Je was erbij > Overzicht

St.-Pieterswijk lanceert haar zevende krantje en wil de vriendelijkste wijk worden van De Panne - 26/03/2003

De Panne heeft niet alleen het breedste strand en de natuurlijkste en oudste duinen maar sinds kort ook de vriendelijkste wijk. Een en ander blijkt uit het zevende bewonerskrantje dat zopas verscheen in de volkse St.-Pieterswijk.

Het is een brok boeiend leesvoer met oa. : de St.-Pietersschool, de nieuwjaarsreceptie, een verhaal over een verlichtingspaal, de Duinenstraat in de kijker, een babbeltje met Henrie'tje de schoenmaker, de bebloemingswedstrijd, leven in een woonerf, hondenpoep-perikelen en een badmintonkampioene.

GOEIENDAG

De bedoeling van het bewonersplatform is het volkse karakter van de wijk behouden en zelfs verbeteren.
Hiervoor wordt dit jaar een jaarthema gelanceerd onder de slogan "Goeiendag!"
De bewoners willen hun vriendelijk karakter extra in de verf zetten met een eenvoudige "regel van drie":
1- bij het buitenkomen je breedste glimlach opzetten;
2- kennissen begroeten met een vriendelijk woord of sympathiek handgebaar;
3- mensen die je niet kent begroeten met een vriendelijke knik.
Men is er zich wel van bewust dat dit niet altijd even gemakkelijk zal zijn.
Maar moeilijk gaat ook is een gezegde dat men in de wijk ook kent.

POEZIE

In samenwerking met de dienst Cultuur en Toerisme krijgt de wijk deze zomer een poëtisch tintje.
- In de pastorie-tuin komt een monumentje met een anker als symbool voor het ontstaan van het dorp en loopt een tentoonstelling "Kalligrafie in Steen" met een assortiment spreuken en wijsheden, uitgehouwen in diverse natuurstenen.
- Aan de ingang van het petanqueparkje komt tegen de bunker een natuursteen met toepasselijke poëzie.
- Op diverse plaatsen in de wijk komen bordjes met uittreksels uit een selectie gedichten.
- In privé voortuinen of huisgevels kunnen bewoners met dichterstalent hun eigen poëzie aanbrengen op bordjes die hiervoor ter beschikking worden gesteld. Kandidaat-dichters maken alvast een afspraak met hun muze.
- Aan de gevel van het visserhuisje in de Adinkerkelaan komt het gedicht "de Visser" van dichter Fernand Florizoone.
- De kinderen van de lagere school in de wijk schilderen hun versjes op de asfalt in de Adinkerkelaan tussen Veurnestraat en Duinenstraat (geen doorgaand verkeer).

CONCERTJES

Nu iedereen de laatste tijd steeds meer hunkert naar 'ouderwetse' gezelligheid wordt Panne-dorp opnieuw gewaardeerd. De bewoners zorgen er trouwens voor dat hun wijk mag gezien worden, zodat de toerist een aangename 'passage' ontdekt tussen de mondaine badplaats en de natuur met zijn bos en duinen.
Dank zij al deze troeven heeft de Toeristische Dienst de St.-Pieters- wijk voor het eerst op de toeristische zomer-affiche gezet met een viertal openluchtconcertjes op het kerkplein. Wie er zal optreden en wanneer is nog niet beslist maar men belooft alvast enkele plaatselijke ambiancemakers.
En ook de pastoor wil zijn kerk openzetten voor enkele culturele evenementen.

PETANQUETORNOOI

Vorige zomer leek het petanquepleintje 's namiddags meer een dorpspleintje in de Provence.
Er wordt druk "ge-jeu-du-bould" en er heeft zich ondertussen een clubje gevormd "de S.T.P-Bunkers". De naam verwijst naar de wijk (STP) en het bunkertje, en misschien naar hun "bunker-techniek", hoewel men er eigenlijk meer speelt voor de leute.
Om de eerste verjaardag van het parkje te vieren organiseert de kersverse club, op initiatief van Lucien Geldof en Willy Francq, op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei een eerste petanquetornooi. Het wordt een vriendschappelijke happening zonder al te strenge spelregels.
Het belooft alvast gezellig te worden met enkele verrassende rand-activiteiten.

OPENBARE WERKEN

Tijdens gemeenteraad van 20 maart werden de openbare werken voor de wijk unaniem goedgekeurd.
- De Elisabethlaan wordt volledig vernieuwd : affrezen van bestaande asfaltverharding, opbrekenvan bestaande weggoot, aanleg van nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt, plaatsen van nieuwe greppel en straatkolken voor waterafvoer
- Het vak vòòr de ingang van het KTA : totale vernieuwing van de parkings in betonstraatstenen en het aanbrengen van een overrijdbare middenberm
-Ter hoogte van de inrit van "De Flipper" komt een verhoogd platform om de snelheid te remmen.
- De voetpaden en de garageopritten worden volledig vernieuwd in okerbruine betonstraatstenen
- Het kruispunt van de St.-Elisabethlaan met de Blauwe Distelweg wordt heraangelegd met extra voetpaden tot aan het speelpleintje
- De vier garagestraatjes, het Eksterpad en het Merelpad worden verhard in okerbruine betonstraatstenen. Er komt openbare verlichting en het water wordt afgevoerd in infiltratieputten
- Tussen de Kerkepannestraat en de Ijslandstraat worden betongrasdallen geplaatst voor de parkings
- Na de werken worden de nodige beplantingen en graspartijen aangebracht door de groendienst
Het totaal van de werken wordt geraamd op 470.000 euro (zijnde 19 milkoen oude Belg. frank)
Na goedkeuring van de plannen kunnen de werken in het gunstigste geval starten in september.
Het bewonersplatform dankt uiteraard het gemeentebestuur voor hun kordate aanpak van dit jarenlang aanslepend dossier, en hoopt op de volgende nieuwjaarsreceptie het glas kunnen heffen als: eind goed, al goed !

Dank aan Will Vandesteende voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.