Je was erbij > Overzicht

Europese Conventie - Koekelare - 26/04/2003

Debat is niet hetzelfde als een fuif organiseren

In het debat rond de Europese Conventie op 26 april in De Brouwerij in Koekelare hebben alvast Europarlementsleden Anne Van Lancker en Nelly Maes met hun constructieve bijdragen voor een bijzonder pittige discussie gezorgd. Dit alles had ook te maken met het feit dat euroscepticus Bernard Daelemans van de NVA uit Brussel, het debat hielp op gang trekken. In de evaluatie is echter gebleken dat Nelly Maes en Anne Van Lancker het er heel goed van hebben af gebracht. Van de Missieraadsleden kregen ze zelfs 10/10. Het panel was met niet-Europakenner Jenny Van Hecke (VeiligBlauw) niet echt evenwichtig, maar dat hoefde ook geen probleem op te leveren. Het debat trok een 25-tal geïnteresseerde mensen in een materie die al te vaak af gedaan als voer voor specialisten. In de namiddag is er ook nog een heel constructieve dialoog geweest rond het Europese Burgerschap. De jongeren vinden onder andere dat Europa gefaald heeft in de Irakcrisis en meer met 1 stem had moeten spreken op de internationale arena.

Andy Vermaut over het initiatief van de Missie:”Ondanks de reclame die ik heb gemaakt, wordt je ergens niet beloond. Na het opstellen van een dossier voor de Europese Federalisten en de Europese Beweging, het zoeken naar geschikte kandidaten, het versturen van tegen aan de 2000 mails, waarvan 1200 op naam, het versturen van meer dan 500 brieven, de aanplakking van 200 affiches, de publicatie op een 3-tal websites, de publicatie op 3 e-zine’s of omzendbrieven, de verschijning van een 4-tal krantenartikels komt er uiteindelijk weinig volk af naar activiteiten als deze, maar natuurlijk is dit niet hetzelfde als naar een fuif gaan. Daar ben ik mij bewust van. In die zin is een geïnteresseerd publiek krijgen voor een materie als deze een niet zo makkelijke opdracht. Toch is het niet de hoeveelheid mensen dat een criteria moet zijn om een debat te laten slagen.“ Het is hierbij toch uiteraard zeer positief dat enkele jongeren hun eerste kennismaking met de Europese Conventie nu achter de rug hebben. Er waren enkele jongeren aanwezig die tot voor dit debat nog nooit van het spook dat Europese Conventie heet hadden gehoord. In die zin is de missie van "De Missie" en"De Europese Beweging" bijzonder goed geslaagd. Om er toch nog een ludiek element in te stoppen werd om 16u00 de Koninklijke veiligheidsboom in de tuin van de hoop aangeplant. Deze boom afkomstig van tuincentrum Jonckheere werd tot en met 25 april bijzonder goed verzorgd door de voorzitter van de lokale milieuraad Georges Pollentier. Andy Vermaut vervolgt:”Toch was ik ergens bijzonder ontgoocheld dat Pierre Chevalier (zonder te verwittigen) en Yves Leterme (eveneens zonder te verwittigen) hun kat hebben gestuurd. Uiteindelijk hebben deze mensen mij zwart op wit beloofd om dit debat bij te wonen en dit zelfs per mail bevestigd. Ik vind het toch jammer dat zelfs een verwittiging er niet af kon. Maar, enfin het siert De Missie toch dat twee Europarlementsleden Van Lancker en mevrouw Maes het toch de moeite hebben gevonden en dit samen met Vivant, de NV.A en zelfs een vertegenwoordiger van Agalev en Veilig Blauw naar Koekelare af te zakken. Uiteindelijk is uit de evaluatie gebleken dat op 1 uitzondering na iedereen uitermate tevreden was,” aldus nog Andy Vermaut. (Roger Willems)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.