rijden is het toch wat stiller in de auto.
Tijdens het eten maakt Monseigneur gebruik om aan verschillende tafels kennis te maken met de leerkrachten en leerlingen. Na een korte rustpauze krijgt de bisschop nog een aandenken van de directie en in een heel gemoedelijke sfeer wordt afscheid genomen.

De volgende rit is maar enkele honderden meters want aan de luchtmachtbasis van Koksijde worden we opgewacht door kolonel De Decker, die ons eerst wat wegwijs maakt in de controlekamer. Aan de hand van computerbeelden heeft hij het over de vele opdrachten die hen toevertrouwd zijn. Dan is het tijd om de oordopjes te gebruiken, want we worden naar de 'Seaking' gebracht voor een vlucht over de dekenij en dan over Koekelare en Gistel naar de thuishaven en de kathedraal van de bisschop in Brugge. We vliegen terug langs de kustlijn naar Koksijde. Alvast een heel fijne ervaring.

Hoog tijd om de langste verplaatsing te maken naar 'Het Warandehof' te Gijverinkhove. Daar worden we, in aanwezigheid van de pers, verwelkomt door Hilde D'heere. Drie facetten van de landbouw worden toegelicht door drie enthousiaste jonge boeren. De eerste heeft het over de groenteteelt en de rechtstreekse verkoop op het bedrijf, de tweede over de biologische landbouw en de derde over het hoevetoerisme. Onze bisschop stelde met veel belangstelling enkele vragen, die met heel veel deskundigheid worden beantwoord. Na een kort bezoek aan de serres en een glaasje 'rabarberschuimwijn' is het de hoogste tijd voor het laatste luik van de dag.

In Eggewaartskapelle worden we in 'De Open Poort' opgewacht door een flinks schare 'rustende' priesters en het is E.H. Fons Demarey, die als woordvoerder de 'baas' verwelkomt. Bij enkele belegde broodjes verhuist Monseigneur regelmatig van tafel om bij iedereen een woordje te 'placeren'. Samen trekken ze dan naar de kerk waar heel wat priesters en parochiemedewerkers verzamelt zijn voor een verzorgde bezinning.

Tot slot gaat de bende terug naar 'De Open Poort' voor een academische zitting rond het thema 'Onze parochie, een nieuwe uitdaging?!!'. Vijf verschillende sprekers brengen met veel overtuiging hun onderwerp: 'De eigenheid van de kustgemeenten', 'De toekomst van de kleine parochies', 'Jeugd en parochie', 'Een team binnen de parochie' en 'De federatie - over de parochiegrenzen heen'. Bij zijn antwoord vraagt Monseigneur om de teksten te mogen meenemen om ze nog eens aandachtig te kunnen doornemen en te bespreken. Van Hubert Fraeyman krijgt hij zelfs een puzzel cadeau.Tot slot wordt nog wat verder gediscuteerd bij een drankje en een hapje. Het is reeds na 22 uur toen een licht vermoeide, maar tevreden bisschop afscheid neemt van deken Paul Moré en de grote groep enthousiaste mensen.

We zijn blij dat we als gelegenheidschauffeur van de bisschop die dag mochten meemaken en hem als mens wat beter leren kennen in andere omstandigheden. Ondanks zijn vele bekommernissen voor de toekomst blijft hij een zeer gemoedelijk, opgewekt en vooral gedreven priester!

Jef Seynhaeve

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.