Je was erbij > Overzicht

Kortemark dankt: 'Kom op tegen kanker': een ongelooflijk succes - 05/07/2003

Zaterdag 5 juli 2003 om 14.00 u startte de 4de uitgave van de 24-uur 'Kom op tegen Kanker' toogmarathon op de markt te Kortemark. De opening gebeurde in aanwezigheid van de meter en peter van de actie nl. Bea Vanhoren en Erik Verscheure. Miss Hapkin zette de klok in actie voor het aftellen.
De 23 deelnemers hadden reeds gedurende de vorige weken een aardig startkapitaal bijeengebracht. Ook de sponsering in samenwerking met het Kortemarkse gemeentebetuur liep vlot. Bij de start stond samen € 7.310,00 (294.834 bef) vermeld op het bord.

Heel wat sympatisanten kwamen een babbel slaan met de deelnemers. Op grote elektronische schermen zowel binnen als buiten kwam beeld- en cijfermateriaal van de actie. Gelukkig maar, want binnen was het soms te druk. Muziekbandjes en de fanfare ' De Burgersgilde' uit Lichtervelde en Kortemark zorgden voor muzicale afwisseling. Tijdens deze actie gingen de unieke 'Kom op tegen kanker'-glazen vlot van de hand tegen de prijs van € 5,00. Voor de prijs van € 25,00 werden de toogzitters symbolisch getrakteerd. Met de regelmaat der klok kwamen nieuwe cijfers op het bord.

Verschillende andere verenigingen hadden in de voorafgaande maanden reeds speciale activiteiten gepland waarvan de opbrengst integraal ging naar 'Kom op tegen Kanker'. Zo speelde de Kortemarkse muziekmaatschappij 'Klanken tegen Kanker'. Ook de actie 'Fit together' bracht een aardig bedrag op. Het jeugdhuis De Kanapee sprokkelde heel wat euro's samen.

De voorbije hoofdactiviteit is allicht de beklimming van de Mont Blanc door Kathy Devriendt van 21 tot 28 juni ll. Daaraan werd een speciale sponseractie verbonden. Een prachtprestatie voor de Kortemarkse beklimster maar ook voor de actie 'Kom op tegen Kanker'. De beklimster wachtte dan ook een warm onthaal tijdens deze actie '24-uur toogmarathon'. In heel wat Kortemarkse cafées stonden weken voor de actie ook spaarvarkentjes 'Kom op tegen Kanker'. Ook daar werden heel wat Euro's bijeengebracht. Twee sympathieke dames bestelden tijdens de marathon de nodige drankjes aan de aanwezigen. Hun loon schonken ze op het einde van de toogmarathon aan de actie. Een mooi gebaar. Voor heel wat geld veranderde het haar van een deelnemer-postbode van snit en kleur.

Een actie die dus kon rekenen op de sympathie en de medewerking van heel veel mensen. Er heerste een aangename sfeer binnen en buiten. De toogzitters vonden het bijzonder goed bij elkaar. Er werd 'aan den toog' aangenaam gebabbeld, gedanst, gekaart, gelezen, soms ook luid gezongen, gescrabbeld, kruiswoorraadsel kwamen boven…. en zo werd door iedere deelnemer de 24 uur rondgemaakt. Er waren heel zeker heel moeilijke momenten. Zo'n marathon vraagt inderdaad een niet te onderschatten fysieke inbreng.

Op zondag om 14.00 u was er dan de cerimoniële afsluit. De 23 deelnemers werden dankbaar in de bloemen gezet. Verder ontvingen ze een trofee 'Kom op tegen Kanker Kortemark 2003'.

In de aanwezigheid van heel veel sympathisanten werd, soms op een heel emotionele wijze, een eindpunt van deze actie geplaatst. Op het bord stond dan het voorlopige eindbedrag van € 20.097 (810.710 BEF). Allicht zal dit bedrag nog verhoogd worden met overschrijvingen die nog onder weg zijn. Een heel mooi gebaar voor de deelnemers maar ook van de vele bezoekers die deze actie wisten te appreciëren. 'Kom op tegen Kanker' Kortemark dankt.

Met dank aan Paul Roussel voor de info en de foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.