Je was erbij > Overzicht > HOME

Eerste spadensteek van het project "IJzermonding Nieuwpoort" - 06/10/2003

De werken aan de nautische basis gaan van start

Renaat Landuyt, Minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, en zijn collega Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, starten vandaag samen met burgemeester Roland Crabbe de eerste werken aan de Nautische Basis van Nieuwpoort. Hiermee gaat het ambitieuze project voor de opwaardering van het IJzermondingsgebied in Nieuwpoort definitief van start.
Dit project kadert in het Kustactieplan van minister Landuyt, dat de kust tegen 2006 een volledig nieuwe uitstraling wenst te geven.

Minister Landuyt (links) en de Nieuwpoortse burgemeester Roland Crabbe

De nautische basis is een deelproject van 'IJzermonding Nieuwpoort'. Het hoofddoel van deze nautische basis is het realiseren van een toegangspoort voor de pleziervaart tot de binnenwateren van de Westhoek en het doorverwijzen van plezierjachten naar andere jachthavens en aanmeerplaatsen. "In dit kader komt er een verhuurcentrum voor toevaartboten, kajaks, kano's en fietsen. Daarnaast zal de nautische basis nog over een onthaal- en verblijfcentrum beschikken, waar de waterrecreant terecht zal kunnen voor allerlei informatie, onder meer over de bediening van de bruggen en sluizen, de aanlegfaciliteiten of de regionale bezienswaardigheden. Tenslotte zullen er ook vaarklassen en watersportkampen georganiseerd worden.", aldus Landuyt.

Het watertoerisme en de watersport zullen bevorderd worden door deze nautische basis. Hiervoor worden nieuwe dokken, hellingen, meerpalen en ecologische oevers aangelegd. Ook nieuwe wegen, beplantingen, parkings en picknicktafels zijn voorzien.

Minister Bossuyt voorziet 610.000 Euro voor de werken aan de nautische basis. Europa neemt via Doelstelling 2 190.000 Euro voor zijn rekening en 30.000 Euro komt van de Stad Nieuwpoort. In totaal wordt dus 830.000 Euro geïnvesteerd in dit project. Voor het project 'IJzermonding Nieuwpoort' heeft minister Landuyt via zijn Kustactieplan 361.758 Euro vrijgemaakt.

Met dank aan de Tim Provoost (Westtoer) voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.