Je was erbij > Overzicht

Anzac-Day - Westhoek - 25/04/2002

Op Anzac Day, traditioneel op 25 april, wordt de landing van de Australische en Nieuwzeelandse troepen op Gallipoli herdacht. Dit jaar maakte daar geen uitzondering op.

Tijdens een korte plechtigheid werd, op de tonen van de Last Post, een bloemenhulde gebracht op Tyne Cot Cemetery in Passendale. Met zijn 12.000 graven en 35.000 vermisten is ‘Tyne Cot’ de grootste Britse begraafplaats in de wereld.

Hoogwaardigheidsbekleders van beide landen tijdens de bloemenhulde.

Rond 11.15 was de ceremonie aan de Menenpoort aan de beurt. Ook hier werd een passende hulde gebracht. Tijdens zijn gelegenheidstoespraak beklemtoonde de Heer Gruwez, Voorzitter van de Last Post Association, de rol van de Australische en Nieuwzeelandse troepen tijdens de gevechten om de Ieperboog.

Ook hier werden kransen neergelegd ter nagedachtenis van de soldaten die het grootste offer gebracht hadden.

Na de officiele plechtigheid viel de aanwezigheid van Australische jongeren bijzonder op. In het kader van een uitwisselingsprojekt van de Rotary Club zijn deze studenten een jaar te gast in Belgie. Op een bijzonder en bijwijlen emotionele manier brachten zij hulde aan hun gesneuvelde landgenoten. Een eenvoudige roos spreekt soms boekdelen. In een kort gesprekje die ik had met een paar van hen bleken zij zich terdege bewust van hetgeen op de Menenpoort gebeiteld staat: namen van soldaten, sommige slechts hun eigen ouderdom, wiens leven eindigde in de modder van Vlaanderen.


Foto's en info doorgestuurd door Jackie Platteeuw.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.