Je was erbij > Overzicht

Feest Vrijzinnige Jeugd - Ieper - 06/05/2001

Bij de opening van het Feest van de Vrijzinnige Jeugd, blikte de voorzitter terug op 50 jaar Vrijzinnigheid. Door de volharding van enkele pioniers wordt de vrijzinnigheid vandaag meer en meer beschouwd als een aanvaarde humanistische beweging. Tijdens zijn toespraak riep hij op om samen met gelovigen een duidelijke en maatschappelijke rol te vervullen in een hectische wereld. Zowel op maatschappelijk, economisch en technisch, als op medisch en ethisch vlak, is het noodzakelijk om in alle objectiviteit onderzoek te verrichten, zijn mening te uiten en van ideeën te wisselen om de mens, die centraal staat, te beschermen tegen malafide praktijken, dit uit winstbejag, kortzichtigheid en of machtswellust.

Hij benadrukte tevens dat de middelen die de vrijzinnige beweging worden toegekend, ontoereikend zijn, om op een rechtvaardige manier erediensten en plechtigheden te organiseren. Deze boodschap werd meegegeven aan de Burgemeester, die in de zaal aanwezig was.

De 7- en 12 jarige feestelingen brachten, op een zeer professionele wijze, een toneelstuk de “Rechten van het Kind”. Zij werden begeleid door scenarist Bernard Boudry en Leerkracht Moraal Carmen Messiaen. Hun boodschap was duidelijk. Elk kind, zonder onderscheid van geloofsovertuiging, culturele achtergrond of afkomst, moet een kwalitatieve leven kunnen leiden. Zoekend naar oplossingen, wensen zij een rechtvaardige samenleving uit te bouwen.

De muzikale intermezzo’s zorgden voor de nodige afwisseling tussen het academische en het plechtig gedeelte.

Het 31ste Feest voor de vrijzinnige jeugd die zoals de vorige jaren een groot succes was, werd afgesloten met een receptie voor de 350 genodigden.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

  • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
  • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
  • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
  • Je grootmoeder wordt 100 jaar
  • Je huwt
  • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
  • Julle krijgen een kindje of een tweeling
  • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

  • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
  • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.