Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreceptie Sint-Pieterswijk - De Panne - 11/01/2003

Bewonersplatform vierde met alle wijkbewoners zijn eerste verjaardag

Afgelopen jaar werd het pasgeboren Bewonersplatform woonkern St. Pieterswijk van De Panne onder de doopvont gehouden op de eerste nieuwjaarsreceptie. Na een heus 'boerenjaar' kon het bewonersplatform in aanwezigheid van heel wat buurtbewoners zijn eerste kaarsje uitblazen op het vervolg van deze nieuwjaarsreceptie. Klaarblijkelijk is de twijfel die aanvankelijk was gerezen bij de buurtbewoners, ondertussen weggeëbd en is de buurt vol vertrouwen over de meerwaarde die een bewonersplatform aan een buurt kan bieden. Getuige hiervan is de grote opkomst bij de initiatieven van het bewonersplatform.
Ook werkt het enthousiasme dat de vaste en losse medewerkers keer op keer bij een nieuw initiatief etaleren, aanstekelijk.

De wijk "uit hun kot gelokt"

De Sportzaal van het KTA vormde opnieuw het decor voor de tweede nieuwjaarsreceptie van het bewonersplatform op 11 januari jongstleden. Ondertussen weten al heel wat bewoners van de St. Pieterswijk de weg naar deze sportzaal te vinden, zeker na de barbecue ten tijde van het volksfeest in september, waar een 300-tal buurtbewoners en sympathisanten aan deelnamen. Opvallend was dat er meer en meer mensen naar de nieuwjaarsreceptie komen, die zich voorheen weinig van het samenleven in de buurt aantrokken. Vermoedelijk heeft dit te maken met het succes van de vorige nieuwjaarsreceptie of de mond-aan-mondreclame. Deze nieuwjaarsreceptie is dus onmiskenbaar een initiatief dat de sociale samenhang ten goede komt. En dat is uiteindelijk de bedoeling van het bewonersplatform. Het platform is erin geslaagd om de wijk "uit hun kot te lokken".

Bewoners en beleid op een tandem

De Gemeente stond in voor de drank tijdens de receptie, en betuigde hiermee zijn steun aan het bewonersplatform. Ook tijdens het woordje van de burgemeester kwam hij terug op de meerwaarde die een bewonersplatform voor de gemeente én bewoners kan bieden. Het bewonersplatform vertolkt de wensen van de bewoners richting gemeentelijk beleid, en op die manier kan de gemeente beter inspelen op wat er leeft in de wijk. Het bewonersplatform vormt een brug tussen bewoner en beleid. Een tekenend voorbeeld voor deze samenwerking is geplande heraanleg van de St. Elisabethlaan. Het bewonersplatform ging na wat de noden en behoeften zijn van de wijkbewoners, en boog deze knelpunten om in voorstellen. Vervolgens stapte het bewonersplatform naar het schepencollege. De eerste plannen voor de werken zijn ondertussen opgemaakt, en die weerspiegelen ontegensprekelijk de wensen van de bewoners.

Een goeden dag in de St. Pieterswijk

Will Vansteene sprak de bewoners namens het bewonersplatform toe. Hij kondigde trots het jaarthema voor 2003 aan: "een goeden dag in de St. Pieterswijk". Met dit thema wil het platform de mensen van de St. Pieterswijk elkaar wat meer een goeden dag laten toewensen, ook al kennen ze elkaar (nog) niet echt. Via leuke initiatieven zal het bewonersplatform deze begroeting trachten in de hand te werken. Zo hoopt de St. Pieterswijk de vriendelijkste wijk van De Panne te worden. Benieuwd of dit zal lukken…

Foto's en verslag:

Björn Pollentier
Samenlevingsopbouw Westhoek
Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
Tel. 051/50.34.86; Fax 051/50.11.23
e-mail sowdiksmuide@pi.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.