Je was erbij > Overzicht

Broederlijk Delen - Ieper - 18-25/03/2003

Broederlijk Delen Ieper had gedurende de week van 18 tot 25 maart een vrouw uit Cambodja op bezoek. Vermits het decanaat dit jaar een project steunt in Cambodja (Via Broederlijk Delen), kwam een Cambodjaanse op bezoek om een en ander te leren nopens onderwijs, landbouw, computergebruik en zorg voor gehandicapten en bejaarden. Hieronder enkele foto's van het verblijf:

Bezoek gebracht aan St.-Vincentiuscollege te Ieper aan zesde jaar economie-talen.
De leerlingen brachten een getuigenis van de manier waarop zij hun christen zijn beleven.
Op haar beurt gaf Mevr. Acrun een getuigenis over de manier waarop boeddhisme beleefd werd. Boeiende gesrpekken!

Bezoek aan Technisch Instituut H. Familie waar getoond werd hoe computertechnologie in een ICT-project verwerkt kan worden. (ICT = informatie en computer technologie). Er wordt taalles Engels gegeven met gebruik van ICT.

Kathedraal: bezoek aan de kathedraal te Ieper

Museum: bezoek aan de Engelse kerkhoven en In Flanders Fieldsmuseum.
Nooit brengt een oorlog vrede. Ook in Cambodja heeft men in de jaren 70 heel wat bloedige en gewelddadige momenten gekend.

Bezoek aan de veiling te Roeselare.
Geleerd hoe kleine producenten door samenwerking hun prijs kunnen afdingen tegenover groothandel.

Bezoek aan beschutte werkplaats Westlandia.
Hier kon mevr. Acrun kennis maken met hoe wij proberen mensen met een handicap toch het gevoel te geven dat ze best heel wat in hun mars hebben. Daartoe een atelier met materiaal en meubilair aangepast aan elke soort handicap.

Bezoek aan RVT Huize Zonnelied.
Ontmoeting met "bejaarde" mensen en verzorgend personeel.
De zorg voor oudere mensen in onze maatschappij.

Afscheidsmoment in gastgezin: Cambodjaanse familie Thearea .

Tussen verantwoordelijke Broederlijk Delen voor Ieper (Ghislain Lacante rechts en zijn vrouw links)

Nog een geschenk uit de handen van André Devos, verantwoordelijke Broederlijk Delen in ons bisdom.


Dank aan Roos Delobel en Ghsilain Lacante voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.