Je was erbij > Overzicht

Vice Versa in de Westhoek- Broederlijk Delen intense uitwisseling met het Zuiden.

Vice Versa is een speciale actie in het kader van Broederlijk Delen 2002.

Vijftig vertegenwoordigers van de partnerorganisaties van Broederlijk Delen uit het Zuiden zijn voor ruim twee weken te gast in Vlaanderen.

Voor de Westhoek zijn twee mensen te gast: in Diksmuide en Poperinge.

Het geheel gebeurt in 3 luiken:

* er is een inleefweek van 3 tot 10 maart in een lokale gemeenschap die werkt rond Broederkijk Delen,
* er is een seminarie van 11 tot 15 maart in Oostende. Een ontmoeting met personeelsleden en vrijwilligers van Broederlijk delen in Vlaanderen. De grote knelpunten rond ontwikkelingssamenwerking komen er aan bod.
* er is op zaterdag 16 maart een grootse happening als afscheid in Sint-Denijs-Westrem: een “Wereldfeest” waarin ook rond de actie “hectarensparen” heel wat zal gebeuren.

DIKSMUIDE

De dekanale équipe van Broederlijk Delen – Diksmuide ontvangt van 3 tot 10 maart 2002 ook één van deze gasten, nl.: Delphine Bilowa Bidiku uit Congo.

Zij is vrijgestelde van INADES (Institut Africain pour le Développement Economique et Social), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen die in verschillende Afrikaanse landen actief is. De organisatie werkt o.a. zeer sterk rond “duurzame rurale ontwikkeling”. Delphine heeft al verschillende sessies geleid voor partners van Broederlijk Delen in Congo. Ze is 45 jaar oud, en men verzekert ons dat ze een geanimeerd spreekster is.

Er staat al heel wat op het programma voor die inleefweek met Delphine:

er is een ontvangst op het stadhuis in Diksmuide, er zijn verschillende bezoeken aan plaatselijke landbouwbedrijven: een melkveebedrijf waar ook hoeveproducten aan huis verkocht worden, een klassiek varkensbedrijf, een schapenboerderij, een biologische hoeve. Telkens natuurlijk met gesprekken en toelichting over de problemen en de toekomst van de landbouw hier ter plaatse. Er is verder bezoek aan de Veiling in Roeselare, aan het Onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Beitem, aan de plaatselijke Wereldwinkel, deelname aan de mundiale dag op het Sint-Aloysiuscollege enz… We trachten ook contact te leggen met plaatselijke landbouworganisaties. En er is natuurlijk ook tijd en ruimte voor ontspanning en verkennen van de streek.

M. Latré en Delphine te gast in Reninge.

Info in verband met het verblijf van Delphine: bij Maurits Latré, tel. 051/50.20.77 - m.latre@pi.be

POPERINGE

In de regio Poperinge komt Ellen Bajenja uit Oeganda op bezoek.

Contactpersoon voor Poperinge is: Sabien Dessein 057/33.99.36 - sabien.dessein@sip.be

Contactpersoon West-Vlaanderen: Peter Ketelers 051/26.56.25 (gsm:0486/18.92.54), peter.bdwzz.roeselare@yucom.be

Meer info op www.broederlijkdelen.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.